Politici de Sanatate

Rezistența antimicrobiană (AMR) costă 1,5 miliarde euro pe an

12 aprilie
13:21 2021
Rezistența antimicrobiană (AMR) costă 1,5 miliarde euro pe an

Povara economică asociată infecțiilor rezistente la antibiotice în UE este estimată la aproximativ 1,5 miliarde euro pe an (însemnând costuri suplimentare de asistență medicală și pierderi de productivitate a muncii din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice). Mai mult, până în 2050, pierderile cumulate estimate cauzate de AMR în țările OECD vor fi de 2,9 trilioane dolari. Tot în țările OECD, costurile suplimentare de spitalizare pentru fiecare pacient sunt cuprinse între 10.000 și 40.000 de dolari. De asemenea, în fiecare an, AMR este responsabilă pentru aproximativ 33. 000 de decese în țările UE/SEE. În cazul în care nu se iau măsuri eficiente, AMR la antibioticele de linia a doua va fi cu 72% mai mare în 2030 comparativ cu 2005 în UE/SEE.  În aceeași perioadă, AMR la tratamentele de ultimă linie se va dubla și chiar mai mult.

O amenințare pentru sănătatea publică

Potrivit raportului Antimicrobial Resistance Tackling the Burden in the European Union, realizat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), rezistența antimicrobiană (AMR) – capacitatea  microorganismelor de a rezista la antimicrobiene – este principala problemă de sănătate infecțioasă în țările UE/SEE și una dintre cauzele majore de îngrijorare în domeniul sănătății publice. Povara pe care o reprezintă pentru sănătate infecțiile cauzate de bacteriile cu AMR în populația UE/SEE este comparabilă cu cea a gripei, tuberculozei și a HIV/SIDA combinate. Aproape 40% din această povară  este cauzată de infecțiile cu bacterii rezistente la antibioticele de ultimă linie, cum ar fi carbapenemele și colistina. Acest lucru reprezintă o creștere față de 2007 și este îngrijorător, deoarece aceste antibiotice sunt ultima opțiune de tratament disponibilă.  Atunci când antibioticele de ultimă linie nu mai sunt eficiente, este extrem de dificil sau, în multe cazuri, imposibil de tratat pacienții infectați. 75% din povara pe care o reprezintă AMR pentru sănătate este cauzată de infecțiile asociate asistenței medicale.

Utilizarea abuzivă a antibioticelor, insuficienta prevenire și controlul infecțiilor în spitale sunt principalele cauze care stau la baza dezvoltării AMR. Variabilitatea ridicată în frecvența și modelul de utilizare a antibioticelor între țările UE/SEE sugerează că există marje de îmbunătățire a practicilor de prescriere. În același timp, o igienă sporită și un nivel mai ridicat de resurse alocate spitalelor pentru prevenirea și controlul infecțiilor spitalicești sunt  asociate cu rate mai scăzute ale AMR.

Reducerea costurilor

Promovarea unei igiene mai bune în domeniul serviciilor de îngrijire medicală,  încetarea prescrierii excesive de antibiotice, testarea rapidă a pacienților pentru a determina dacă aceștia au infecții virale sau bacteriene, administrarea cu întârziere a antibioticelor și campaniile mediatice în masă  sunt intervenții eficiente și rentabile pentru a combate AMR. Investițiile în aceste politici ar economisi mii de vieți și fonduri pe termen lung. Numeroase intervenții de promovare a utilizării prudente a antibioticelor și îmbunătățirea igienei în spitale costă doar între 0,15 și 1,3 euro/ cap de locuitor/ pe an în multe țări din UE/SEE. Investirea a 1,5 euro pe cap de locuitor pe an într-un pachet cuprinzător de intervenții mixte de sănătate publică ar evita aproximativ 27. 000 de decese pe an în țările UE/SEE.  Pe lângă salvarea de vieți, un astfel de pachet de sănătate publică ar putea fi amortizat în doar un an și ar duce la economii de aproximativ 1,4 miliarde euro (inclusiv economiile rezultate din intervențiile de îmbunătățire a igienei în sectorul sănătății, asociate cu o reducere a infecțiilor cauzate de bacteria sensibile la antimicrobiene) pe an în țările UE/SEE.

Trei pachete de intervenție

OECD a identificat intervențiile care, având în vedere impactul lor asupra sănătății populației și costurilor grele evitate, ar putea fi definite drept „cele mai bune achiziții” pentru combaterea AMR.  Setul de politici evaluate este aliniat la Planul global de acțiune al OMS privind AMR și cuprinde:

–         îmbunătățirea igienei în unitățile sanitare, inclusiv promovarea igienei mâinilor (precum și dezinfectarea suprafețelor și a echipamentelor din spitale);

–         programe de administrare care promovează o utilizare mai prudentă a antibioticelor pentru a pune capăt deceniilor de prescriere excesivă;

–         utilizarea testelor de diagnostic rapid în asistența medicală primară pentru a detecta dacă o infecție este bacteriană sau virală;

–         administrarea întârziată a antibioticelor;

–         campanii publice de informare și sensibilizare a publicului.

Astfel, trei pachete principale de intervenții ar reduce povara pentru sănătate a AMR cu 85%, 23% și, respectiv, 73%, producând în același timp economii de 3 euro, 0,7 euro și 2 euro pe cap de locuitor pe an. Analizele OECD concluzionează că toate aceste intervenții sunt accesibile pentru țările UE/SEE. Campaniile mediatice de masă, administrarea  întârziată și îmbunătățirea igienei mâinilor costă de la 0,15 euro până la 1,3 euro per pe cap de locuitor pe an în multe țări OECD.  Intervențiile care necesită mai multe resurse pot costa până la câteva sute de euro per pacient spitalizat, ca în cazul acțiunilor de îmbunătățire a igienei în unitățile sanitare.  Administrarea întârziată, o mai bună igienă a mâinilor și cea mai mare parte a programelor de administrare de antibiotice  generează economii în domeniul sănătății care sunt mai mari decât costul de implementare a acestor intervenții. În cazul în care intervențiile sunt implementate împreună prin combinarea de politici într-o strategie coerentă, impactul asupra sănătății și economiei devine și mai mare. Analiza OECD a luat în considerare trei pachete principale de intervenții:

  1. Primul pachet, pentru spitale, include o igienă îmbunătățită a mâinilor, programe de administrare a antibioticelor și o igienă sporită a mediului în cadrul serviciilor de sănătate.
  2. Al doilea pachet, pentru mediile comunitare, include întârzierea administrării antibioticelor, campanii mediatice în masă și utilizarea testelor de diagnostic rapid.
  3. Al treilea pachet este o combinație de intervenții care include programe de administrare a antibioticelor, îmbunătățirea igienei mediului spitalicesc, campanii mediatice în masă și utilizarea testelor de diagnostic rapid.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: