Politici de Sanatate

Sănătatea – domeniu prioritar pe Agenda Strategică de Cercetare

04 august
13:16 2022
Sănătatea – domeniu prioritar pe Agenda Strategică de Cercetare

Gestionarea bolilor și reducerea poverii acestora (prevenția, detecția precoce, tratamentul și menținerea calității vieții în cancer precum și reducerea poverii bolilor cardio- și cerebrovasculare și a implicațiilor acestora pe termen lung) este considerată „zonă de impact” în societate. Potrivit Obiectivului Specific.1.5. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale – Agenda Strategică de Cercetare al Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI)  2022-2027, Sănătatea este  un „domeniu care vizează provocări societale,  având asociate următoarele  „ zone de impact”:

 • O viată sănătoasă într-o societate supusă schimbărilor rapide: Prevenirea proactivă, predictivă, personalizată și participativă (P4) în sănătate; Prevenția și detecția rapidă a bolilor infecțioase emergente cu potențial pandemic; Cunoașterea cauzelor de îmbolnăvire și a factorilor care influențează sănătatea; Identificarea mecanismelor care stau la baza tulburărilor mintale; Creșterea șanselor la o viață sănătoasă pentru copii; Adoptarea unui stil de viată sănătos prin educație și modificarea factorilor de risc comportamentali; Îmbătrânirea sănătoasă și activă.
 • Traiul și munca într-un mediu care promovează sănătatea: Asigurarea unui randament optim la locul de muncă, în context ergonomic și fără stres; Înțelegerea efectelor telemuncii asupra randamentului, monotoniei și sănătății angajaților; Înțelegerea beneficiilor reorganizării programului de muncă și ale reducerii monotoniei la locul de muncă; Identificarea de noi căi de promovare a sănătății și siguranței la locul de muncă; Înțelegerea și reducerea impactului poluării aerului, apei, solului și poluării fonice; Înțelegerea impactului schimbărilor climatice asupra sănătății și dezvoltarea de servicii climatice dedicate sănătății publice; Reducerea îmbolnăvirilor în rândul populațiilor vulnerabile din cauza mediului favorabil de trai; Accesul la servicii de Sănătate adaptate pentru cei care trăiesc/muncesc în medii periculoase; Conștientizarea importanței testării periodice a stării de sănătate și noi soluții de screening al sănătății populației; Înțelegerea efectelor stresului moral la locul de muncă asupra sănătății; Identificarea riscurilor de sănătate asociate profesiilor emergente.
 • Gestionarea bolilor și reducerea poverii acestora: Prevenția, detecția precoce, tratamentul și menținerea calității vieții în cancer; Reducerea poverii bolilor cardio- și cerebrovasculare și a implicațiilor acestora pe termen lung; Supravegherea bolilor transmisibile cu incidență națională ridicată și a bolilor nosocomiale; Prevenirea, detecția precoce, tratamentul și menținerea calității vieții în bolile cronice netransmisibile, inclusiv predicția timpurie cu ajutorul biomarkerilor; Promovarea sănătății mintale, prevenirea și reducerea impactului patologiei neurodegenerative, însoțite de declin cognitiv; Reducerea poverii bolii pentru bolnavii cronici și cei aflați sub tratament de lungă durată; Înțelegerea mecanismelor patogenice ale bolilor; Gestiunea volumelor mari de date clinice și biologice diversificate, de calitate (cu “data sharing”); Interoperabilitate și standardizare în utilizarea noilor tehnologii/metodologii.
 • Acces la îngrijire medicală inovatoare, durabilă și de înaltă calitate: Creșterea calității serviciilor medicale, prin medicina personalizată; Sistem medical centrat pe pacient; Acces la servicii de medicină regenerativă; Transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență medicală; Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru persoanele vulnerabile și cele cu nevoi speciale; Evaluarea costurilor în sănătate și adoptarea unui sistem de finanțare eficient; Soluții inovatoare pentru îmbunătățirea rezilienței sistemului de sănătate, inclusiv adaptarea la schimbările climatice și la evenimentele meteorologice extreme; Validarea și sprijinirea introducerii în serviciile de sănătate a unor abordări terapeutice noi.
 • Noi instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru o societate sănătoasă: Noi tehnologii de monitorizare preventivă a sănătății; Dezvoltarea aplicațiilor bioingineriei medicale; Dezvoltarea telemedicinei; Utilizarea inteligenței artificiale în medicină; Medicina de precizie; Medicina personalizată; Medicina regenerativă; Utilizarea eficientă a datelor medicale și moleculare în sistemul medical românesc; Tehnologiile asistive pentru persoanele cu vulnerabilități sau cerințe speciale; Creșterea interoperabilității și a economiilor de scară în sistemul medical.
 • Dezvoltarea unei industrii a sănătății inovatoare, durabile și competitive: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea vor viza: Asigurarea unei autonomii strategice în domeniul medicamentelor esențiale și producției locale de vaccinuri; Soluții cost eficiente pentru industria biomedicală, integrând tehnologii emergente precum nanotehnologii, proteze personalizate, bioinformatică, senzori și wearables; Dezvoltarea de tehnologii medicale pentru viața activă; Capacitatea de a lupta cu microorganismele cu rezistență multiplă la medicamente; Soluții pentru serviciile balneare și de recuperare medicală; Soluții pentru industria alimentelor funcționale și a serviciile asociate nutriției personalizate; Soluții pentru dezvoltarea turismului medical din România.

În anul 2021, a avut loc un amplu proces de consultare privind definirea Agendei Strategice de Cercetare, care a implicat 150 de reprezentanți ai actorilor cheie în paneluri și 2353 de respondenți în consultare online. Rezultatul acestei consultări îl reprezintă un set de șase domenii care vizează provocări societale, fiecare având asociate câteva zone de impact cu descrieri extinse:

 • Digitalizare, industrie și spațiu;
 • Climă, energie și mobilitate;
 • Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu;
 • Sănătate;
 • Cultură, creativitate și societate incluzivă;
 • Securitate civilă pentru societate.

 

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: