Politici de Sanatate

Sănătatea la nivel global este subfinanțată

10 iunie
14:05 2019
Sănătatea la nivel global este subfinanțată

Între 1995 și 2016, cheltuielile pe cap de locuitor pentru sănătate au crescut cu 2,7% pe an la nivel mondial, ajungând la 8,03 miliarde de dolari, însă în țările cu venituri mici (732 milioane de persoane), cheltuielile anuale pe persoană au crescut doar cu 1,5%, de la 30 de dolari în 1995 la 40 de dolari în 2016. În 22 de țări, cheltuielile pentru sănătate au crescut cu mai puțin de un dolar/persoană în cei 20 de ani până în 2016. Îmbunătățiri substanțiale ale sănătății nu pot apărea cu o astfel de lipsă de finanțare – este concluzia tristă și gravă a unui studiu publicat în The Lancet!

În luna ianuarie a acestui an, The Lancet Planetary Health a solicitat o cercetare referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Rezultatele au fost publicate în The Lancet sub forma unui ghid al stării de finanțare a sănătății la nivel mondial. Ghidul pune în evidență o imagine mai clară a stării periculoase a sănătății celor mai săraci oameni de pe glob. Pot fi finanțate și îmbunătățite sistemele de sănătate ale țărilor lor într-un mod durabil din punct de vedere al mediului? Aceasta este  provocarea cu care se confruntă comunitatea globală în încercarea acesteia de a atinge ODD care urmăresc să pună capăt sărăciei, să reducă inegalitățile și să promoveze sănătatea pentru toți.

Cea mai mare contribuție la creșterea finanțării în domeniul sănătății în țările cu venituri mici a provenit din asistența de dezvoltare pentru sănătate, în principal banii provenind din SUA, de la guvernele altor state și de la filantropi privați. În plus, dacă ajutorul global de dezvoltare este deturnat pentru a combate schimbările climatice, fondurile pentru sănătate vor suferi în ciuda sinergiilor existente.  Asistența de dezvoltare pentru sănătate  a crescut, în termeni absoluți, dar se preconizează că ritmul va încetini până în 2050. În cele din urmă, orice sistem de sănătate rezilient va trebui să poată funcționa în absența finanțării externe a donatorilor.

În cadrul modelului de tranziție a finanțării sănătății, țările încep cu un nivel scăzut al cheltuielilor pentru sănătate, în principal „cheltuieli din buzunar”, apoi are loc tranziția spre cheltuieli sporite prin finanțare guvernamentală. Pe termen scurt, țările cu venituri mici vor continua să se bazeze pe plățile „în afara buzunarului” și pe finanțarea donatorilor. Pe termen lung, sunt necesare strategii care să sporească investițiile guvernamentale și nivelurile de resurse preplătite, pentru a evita ca cetățenii să se confrunte cu cheltuieli catastrofale pentru sănătate.

Cercetarea unor abordări durabile pentru a pune capăt sărăciei și pentru a elimina impasul din finanțarea pentru sănătate în țările cu venituri mici este esențială pentru noțiunea de sănătate planetară. În timp ce asistența de dezvoltare pentru sănătate a crescut de la 3 dolari de persoană în 1995 la 10 dolari de persoană în 2016, cheltuielile totale au crescut cu doar 10 dolari. Dacă șapte din zece dolari cheltuiți pentru sănătate în țările cu venituri mici sunt din asistența de dezvoltare pentru sănătate, este clar că evoluțiile viitoare trebuie să ia o cale diferită. Guvernele au nevoie de asistență pentru a cheltui mai mulți bani pentru sănătate; o civilizație nu poate fi considerată cu adevărat sănătoasă, în timp ce aproape un miliard de oameni sunt bolnavi.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: