Politici de Sanatate

Parteneriate strategice public-privat (PPP) în domeniul sănătății cardiovasculare. Studiu de caz

27 mai
12:47 2022
Parteneriate strategice public-privat (PPP) în domeniul sănătății cardiovasculare. Studiu de caz

Inițiativa „Million Hearts” (MHI), un parteneriat public-privat (PPP) la nivel național, a fost lansată în 2011 de către Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) pentru „a preveni un milion de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale (AVC) în cinci ani”. MHI combină un set de bază de măsuri, intervenții și strategii de prevenție secundară, bazate pe dovezi. În primul ciclu de cinci ani, „Million Hearts” a ajutat la prevenirea a aproximativ 135.000 de cazuri de atacuri de cord, AVC și evenimente cardiovasculare conexe (evenimente non-fatale și fatale legate de infarct miocardic), afecțiuni simptomatice precursoare (angina pectorală stabilă) și alte afecțiuni cardiovasculare (insuficiență cardiacă). Inițiativa a contribuit la economisirea a aproximativ 5,6 miliarde de dolari în costuri medicale directe, din care o proporție substanțială a fost economisită de programele de asigurări  de sănătate publice Medicare și Medicaid. Un exemplu de succes al unui PPP în domeniul serviciilor de îngrijire a sănătății!

 Ce sunt și cum acționează PPP?

MIH este unul dintre cele șase studii de caz prezentate în raportul Strategic Public-Private Partnerships to Transform Cardiovascular Health, elaborat de o echipă de cercetători sub îndrumarea profesorului Rifat Atun, Universitatea Harvard,  director al Health Systems Innovation Lab. Ideile, perspectivele și cadrele din raport sunt extrase din cercetări anterioare de la Health System Innovation Lab, combinate cu o analiză sistematică a literaturii de specialitate și cu interviuri cu lideri implicați în dezvoltarea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat strategice pentru transformarea sănătății cardiovasculare. Potrivit studiului, „PPP aplicate în domeniul sănătății sunt relativ noi, în comparație cu alte sectoare. Aceste parteneriate au fost utilizate pe scară largă în proiecte majore de infrastructură în sectoarele energiei și transporturilor. În domeniul asistenței medicale, PPP au fost dezvoltate pentru a remedia lacunele în furnizarea de servicii, să promoveze inovarea și să atragă capital privat și expertiză pentru investiții în infrastructură, echipamente și servicii noi.  Deși există un interes enorm la nivel mondial pentru o mai mare utilizare a PPP în domeniul sănătății, există opinii diferite cu privire la acestea”. De exemplu, nu există o definiție convenită a ceea ce constituie un PPP și modul în care acesta diferă de achizițiile publice convenționale, de externalizare sau de privatizare. Autorii atrag atenția că, deși mai multe țări, „cum ar fi Canada, Suedia și Regatul Unit, au experiență cu PPP în anumite domenii ale asistenței medicale, practic nicio țară nu are o expertiză substanțială în ceea ce privește extinderea lor pentru a obține beneficii la nivelul întregii populații și pentru a crea o valoare comună pe scară largă”.   PPP strategice sunt necesare pentru a obține un impact la nivel de populație și pentru a realiza crearea de beneficii comune pe scară largă – pentru a obține o „valoare mai mare pentru bani” și o „valoare pentru mulți”.

Inițiativa „Million Hearts” (MHI) – un parteneriat public-privat pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare

Autorii raportului au identificat și prezentat șase studii de caz pe „baza potențialului lor de a obține un impact pe scară largă la nivelul populației și de a transforma serviciile de îngrijire a sănătății în domeniul bolilor cardiovasculare în diverse situații, precum și de a capta o valoare unică”. Unul dintre aceste exemple este Inițiativa „Million Hearts” (MHI).  Măsurile, intervențiile și strategiile din cadrul MHI au fost concepute pentru a le oferi cetățenilor americani posibilitatea să facă alegeri mai sănătoase în ceea ce privește stilul de viață (renunțarea la fumat, reducerea consumului de sodiu și grăsimi trans, creșterea activității fizice), dar și pentru a îmbunătăți serviciile de asistență medicală pentru bolile cardiovasculare printr-o abordare de tipul „ABCS” (aspirin, blood pressure [BP] control, cholesterol management and smoking cessation – aspirină, controlul tensiunii arteriale [TA], supravegherea colesterolului și renunțarea la fumat) pentru gestionarea pacienților cu boli cardiovasculare preexistente. Evaluarea primului ciclu de cinci ani al inițiativei a evidențiat succesul acesteia în alinierea eforturilor partenerilor în jurul obiectivelor naționale. MHI a permis cultivarea relațiilor dintre părțile interesate, între practicieni, factorii de decizie politică și pacienți, ceea ce a generat un sentiment de experiență, scop și responsabilitate comune. Autorii studiului prezintă fazele de implementare ale acestei inițiative: „Directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a comunicat rațiunea și urgența PPP. Hipertensiunea arterială contribuie la mai mult de 1.000 de decese pe zi în SUA, iar costul anual total (direct și indirect) al hipertensiunii arteriale în SUA este de 70 de miliarde de dolari, în comparație cu bugetul anual al CDC, de mai puțin de 7 miliarde de dolari. Mai mult, raportul din 2012 al Institutului de Medicină a identificat bolile cardiovasculare ca fiind o prioritate importantă de abordat, cu oportunități substanțiale de a crea sinergii între sectorul public și cel privat”.  De asemenea, modul în care a fost construită Rețeaua Million Hearts:  „o rețea extinsă de parteneri din sectorul public și privat (plătitori, furnizori de servicii medicale, angajatori, departamente de sănătate locale și de stat, comunități), incluzând peste 300 de organizații din sectorul privat, 50 de state, Districtul Columbia și 20 de agenții federale. Toate acestea „participă la activitățile Million Hearts și se aliniază la prioritățile inițiativei.” Raportul subliniază faptul că Inițiativa „Million Hearts” a catalizat și a promovat în mod eficient parteneriate pentru a aborda bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale: „În cadrul unei evaluări a CDC, din totalul de 304 parteneriate evaluate, majoritatea (59%) au atribuit direct aceste relații la Million Hearts, fie ca un nou parteneriat inițiat prin participarea la Million Hearts, fie ca o relație existentă consolidată prin Million Hearts. De asemenea, organizațiile au raportat că au avut încredere și au apreciat aceste parteneriate și au considerat relațiile ca fiind pozitive. Organizațiile au raportat că partenerii s-au angajat în principal în schimbul de informații, reprezentând 77% din toate interacțiunile”.

 PPP – o soluție pentru a aborda provocările globale în materie de sănătate

Pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea ca sistemele de sănătate să devină mai reziliente și să își extindă capacitatea de a aborda simultan mai multe provocări în materie de sănătate, iar bolile cardiovasculare sunt una dintre acestea. Nicio companie, niciun guvern sau sistem de sănătate nu poate aborda singur o provocare de o asemenea amploare. Pe măsură ce PPP reușesc, sistemele de sănătate vor fi mai bine echipate pentru a asista pacienții individuali și pentru a reduce povara bolilor cardiovasculare și a altor boli, contribuind la conturarea unui viitor mai rezistent pentru întreaga societate.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: