Politici de Sanatate

Raport european pe tema îmbunătăţirii accesului la medicamente

16 februarie
11:50 2017
Raport european pe tema îmbunătăţirii accesului la medicamente

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European  a dat undă verde raportului “Opţiunile Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea accesului la medicamente (EU options for improving access to medicines).

O serie de rezoluții parlamentare și concluzii ale Consiliului au atras atenția asupra naturii specifice a pieței farmaceutice, subliniind necesitatea unei dezbateri și a unor măsuri. Industria farmaceutică este unul dintre cele mai competitive sectoare din Europa (randament al investiţiilor de 20%, 800.000 de locuri de muncă și o producţie de 200 de miliarde de euro pe an).

Raportorul a elaborat 49 de amendamente care acoperă 453 de observaţii făcute de alţii, care se referă, printre altele, la: prețul medicamentelor, barierele care împiedică accesul la medicamente, penuria de medicamente esențiale, priorităţile de cercetare, transparența costurilor, perioada de exclusivitate, medicamentele orfane şi pediatrice, problema amenințării rezistenței antimicrobiene, evaluarea națională și regională a tehnologiilor medicale (HTA), precum și măsurile de consolidare a competitivității medicamentelor generice şi biosimilare.

EFPIA consideră binevenit faptul că raportul recunoaşte că medicamentele le permit pacienţilor să trăiască mai mult şi să fie mai sănătoşi şi că atât sectorul public, cât şi cel privat joacă un rol important în descoperirea de noi tratamente. De asemenea, EFPIA notează că raportul recunoaște faptul că industria farmaceutică are una dintre cele mai importante contribuţii la economia europeană.

EFPIA sprijină, de asemenea, recomandarea Comisiei ENVI cu privire la necesitatea unui cadru de reglementare stabil şi previzibil referitor la proprietatea intelectuală. EFPIA salută propunerea unui dialog strategic la nivel înalt cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu factorii de decizie și reprezentanți ai statelor membre. Dialogul ar trebui să se concentreze asupra evoluțiilor actuale și viitoare din sistemul farmaceutic al UE, în scopul de a stabili strategii pe termen scurt, pe termen mediu și lung pentru accesul la medicamente.

Medicines for Europe notează că raportul  plasează medicamentele generice şi biosimilare în centrul dezbaterii privind accesul la medicamente. În mod specific, raportul solicită statelor membre să încurajeze concurența medicamentelor generice și biosimilare prin eliminarea barierelor. Raportul reprezintă, de asemenea, un pas în direcția corectă – spune Medicines for Europe – recunoscând importanța evaluării valorii medicamentelor cu valoare adăugată. Medicines for Europe invită Comisia să introducă rapid aceste propuneri în politicile sale care sprijină durabilitatea asistenței medicale în statele membre.

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: