Politici de Sanatate

Recomandări EFPIA: implementarea oncologiei personalizate în Europa

05 februarie
10:57 2021
Recomandări EFPIA: implementarea oncologiei personalizate în Europa

În ciuda progreselor semnificative în îngrijirea cancerului, boala rămâne o povară majoră pentru cetățenii și pacienții europeni și pentru sistemele noastre de sănătate. Oncologia personalizată – oferirea tratamentului potrivit, la doza potrivită, persoanei potrivite, la momentul potrivit – contribuie la aceste câștiguri și oferă o speranță reînnoită pacienților, dar s-ar putea realiza mai multe progrese dacă ar fi dezvăluită întreaga sa valoare.

„Accesul la oncologia personalizată în Europa”, un nou raport al LSE Consulting (London School of Economics), comandat de Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, identifică barierele în calea unei mai bune implementări a tratamentului personalizat al cancerului pentru pacienții cu cancer europeni și face recomandări concrete cu privire la modul de avansare și implementare a oncologiei personalizate în Europa. Factorii de decizie politică din Europa trebuie să fie mai aspiraționali în îmbunătățirea echității în accesul la îngrijirea cancerului la nivel european (așa cum este articulat în Codul european de practică a cancerului), precum și în avansarea și implementarea abordărilor personalizate ale medicinii pentru toți pacienții cu cancer din Europa. Acest lucru nu numai că va aduce beneficii pacienților, furnizorilor de îngrijire și medicilor, ci și va întări peisajul european de cercetare și inovare și va contribui la beneficii sociale.

Raportul oferă recomandări de politici în trei domenii-cheie: o colaborare mai strânsă, oferind procese de luare a deciziilor transparente și bine informate pentru a avansa și implementa oncologia personalizată în Europa; investiții în infrastructuri adecvate care accelerează livrarea oncologiei personalizate; și îmbunătățiri în structurile instituționale pentru a asigura accesul la noi medicamente oncologice personalizate și biomarkeri.

Accelerarea progresului

Nevoia de acțiune este clară. Incidența cancerului în Europa a crescut de la aproximativ două milioane la trei milioane de cazuri de la sfârșitul ultimului deceniu și se preconizează că va crește la patru milioane în următorii douăzeci de ani. Se așteaptă ca mortalitatea să atingă două milioane până în 2040, aproape dublu față de cea înregistrată la sfârșitul secolului al XX-lea. Deși aceste proiecții pot fi descurajante, există un puternic optimism dacă adoptăm instrumente inovatoare de diagnostic, terapeutice și de susținere. Dovezile succesului sunt deja în creștere, dar beneficiile nu au fost resimțite în toate tipurile de cancer și nici nu sunt disponibile în mod egal pentru toți oamenii din Europa. Echitatea trebuie să fie un principiu motrice al sistemelor noastre de sănătate împotriva cancerului în toată Europa. Progresele în diagnostic, tratament și îngrijire de susținere au condus la rezultate îmbunătățite pentru pacienții cu cancer. Cu toate acestea, cele mai recente inovații în oncologia personalizată pot contribui la îmbunătățirea ulterioară. Se estimează că aceste instrumente vor duce la rezultate mai bune și la un risc redus de efecte adverse pentru pacient, îmbunătățind în același timp durabilitatea și eficiența sistemelor de asistență medicală.

Recomandări de politici

Raportul solicită îmbunătățirea căilor de reglementare și de rambursare pentru oncologie personalizată. Sistemul existent pentru asigurarea aprobării de introducere pe piață este inadecvat tratamentelor inovatoare care justifică abordări de dezvoltare accelerate și necesită concepte noi de testare.

Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare post-marketing va reduce incertitudinea. Utilizarea dovezilor din lumea reală – ca o componentă cheie a căilor adaptive – și partajarea riscurilor între plătitori și producători pot contribui la asigurarea unui acces mai rapid și mai echitabil la medicamente inovatoare. În plus, o mai mare coordonare între autoritățile de reglementare a medicamentelor și autoritățile competente în domeniul diagnosticării ar asigura că diagnosticarea devine disponibilă în tandem cu noile terapii. În prezent, avem situația paradoxală conform căreia un medicament inovator poate fi aprobat, dar diagnosticul însoțitor al acestuia nu este, anulând beneficiul unei abordări personalizate. Acest lucru nu este în interesul superior al pacienților și trebuie abordat. Pe lângă calea de reglementare, metoda prin care se determină valoarea și modul în care sunt luate deciziile de stabilire a prețurilor și de rambursare, necesită o schimbare pasivă. Din nou, este necesară colaborarea între factorii de decizie, în timp ce este esențial ca organismele HTA să își extindă capacitatea de a utiliza și accepta date (inclusiv dovezi din lumea reală) generate prin noi concepte de studii clinice. Raportul subliniază necesitatea îndepărtării de evaluările pe termen scurt ale valorii. În schimb, ar trebui luată în considerare valoarea economică generală, inclusiv beneficiile financiare indirecte pentru bugetele pentru sănătate și societate în ansamblu. Costurile compensate prin „excluderea” opțiunilor de tratament ineficiente ar trebui, de asemenea, luate în considerare.

Regândirea prețurilor

Sistemele de stabilire a prețurilor și de rambursare trebuie, de asemenea, să se adapteze la medicamentele personalizate pe măsură ce trecem la o eră a medicamentelor cu indicații multiple. Dezvoltarea prețurilor bazate pe indicații (IBP) poate fi un pas înainte în acest context. În această situație, prețul este permis să varieze în funcție de indicație și valoare – trecând la o situație în care prețul este asociat cu fiecare utilizare a unui medicament. Sprijinul pentru bioinformatică și big data va juca, de asemenea, un rol central în cât de eficient poate utiliza Europa potențialul de îngrijire personalizată a cancerului. Dezvoltările TIC vor permite utilizarea în continuare a dovezilor din lumea reală, de exemplu, prin monitorizarea în timp real pe tot parcursul vieții și colectarea datelor. Aceasta va fi cheia colectării și aplicării informațiilor din rezultatele raportate de pacient. Finanțarea UE ar putea juca un rol în susținerea progresului în acest domeniu. În plus, partajarea datelor trebuie stimulată, îndepărtându-se de abordarea silențioasă a datelor, astfel încât beneficiile pe care le aduc big data și analiza datelor să fie puse la dispoziția pacienților. Îmbunătățirea educației în medicină personalizată în rândul clinicienilor și oamenilor de știință a datelor va fi esențială pentru colaborarea lor viitoare. La fel, îmbunătățirea educației în materie de sănătate în rândul pacienților și al populației mai largi este esențială pentru ca pacienții să fie participanți activi la oncologia personalizată. Ghidul „Medicina personalizată: un ghid pentru pacienți” al Coaliției europene a pacienților cu cancer este un bun exemplu de instrument educațional orientat spre pacient. Raportul stabilește, de asemenea, o serie de domenii în care oncologia personalizată se poate lega de Planul european de combatere a cancerului și de misiunea UE împotriva cancerului. Solicită Parlamentului European să promoveze un „nou contract de sănătate socială” cu pacienții.

În cele din urmă, la fel ca în cazul multor medicamente personalizate, diagnosticul joacă un rol cheie. Inovația în terapiile vizate este ineficientă fără inovația în diagnosticare. Disponibilitatea diagnosticelor însoțitoare trebuie să fie norma pentru livrarea personalizată a medicamentelor. Accesul în timp util atât la diagnosticare, cât și la terapii inovatoare este fundamental pentru succesul acestei abordări personalizate a îngrijirii cancerului în toată Europa.

Crearea impulsului

Raportul este o contribuție substanțială la discuțiile părților interesate cu privire la oncologia personalizată. Acest lucru se întâmplă pe măsură ce impulsul se adună în spatele Planului de acțiune împotriva cancerului european, iar instituțiile UE își intensifică eforturile pentru a coordona mai bine politica de sănătate. Cu ajutorul recomandărilor politice prezentate aici, Comisia se poate asigura că Uniunea Europeană și statele sale membre nu rămân în urmă în ceea ce privește progresul medical și că progresele în domeniul științei inovatoare sunt integrate rapid în sistemele de sănătate în beneficiul cetățenilor, pacienților și societății .

Având în vedere povara cancerului în Europa și potențialul inovației medicale de a reduce această povară asupra pacienților și a sistemelor de sănătate, oncologia personalizată trebuie să fie esențială pentru orice viziune a viitoarelor politici de sănătate din Europa.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: