Politici de Sanatate

Reforme sistemice și resurse suplimentare pentru sistemele de sănătate din ECE

06 septembrie
11:58 2021
Reforme sistemice și resurse suplimentare pentru sistemele de sănătate din ECE

Pacienții din țările Europei Centrale și de Est (ECE) au acces la de două ori mai puține medicamente inovatoare, după o așteptare mult mai lungă decât cei care trăiesc în țările UE5 (Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit). De asemenea, cheltuielile publice cu asistența medicală în țările ECE au crescut de-a lungul timpului, dar într-un ritm mai lent decât creșterea PIB-ului, iar în prezent cheltuielile publice medii pe cap de locuitor pot fi de până la 5 ori mai mici decât în UE5. Pentru îmbunătățirea rezilienței și a rezultatelor sistemelor de sănătate din Europa Centrală și de Est sunt necesare investiții mai mari și mai eficiente în Sănătate.

Acestea sunt concluziile celui mai recent raport realizat de PwC la solicitarea Federației Europene a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice (EPFIA). De asemenea, raportul analizează modalitățile de creștere a eficienței ca o sursă potențială de acoperire a deficitelor de finanțare existente.

Resurse limitate cheltuite ineficient

Potrivit raportului,pandemia de COVID-19 ne-a reamintit de corelația directă dintre o populație sănătoasă și o economie prosperă, precum și de necesitatea unor sisteme de sănătate rezistente, susținute de o finanțare adecvată. (…) Resursele deja limitate nu sunt întotdeauna cheltuite în mod eficient, ceea ce are ca rezultat general un acces mai slab la asistență medicală, inclusiv la medicamente inovatoare. Acest lucru contribuie la rezultate mai slabe în materie de sănătate: deși speranța de viață în ECE s-a îmbunătățit considerabil în ultimii 60 de ani, aceasta încă este cu 5 ani mai mică decât în UE5, iar pacienții care suferă de cancer sau de boli cardiovasculare au șanse mai mici de supraviețuire. Cheltuielile cu asistența medicală reprezintă o investiție în viitorul societăților noastre, un factor care favorizează creșterea economică și sustenabilitatea fiscală, iar bugetele ar trebui să crească cel puțin în același ritm cu creșterea economică globală”. Autorii raportului admit că ”deși depinde de fiecare sistem de sănătate să definească cea mai potrivită combinație de cheltuieli, având în vedere rezultatele solide obținute în ceea ce privește îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate și realizarea de economii în alte părți ale asistenței medicale, țările din ECE ar trebui să ia în considerare alocarea de resurse suplimentare pentru a sprijini îmbunătățirea accesului la medicamente inovatoare ca modalitate de îmbunătățire a eficienței cheltuielilor.”

Reformele sistemice sunt necesare

Creșterea cheltuielilor cu asistența medicală va produce rezultatele așteptate doar dacă este eficientă. Prin urmare, raportul prezintă câteva reforme sistemice care ar trebui analizate la nivel național. Printre acestea se numără ”digitalizarea sistemelor de sănătate, consolidarea asistenței la nivel comunitar, măsuri de creștere a eficienței cheltuielilor farmaceutice și de îmbunătățire a accesului la medicamente inovatoare (concurență efectivă între medicamentele generice/biosimilare, modele noi de stabilire a prețurilor), creșterea aderenței la medicație pentru a evita risipa, fluxuri de finanțare integrate în întregul sistem (de exemplu, asistență primară și secundară), o mai bună analiză, schimbul de informații și scanarea orizontului pentru a sprijini decizii mai eficiente de alocare bugetară.”

„Investiția insuficientă în asistența medicală și ineficiența modului în care sunt alocate resursele disponibile sunt factori importanți în persistența decalajelor dintre țări în ceea ce privește accesul la asistență medicală și la medicamente inovatoare. Din păcate, aceste probleme nu vor fi rezolvate prin soluțiile discutate în cadrul Strategiei farmaceutice a UE. Este important de remarcat faptul că țările ECE au o oportunitate unică, având în vedere că impactul asupra rezultatelor pentru pacienți al fiecărui euro investit eficient în asistență medicală poate fi mai mare decât în țările occidentale. Pentru a face cu adevărat o diferență și pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor noastre de protecție socială, având în vedere provocările demografice cu care se confruntă multe dintre aceste țări, este esențial să acordăm prioritate investițiilor în asistența medicală, să purtăm discuții curajoase cu privire la mixul corect de cheltuieli și să promovăm reforme sistemice îndrăznețe care pot eficientiza cheltuielile cu asistența medicală. Ne-am angajat ca, în colaborare cu toate părțile interesate, să atingem acest obiectiv ambițios”, a declarat Nathalie Moll, directorul general al EFPIA.

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: