Politici de Sanatate

Prevenirea și managementul neuropatiei diabetice prin abordarea integrată a pacientului

22 noiembrie
15:58 2019
Prevenirea și managementul neuropatiei diabetice prin abordarea integrată a pacientului

Interviu cu asistent Univ. Dr. Zinaida Alexa,  doctor în medicină, medic categorie superioară

Simpozionul ”Actualități în neuropatia diabetică”, care a avut loc în septembrie 2019 la Chișinău, a avut drept scop prezentarea unor momente-cheie privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul neuropatiei diabetice. Evenimentul a reunit specialiști în domeniul neuropatiei diabetice și piciorului diabetic, dar a realizat și o abordare interdisciplinară a neuropatiei diabetice din perspectiva medicului neurolog, cardiolog, oftalmolog, psihiatru, urolog, dermatolog, chirurg, radiolog sau medic de familie.

 

Cât de eficient este Programul Național de Diabet din Republica Moldova?

Estimările Federației Internaționale de Diabet (IDF Atlas ediția a 8-a) cu referire la Republica Moldova iau în calcul aproape 190 de mii de persoane cu diabet și o cifră de 77 200 de persoane nediagnosticate, ceea ce reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea publică.

E foarte bine că avem un Program Național de Diabet, care asigură un nivel satisfăcător de tratament al persoanelor cu diabet, în special datorită compensării de către Compania Națională de Asigurări în Medicină a medicației antidiabetice. Programul prevede o abordare multidisciplinară integrată, de la diagnostic la asigurarea accesului la un tratament esențial. În același timp, există mari rezerve legate de implementarea componentei de prevenție, indispensabilă în țările cu politici de sănătate pe termen lung, prevenție axată în special pe educație și informare. Pentru prevenția și controlul diabetului ar trebui să se implice medicul de familie, specialistul și pacientul. Dar, din păcate, avem o lipsă de specialiști, chiar dacă repartiția geografică a pacienților este mai mult sau mai puțin uniformă, distribuția specialiștilor este inegală. Cu toate acestea, cred că se fac progrese. Acum 10 ani, pacienții aveau acces mai limitat la medicamentele compensate de calitate pentru tratarea diabetului. Realitatea este undeva la mijloc, poate fi și mai bine, dar s-au obținut și rezultate bune.

Pentru a contribui eficient la creșterea gradului de educare cu privire la diabet și complicațiile acestuia, avem nevoie de sprijinul întregii comunități medicale – medici de familie, endocrinologi, cardiologi, pediatri, medici rezidenți și studenți la medicină, al autorităților responsabile în domeniu, precum și al asociațiilor de pacienți.

Ce ne puteți spune despre Serviciul Endocrinologic din Republica Moldova?

În Republica Moldova nu există specialitatea de medic diabetolog, din care motiv evidența și tratamentul pacientului diabetic sunt efectuate de către medicii de familie și medicii specialiști endocrinologi.

Din cauza numărului insuficient de medici endocrinologi (astăzi în țară activează doar circa 100 de specialiști), acum doi ani, s-a decis de a include medicii de familie la etapa de screening, de inițiere a tratamentului hipoglicemiant noninsulinic, de screening inițial al complicațiilor, precum și monitorizarea diabetului zaharat tip 2. Medicul endocrinolog fiind obligat să monitorizeze persoanele cu diabet zaharat tip 1, gestațional și cei cu diabet zaharat  tip 2 tratați cu insulină.

Ce acțiuni de fortificare a capacităților întreprindeți în acest sens?

De regulă, Societatea Endocrinologilor organizează ședințele lunar, iar problemele ce vizează diabetul sunt dezbătute în perioada toamnă-iarnă, fiind în special incluse în manifestările organizate de Ziua Mondială a Diabetului – 14 noiembrie.

În colaborare cu Societatea de neuropatie diabetică din România am reușit să organizăm în septembrie un eveniment cu genericul „Actualități în neuropatia diabetică”. Tema conferinței a fost dedicată neuropatiei diabetice care este o complicație gravă a diabetului, întâlnită frecvent. În ciuda acestui fapt, de cele mai multe ori diagnosticul este stabilit târziu și tratamentul este necorespunzător.

Simpozionul a avut drept scop prezentarea unor momente-cheie legate de diagnosticul, monitorizarea și tratamentul neuropatiei diabetice nu doar pentru medicii endocrinologi, dar și pentru alte specialități (medici de familie, neurologi, chirurgi), asigurând prezența unui public multidisciplinar inclusiv participarea medicilor rezidenți de diferite specialități.

În afară de schimbul de experienţă și bune practici dintre medici, cum putem reduce această epidemie de diabet?

La capitolul prevenție primară a diabetului zaharat este necesar de menționat nivelul de educație al populației din Republica Moldova în ceea ce privește sănătatea. Este îmbucurător faptul că, din an în an, observăm tot mai multe persoane care adoptă un stil de viață sănătos, ceea ce ar presupune o alimentație corectă, practicarea exercițiilor fizice, precum și renunțarea la deprinderile dăunătoare.

Însă trebuie să constatăm cu regret că marea majoritate a populației nici nu cunoaște care ar fi principiile unui stil de viață sănătos, fie din cauza condițiilor socio-economice, fie din lipsă de interes pentru această problemă. În acest caz, este necesar să se fortifice activitățile de colaborare intersectorială, cum ar fi sistemul de educație, mass-media, experții în sănătate publică și comunitatea medicală, pentru a promova mai activ stilul de viață sănătos.

Schimbarea nivelului de cultură pentru sănătate (inclusiv alimentară) este necesar să se efectueze din fragedă copilărie, din care motiv susțin ideea de predare în grădinițe, școli, licee, instituții de învățământ mediu și superior a orelor suplimentare privind stilul sănătos de viață și rolul acestuia în menținerea sănătății.

Care este situația în ce privește neuropatia diabetică și piciorul diabetic în Republica Moldova?

În privința situației reale a neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic din Republica Moldova este foarte greu de pronunțat, deoarece la momentul actual nu dispunem de o bază de date bine pusă la punct în ceea ce privește raportările statistice.

Am putea menționa o analiză efectuată la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” în cadrul secției de endocrinologie. Astfel încât, pe parcursul anului 2018, marea majoritate a pacienților cu diabet zaharat internați în secție aveau complicații neurologice. Din 1927 de persoane cu diabet zaharat tratate pe parcursul anului 2018, 1681 de persoane au fost diagnosticate cu polineuropatie diabetică, ceea ce reprezintă circa 87%. În secțiile de chirurgie ale instituției au fost internate circa 436 de persoane cu manifestări ale piciorului diabetic (ulcerații, gangrene), 157 de persoane dintre acestea au suportat amputații.

Aceste date reprezintă situația din cea mai mare instituție medicală din republică, însă datele din toate instituțiile nu sunt cunoscute în prezent.

În ce măsură poate fi prevenită apariţia neuropatiei diabetice la pacienţii diabetici?

Neuropatia diabetică, ca de altfel și alte complicații cronice ale diabetului zaharat, pot fi prevenite în cazul în care persoana cu diabet va menține un control strict al bolii.

Este demonstrat faptul că reducerea nivelului de glicemie la persoanele cu diabet zaharat tip 1 poate preveni apariția neuropatiei diabetice. În cazul persoanelor cu diabet zaharat tip 2, lucrurile par un pic mai complicate, deoarece reducerea glicemiei poate stopa evoluția neuropatiei diabetice, aici fiind implicați și alți factori, ca valorile spectrului lipidic și ale tensiunii arteriale, precum și greutatea corporală. Atunci când vorbim despre un control strict al diabetului zaharat nu ne referim doar la valorile glicemice, dar și la valorile indicatorilor lipidici, tensiunii arteriale, greutății corporale și, nu în ultimul rând, la abandonarea deprinderilor dăunătoare.

În acest context, persoanele cu diabet care sunt responsabile de sănătatea proprie trebuie să cunoască valorile țintă individuale ale HbA1c, LDL-colesterolului, TA și a IMC proprii pentru a evita apariția sau a stopa evoluția complicațiilor cronice, inclusiv a neuropatiei diabetice.

Ce opțiuni terapeutice există pentru pacienții cu neuropatie diabetică?

Managementul terapeutic al neuropatiei diabetice în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu recomandările ghidurilor internaționale (ADA, IDF). Prezența mai multor companii pe piața republicii oferă posibilitatea de a utiliza pe larg remediile medicamentoase recomandate în ghiduri. La persoanele cu diabet zaharat complicat cu polineuropatie se administrează tratamentul de durată cu acid alfa-lipoic, benfotiamină, iar în cazurile asociate cu durere neuropată se administrează pe larg duloxetina.

Unica problemă e că aceste remedii sunt procurate de către pacienți, ceea ce creează uneori impedimente în administrarea de durată a acestor preparate.

Abordarea multidisciplinară în prevenirea neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic este indispensabilă. Ce rezultate avem în acest sens?

După cum am menționat anterior, am reușit deja să cooptăm în echipa ce se ocupă de monitorizarea persoanei cu diabet și medicul de familie. Conform Protocolului Clinic Național privitor la screeningul complicațiilor, sunt clar stipulate etapele și termenele de efectuare a acestuia, și în acest context sunt antrenați și medicii specialiști în evaluarea anuală a persoanei cu diabet. Pentru a obține un control satisfăcător al diabetului, este obligatorie o conlucrare intersectorială și este indispensabil lucrul în echipă.

 

de Inga Pasecinic

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: