Politici de Sanatate

Proiect MS: Rezidențiatul cuprinde instruire teoretică și practică pe durata a 3 până la 7 ani

02 octombrie
16:32 2013

Rezidențiatul cuprinde instruire teoretică și practică pe durata a 3 (trei) până la 7 (şapte) ani în funcție de specialitate și se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în regim de programe cu timp integral, în formele pe loc și pe post, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Potrivit proiectului, în cazul specialității medicină de familie se poate organiza și rezidențiat în regim de program cu timp parțial, cu durată de 5 ani. „Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale. Începând cu data de 1.01.2015, pentru domeniul medicină, rezidențiatul se desfășoară în 2 etape: etapa I de rezidențiat cu formare prin program de trunchi comun stabilit pentru specialitățile care alcătuiesc subdomeniile domeniului medicină, și are o durată de 2 ani, etapa a II-a de rezidențiat de continuare a formării în una din specialitățile care alcătuiesc subdomeniul corespunzător programului de trunchi comun efectuat în etapa I, cu durată de 1—5 ani, după caz”, prevede proiectul.

Etapa a II-a de rezidențiat se va organiza în formele de rezidențiat pe loc și pe post.

Admiterea în etapa I de rezidențiat se va face prin selecție organizată de Ministerul Sănătății pe baza mediei de absolvire a facultății și a opțiunii candidaților, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății în colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical uman acreditate și Colegiul Medicilor din România și aprobată prin ordin al ministrului Sănătății.

Proiectul prevede că la admiterea în etapa I de rezidențiat au acces absolvenții licențiați ai facultăților de medicină promoția 2014 și ulterioare, precum și medicii promoții anterioare care nu au obținut drept de liberă practică sub incidența normelor precedente sau nu dețin titlul de medic specialist în una din specialitățile prevăzute de Nomenclatorul Specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Totodată, candidații admiși în urma selecției se confirmă medici rezidenți etapa I, prin ordin al ministrului Sănătății pentru domeniul medicină. „Admiterea în etapa a II-a se face prin concurs național cu tematică și bibliografie unică pentru unul sau mai multe subdomenii, organizat de Ministerul Sănătății, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale. La acest concurs se pot prezenta medicii confirmați rezidenți care au finalizat pregătirea de trunchi comun precum și medicii confirmați rezidenți începând cu anul III de pregătire care doresc reprofilare în altă specialitate decât cea de confirmare în rezidențiat. Începând cu anul 2016, concursul național prevăzut la alin. (1) se organizează anual de regula în trimestrul IV și se poate desfășura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și universitățile de medicină și farmacie”, mai prevede proiectul.

În proiect de precizează că salariul net al rezidentului se stabilește în funcție de anul de pregătire și poate ajunge la 90% din salariul medicului specialist pentru rezidenții din ultimul an de rezidențiat. „Pentru fiecare specialitate medicală, medico-dentară și farmaceutică, în parte se stabilesc maxim 2 centre universitare de organizare a examenului național de specialist, cu excepția specialității Medicina de familie pentru care se stabilesc 4 centre universitare de examen. Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire”, mai prevede proiectul.

Sursă: Agerpres

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: