Politici de Sanatate

Noua strategie farma a UE este în dezbatere publică

08 iulie
11:10 2020
Noua strategie farma a UE este în dezbatere publică

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Şefii Agenţiilor Medicamentului (HMA) au dezvoltat o strategie comună pentru următorii cinci ani, lansată acum pentru o consultare publică de două luni. Proiectul de strategie detaliază modul în care rețeaua agențiilor europene de medicamente poate continua să furnizeze medicamente sigure și eficiente care să răspundă nevoilor pacienților în fața provocărilor pe care le prezintă evoluțiile în continuă accelerare în știință, medicamente, tehnologii digitale, globalizare, precum și amenințări emergente pentru sănătate, cum ar fi pandemia COVID-19.

Strategia Europeană a Agențiilor pentru Medicamente până în 2025, care se bazează pe strategia HMA / EMA până în 2020, prezintă șase domenii prioritare pentru rețea:

  • disponibilitatea și accesibilitatea medicamentelor;
  • analiza datelor, instrumente digitale și transformare digitală;
  • inovaţie;
  • rezistența antimicrobiană și alte amenințări emergente pentru sănătate;
  • provocări în lanțul de aprovizionare;
  • durabilitatea rețelei și excelența operațională.

 

Strategia identifică obiective la nivel înalt și susține recomandări pentru fiecare dintre aceste domenii, care vor ghida și contura planurile de lucru detaliate ale EMA și ale autorităților naționale competente din statele membre ale UE în următorii cinci ani.

Propunerile aduse draftului de proiect de strategie sunt  binevenite de la toate părțile interesate, inclusiv de la public, până la 4 septembrie 2020, printr-un chestionar online.

Proiectul de strategie a fost elaborat în consultare cu Comisia Europeană (CE), iar temele cheie sunt aliniate cu cele acoperite de foaia de parcurs a CE pentru o nouă strategie farmaceutică. Domeniile și provocările cheie identificate în strategie au fost prezentate și discutate cu organizațiile profesionale de pacienți, consumatori și profesioniști din domeniul sănătății în martie 2020. Industria, mediul academic și părțile interesate din sectorul  veterinar și-au adus contribuția printr-o consultare scrisă. Strategia se dorește a fi un document viu care va fi revizuit periodic, iar acțiunile detaliate pentru punerea în aplicare a acesteia vor fi dezvoltate în continuare de EMA și de autoritățile naționale, în planurile lor de lucru multianuale. Pentru majoritatea acestor acțiuni, activitatea va fi împărtășită între autoritățile naționale și EMA și va implica o colaborare strânsă.

În urma consultării publice, comentariile părților interesate și ale publicului vor fi analizate și luate în considerare în proiectul final al documentului.

Strategia va fi luată în considerare spre adoptare de către Consiliul de administrație al HMA și al EMA până la sfârșitul anului 2020. Un rezumat al comentariilor va fi publicat în momentul publicării strategiei finale.

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: