Politici de Sanatate

Pacientul, în centrul sistemului de sănătate

16 octombrie
11:53 2017
Pacientul, în centrul sistemului de sănătate

Interviu cu lect. univ. dr. Vasile Spinean, președinte-director general al CJAS Sibiu.

Tot ceea ce se face în sistemul de sănătate trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților: de la politici de sănătate la dotări de spitale și investiții în echipamente medicale moderne. Lect. univ. dr. Vasile Spinean, președinte-director general al CJAS Sibiu, consideră că o politică „sănătoasă” duce la creșterea calităţii condiţiilor de cazare şi de tratament acordate pacienţilor, dar și a condițiilor de lucru pentru personalul medical. 

După ce ați renunțat la șefia Spitalului Județean Sibiu, ați preluat conducerea CJAS Sibiu. Care au fost motivele acestei mutări?

Conducerea celei mai mari unități sanitare publice din județul Sibiu a reprezentat pentru mine, deopotrivă, o mare onoare și o imensă responsabilitate. A fost o provocare asumată, plecând de la afirmația omniprezentă că în sistemul public de sănătate este imposibil să se facă performanță, iar condițiile hoteliere oferite bolnavilor sunt inacceptabile. La finalul mandatului, am putut spune cu satisfacție, dar și cu mândrie, că am avut șansa de a conduce un colectiv care a reușit să reabiliteze, să modernizeze și să doteze, la standarde occidentale, mai multe secții și compartimente medicale. Practic, s-au putut observa efectele pozitive ale unor politici de sănătate „sănătoase”, care au dus la creșterea calităţii condiţiilor de cazare şi de tratament acordate pacienţilor, dar și a condițiilor de lucru pentru personalul medical. După ce am experimentat atât mediul privat, cât și pe cel public din zona serviciilor medicale, am apreciat că ar fi o evoluție firească să fac trecerea spre zona de suport financiar a acestui domeniu extrem de complex, motiv pentru care am decis să mă prezint la concursul organizat de CNAS, în mai 2017, pentru ocuparea postului de președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu.

Care sunt provocările cu care se confruntă un președinte de CJAS?

Principala provocare a unui președinte de CJAS este să garanteze populației accesul la o paletă cât mai largă de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizori de servicii autorizați și evaluați conform legii, să protejeze asigurații față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, asigurându-le protecția în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Diversificarea categoriilor de servicii medicale prin accesarea de noi programe de sănătate prin furnizori publici și privați este, așadar, obiectivul major, asumat, și voi folosi experiența acumulată în activitățile anterioare pentru a pune pacientul în centrul sistemului de sănătate. De altfel, am reușit să facem pași concreți în acest sens, printr-o colaborare cu un furnizor de servicii medicale din sfera privată. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avizat favorabil derularea, în cadrul acestui furnizor din Sibiu, a Programului Național de Chirurgie Cardiovasculară, iar CJAS va aloca, în total, circa 2,1 milioane de lei pentru mai multe categorii de afecțiuni și intervenții din sfera cardiovasculară, în anul 2017.

Cum a fost primită desființarea comisiilor de specialitate din casele de sănătate?

A fost un lucru pozitiv. Principalii beneficiari sunt pacienții și aparținătorii acestora, care sunt astfel scutiți de demersurile pentru depunerea dosarelor cu documente medicale şi, ulterior, pentru ridicarea deciziilor de tratament. În cazul medicamentelor a căror aprobare era decisă de către comisiile de specialitate de la nivelul CAS/CNAS, s-a redus timpul de aşteptare între stabilirea diagnosticului, indicarea schemei terapeutice şi posibilitatea administrării efective a acesteia. În prezent, timp de așteptare extrem de redus, care ține strict de completarea dosarului, există doar pentru medicamentele care necesită Formulare specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, prevăzute de Ordinul Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017, unde răspunderea aparține medicului specialist, care e în măsură să decidă oportunitatea prescrierii anumitor medicamente unui pacient. Aceste beneficii sunt recunoscute de medicii specialiști, însă, în cazul medicamentelor care necesită completarea formularelor specifice, se ridică atât problema volumului mare de documente medicale care trebuie gestionate, cât și a timpului alocat completării formularului şi introducerii datelor în SIUI sau în alte aplicații electronice (de exemplu, Registrul Național de Reumatologie, Registrul Național al Bolnavilor de Psoriazis), depășindu-se astfel durata alocată consultației în ambulatoriu. Din cauză că a dispărut posibilitatea consultării cu membrii comisiilor, iar responsabilitatea revine doar medicului prescriptor, există riscul ca unii medici să renunțe la a prescrie medicamente care anterior erau aprobate de aceste comisii, ceea ce este în defavoarea pacientului. La nivelul CJAS Sibiu, comisiile generau consum de resurse (personal, timp).

O analiză a modului în care se reflectă desființarea comisiilor în valoarea consumului de medicamente, pe valorile din lunile mai-iulie 2016, comparativ cu mai-iulie 2017, a evidențiat creșteri anul acesta pentru unele boli cronice: hepatite virale B, C și D –74,42% și demențe (degenerative, vasculare, mixte) – 29,56%, dar în condițiile creșterii numărului de pacienți. Pentru celelalte categorii de boli cronice sau programe naționale de sănătate, nu s-au constatat variații importante.

Care sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă pacienții din Sibiu și din județele limitrofe?

  • existența unor specialități deficitare în ambulatoriul clinic (de exemplu, Reumatologie, Ortopedie, Neurologie); s-a încercat în permanență găsirea unor soluții împreună cu furnizorii publici/privați în vederea creşterii accesului asiguraților la aceste servicii;
  • fonduri insuficiente pentru serviciile medicale paraclinice; în cazul unor afecțiuni acute, pacienții au nevoie de investigații de laborator în perioada imediat următoare, pentru a se putea stabili o atitudine terapeutică optimă; soluția propusă este suplimentarea fondurilor acordate de CNAS acestor servicii;
  • lipsa de pe piață a unor medicamente din categoria citostaticelor și a unor medicamente utilizate în tratamentul psihiatric, ceea ce creează dificultăți terapeutice, cure incomplete, cu consecințe asupra evoluției bolii; în aceste situații, soluția constă în colaborarea cu DSP Sibiu, care informează în permanență Ministerul Sănătății cu privire la medicamentele deficitare;
  • protocoalele restrictive de prescriere a unor medicamente numai pentru anumite afecțiuni, deși ele pot fi foarte utile terapeutic și la pacienții cu alte diagnostice. Astfel de cazuri întâlnim în sfera psihiatriei; în mod similar, sunt medicamente care nu pot fi prescrise de medicii de familie nici pe baza scrisorii medicale de la specialist sau care nu pot fi inițiate de medicii de familie; propunerea venită din partea medicilor practicieni este ca protocoalele de prescriere să fie revizuite de către o comisie formată din medici specialişti practicieni în specialitatea respectivă; în cazul afecțiunilor hepatice, în special hepatita B, B+D, problemele sunt legate, în primul rând, de lipsa de finanțare a celor mai importante examinări: viremie, fibromax, pentru viremie fiind necesară uneori repetarea în dinamică. Având în vedere că nu toți pacienții își permit să facă aceste determinări, ar fi necesar un mod de susținere a acestor analize.

Ce priorități aveți pentru perioada următoare?

Informarea asiguraților reprezintă o direcție prioritară a activității noastre. Facem demersuri pentru creșterea gradului de informare atât în ceea ce privește drepturile și obligațiile asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și referitor la modalitatea prin care cetățenii pot beneficia de aceste drepturi. Concret, am adus îmbunătățiri spațiului destinat relației cu asigurații, încă de la intrarea în instituție, atât prin înființarea unui birou pentru informații, cât și prin „deschiderea ghișeelor”, pentru o mai bună comunicare cu aceștia. De asemenea, acordăm o atenție deosebită paginii noastre web și am deschis și o pagină de Facebook a instituției, prin intermediul căreia comunicăm noutățile, dar primim și feedback cu privire la nivelul de satisfacție a asiguraților în relația cu CJAS Sibiu și cu furnizorii cu care ne aflăm în relații contractuale.

de Valentina Grigore

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: