Politici de Sanatate

Ordin pentru medicamentele imunologice: atribuțiile Comitetului Național de Vaccinologie

02 mai
11:55 2023
Ordin pentru medicamentele imunologice: atribuțiile Comitetului Național de Vaccinologie

Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul pentru aprobarea metodologiei de includere sau excludere a medicamentelor imunologice prevăzute la art. 242 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în lista de medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 aprilie 2023.  Potrivit anexei, în vederea includerii medicamentelor imunologice în lista de medicamente, Comitetul Naţional de Vaccinologie realizează o analiză a tipurilor de vaccinări şi grupelor de vârstă şi risc la care acestea sunt recomandate în cadrul Programului naţional de vaccinare prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare și transmite Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la intrării în vigoare a prezentei metodologii, lista tipurilor de medicamente imunologice pentru a fi introduse în lista de medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, segmentele populaţionale cărora li se adresează şi gradul de compensare recomandat.

Pentru stabilirea listei prevăzute mai sus, Comitetul Naţional de Vaccinologie va avea în vedere următoarele:

  1.  medicamentele imunologice propuse şi grupele de vârstă şi risc sunt complementare celor care se recomandă în cadrul Programului naţional de vaccinare;
  2. recomandările organismelor europene şi internaţionale privind vaccinarea populaţiei şi grupele populaţionale expuse la risc;
  3.  date privind incidenţa şi prevalenţa bolii prevenibile prin vaccinare, acolo unde sunt disponibile;
  4. datele de eficacitate şi de siguranţă a vaccinurilor;
  5. date de cost-eficacitate, acolo unde sunt disponibile.

În baza listei primite din partea Comitetului Naţional de Vaccinologie, Ministerul Sănătăţii, după consultarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a Colegiului Farmaciştilor din România, iniţiază o hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actualizarea listei prevăzute la art. 3 se realizează periodic, în funcţie de propunerile Comitetului Naţional de Vaccinologie şi de fondurile disponibile la nivelul Ministerului Sănătăţii.

În situaţia în care fondurile alocate Ministerului Sănătăţii pentru compensarea medicamentelor imunologice prevăzute la art. 1 sunt insuficiente, Ministerul Sănătăţii solicită Comitetului Naţional de Vaccinologie realizarea unei etapizări a tipurilor de vaccinuri şi segmentele populaţionale cărora li se adresează.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: