Politici de Sanatate

Accesarea fondurilor europene – şansa de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în domeniul endocrinologiei

29 aprilie
12:12 2014
Accesarea fondurilor europene – şansa de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în domeniul endocrinologiei

Dr. Diana Loreta PÃUN, manager Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon”

 „Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni.” – C.I. Parhon

 Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon” a fost înfiinţat în anul 1946 şi este organizat ca institut de cercetări în endocrinologie, având ca misiune acordarea asistenţei medicale de profil pacienţilor din întreaga ţară, dezvoltarea activităţii de învăţământ şi cercetare şi asistenţă metodologică pentru reţeaua de endocrinologie din ţara noastră. Endocrinologia, ca toate celelalte specialităţi medicale, a avansat atât ca metode de investigare şi diagnostic, cât şi ca terapie, datorită descifrării mecanismelor fiziopatologice la nivel celular şi molecular. Saltul uriaş în cunoaşterea mecanismelor fiziologice, a reglărilor fine de la nivel tisular şi a cauzelor şi mecanismelor patologice nu a putut fi realizat decât în urma dezvoltării tehnologice uluitoare din ultimii ani.

 

Dezvoltarea internaţională rapidă a laboratoarelor şi nivelul scăzut de finanţare pentru activităţile de cercetare din ţara noastră au generat o linie descendentă şi în dezvoltarea cercetării endocrinologice româneşti, datorată atât infrastructurii învechite, cât şi diminuării numărului de cercetători. Necesitatea unui laborator de cercetare dotat cu tehnologie de vârf este cu atât mai mare cu cât suntem o ţară cu numeroase zone endemice, cu o patologie tiroidiană autoimună în creştere, iar osteoporoza şi sindroamele endocrine reprezintă probleme de sănătate publică.

În urma participării la competiţia de granturi în cadrul POSCCE – Axa II, operaţiunea O2.2.1, în anul 2012 a fost aprobată finanţarea nerambursabilă pentru implementarea Proiectului nr. 918/cod SMIS CSNR 14047 intitulat „Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi structurală”, proiect investiţional ce se va derula pe perioada a doi ani şi jumătate. Valoarea totală a proiectului este de 45.433.476,00 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 36.639.900,00 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 8.793.576,00 lei.

Un laborator axat pe fiziopatologia endocrină, aparţinând singurului institut de profil din ţară şi printre puţinele din Europa, se constituie într-o structură de cercetare unică şi are ca scop consolidarea capacităţii de cercetare şi alinierea la standardele europene şi mondiale.

Trebuie menționat faptul că proiectul are un rol de dinamizare a economiei naţionale în termeni de competitivitate economică, prin creşterea calităţii şi a diversităţii serviciilor de cercetare, situând Institutul şi cercetarea din România în rândul celor mai dezvoltate centre de cercetare ale ţărilor europene.

Valoarea totală a proiectului este de 45.433.476,00 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 36.639.900,00 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 8.793.576,00 lei.

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin crearea Laboratorului de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi structurală, care să permită cercetătorilor să-şi valorifice potenţialul în condiţiile unui management performant, similar structurilor de cercetare din UE.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

– Extinderea şi modernizarea infra­structurii de cercetare în domeniul bolilor endocrine şi accelerarea transferului rezultatelor din laborator în clinică, din cercetarea fundamentală în cercetarea aplicativă;

– Creşterea capacităţii de cercetare a Institutului cu consecinţe asupra nivelului de competitivitate al ştiinţei româneşti şi integrarea în spaţiul european;

– Dotarea cu echipamente moderne, instrumente, software, dezvoltarea infrastructurii existente şi dezvoltarea de noi infrastructuri în vederea dezvoltării parteneriatului internaţional al Institutului şi pentru dezvoltarea cercetărilor endocrinologice cu potenţial pentru creşterea performanţei clinice;

– Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare în domeniul bolilor endocrine prin crearea unor laboratoare complexe de genomică, transcriptomică, proteomică, fiziologie şi farmacologie celulară, împreună cu facilităţi comune necesare funcţionării în condiţii de înaltă performanţă a tuturor acestor laboratoare;

– Asigurarea unui mediu de cercetare şi formare profesională de un înalt nivel ştiinţific şi tehnologic pentru atragerea de specialişti din ţară şi străinătate în vederea creşterii calităţii resursei umane din cercetare în România.

Proiectul de extindere şi modernizare a corpului de clădire care va găzdui laboratorul va ţine cont de asigurarea fluxurilor de probe biologice, materiale şi personal, de proiectarea şi realizarea utilităţilor specifice laboratoarelor de cercetare biomedicală (ventilaţie, purificarea aerului, suprafeţe netede, lavabile, uşor de decontaminat, mobilier de laborator adecvat, managementul deşeurilor medicale), de asigurare a facilităţilor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, realizarea unei reţele puternice de colectare, transmisie şi securizare a bazelor de date.

Echipamentele planificate a fi achiziţionate pentru dotarea laboratoarelor sunt echipamente moderne, nepoluante, omologate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare.

Dispunem de resurse umane cu experienţă în gestionarea de proiecte, dar şi de specialişti pe domeniul cercetare, astfel încât activităţile pe care le vom întreprinde vor putea atinge permanent standardele de calitate dorite

Beneficiarii direcţi sunt:

– cercetătorii, studenţii şi doctoranzii, care vor avea posibilitatea de a-şi desfăşura cercetările în ţară, în condiţii similare celor din străinătate;

– sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, care devine competitiv şi pregătit pentru participarea cu succes la programele de cercetare ale comunităţii europene, care are în panelul său de acţiuni-cheie numeroase subiecte la care Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi structurală ar putea avea contribuţii importante (aging, diabet, osteoporoză, cancer);

– sistemul de învățământ medical, de biologie, biochimie, biofizică, prin studenţii, masteranzii şi doctoranzii care vor lucra în laborator;

Beneficiari indirecţi vor fi:

– pacienţii din ţară cu endocrinopatii şi/sau boli asociate, care vor beneficia în urma aplicării rezultatelor cercetărilor în practica clinică;

– pacienţi şi comunitatea ştiinţifică din străinătate, în urma valorificării rezultatelor cercetărilor prin publicare în reviste indexate;

– spitalele, în general (sectorul medical).

Proiectul de faţă are deci consecinţe clinice deosebite şi implicaţii practice relevante.

Echipa implicată în realizarea proiectului este multidis­ciplinară şi adecvată unui proiect de infra­structură

După încetarea finanţării, întreţinerea laboratorului va fi asigurată de către Institutul de Endocrinologie, iar costurile de operare vor fi suportate din contractele de cercetare. Pentru aceasta, vom participa la toate competiţiile naţionale şi internaţionale organizate pe domeniul nostru de activitate.

O componentă importantă de publicitate a proiectului va fi adresată potenţialilor parteneri şi colaboratori, pentru realizarea de parteneriate ştiinţifice. Astfel, vom încerca să facem cât mai vizibile obiectivele proiectului nostru.

În aceeaşi măsură, trebuie precizat că dispunem de resurse umane cu experienţă în gestionarea de proiecte, dar şi de specialişti pe domeniul cercetare, astfel încât activităţile pe care le vom întreprinde vor putea atinge permanent standardele de calitate dorite şi vom asigura astfel o continuitate în competiţia pentru câştigarea de noi proiecte. Acest lucru va conduce şi la menţinerea locurilor de muncă nou-create.

Avându-se permanent în vedere principiile pragmatice ale medicinii bazate pe dovezi, se vor dezvolta proiecte originale, pentru a putea participa la competiţii de proiecte de nivel internaţional. Datorită aparaturii moderne din dotare, vor putea fi realizate studii funcţionale şi ultrastructurale prin tehnologii ecologice non-invazive sau minim invazive, cu consumuri mici de materii prime şi de energie, destinate unei dezvoltări durabile.

Echipa implicată în realizarea proiectului este multidisciplinară şi adecvată unui proiect de infrastructură, având în componenţă, pe lângă specialişti în endocrinologie, biochimie, biologie celulară şi moleculară, ingineri şi economişti, specialişti în achiziţii publice, în lucrări de modernizare, precum şi specialişti în baze de date.

Prezentul proiect, de modernizare şi extindere a infrastructurii de cercetare-dezvoltare a laboratorului din Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”, va permite atragerea, pe lângă instituţii-partener/colaborator, medici, cercetători şi asistenţi de cercetare pentru ocuparea posturilor nou-înfiinţate, numeroși alţi specialişti care activează în domeniile specifice cercetării biomedicale, pentru menţinerea în ţară a resursei umane înalt calificate.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: