Politici de Sanatate

Non-aderența la tratament costă Uniunea Europeană 125 miliarde euro

28 iunie
15:53 2022
Non-aderența la tratament costă Uniunea Europeană 125 miliarde euro

Non-aderența la medicație este asociată cu aproape 200.000 de decese anual și cu cheltuieli de  80-125 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Noile progrese tehnologice (flacoane inteligente pentru pastile, inhalatoare și distanțiere digitale, blistere electronice pentru pastile, pixuri electronice pentru injecții, aplicații de e-sănătate, big data) ar putea contribui la gestionarea non-aderenței. Cu toate acestea, profesioniștii din domeniul sănătății par a fi insuficient informați cu privire la non-aderență, disponibilitatea soluțiilor tehnologice în practica de zi cu zi este limitată, iar eforturile de colaborare pentru a impulsiona punerea lor în aplicare sunt rare. Rețeaua Europeană pentru promovarea celor mai bune practici și a tehnologiei privind aderența la medicație (ENABLE, COST Action 19132) are ca scop:  1.) creșterea gradului de conștientizare cu privire la soluțiile de îmbunătățire a aderenței; 2.) promovarea cunoștințelor privind aderența la medicație; 3.) accelerarea aplicării clinice a tehnologiilor noi;  4.)colaborarea în vederea elaborării unei politici viabile din punct de vedere economic și a punerii în aplicare a tehnologiei de îmbunătățire a aderenței la nivelul sistemelor de sănătate. Prin articolul publicat în Frontiers in Pharmacology, sub semnătura mai multor cercetători de la universități din UE și din Israel, rețeaua ENABLE își face cunoscută misiunea în ceea ce privește aderența pacienților la medicație, oferind o prezentare generală a obiectivelor, a organizării, a grupurilor de lucru și a activităților de informare ale ENABLE.

Nerespectarea tratamentului

Datorită mai multor realizări majore în domeniul descoperirii de medicamente, „asistăm la o creștere a numărului de pacienți care supraviețuiesc unor boli precum insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral, astmul și cancerul, precum și la o îmbunătățire a calității generale a vieții populației în vârstă. În pofida disponibilității multor medicamente eficiente, s-a estimat că nerespectarea tratamentului medicamentos, adică faptul de a nu lua medicamentele așa cum au fost prescrise, este asociată cu aproape 200. 000 de decese anual. Motivele non-aderenței la tratament pot varia și pot fi clasificate ca fiind inteligente, neregulate sau inconștiente, dintre care primele sunt denumite și intenționate, iar cele din urmă neintenționate. Din punct de vedere economic, non-aderența este responsabilă pentru 80-125 de miliarde de euro de costuri directe (de exemplu, spitalizări, risipă de medicamente) și indirecte (de exemplu, pierderi de productivitate la locul de muncă) potențial evitabile în Uniunea Europeană (UE)”, atrag atenția autorii studiului.

Aderența la tratament: indicator cheie al îngrijirii medicale

Potrivit articolului, „nerespectarea tratamentului medicamentos afectează, în funcție de definițiile utilizate, până la 20-50% dintre pacienții care utilizează medicamente pentru boli cronice. Mai mult, în ultimele decenii, nu s-au înregistrat decât puține îmbunătățiri în ceea ce privește aderența la tratament și în cadrul spectrului de boli cronice multiple. Variația profundă a aderenței în interiorul și între țări, determinată parțial de factori precum statutul socio-economic scăzut, sugerează o implementare inechitabilă a soluțiilor de sprijinire a aderenței. Acesta este unul dintre motivele pentru care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus aderența la medicamente ca indicator-cheie pentru calitatea îngrijirii”.  Autorii atrag atenția că „deși aderența este un indicator pentru calitatea generală a îngrijirii, nu este scopul final al unei intervenții. În cele din urmă, scopul tratamentului este de a îmbunătăți rezultatele clinice, umane și economice, aderența fiind doar un criteriu de substituție sau un criteriu final intermediar. Cu toate acestea, aderența la medicație este, alături de mai mulți factori biologici, farmacocinetici și farmacodinamici, unul dintre factorii-cheie care explică variabilitatea interindividuală a răspunsului clinic la medicamente ”.

De ce este importantă aderența la medicație?

Fără a cunoaște gradul de aderență la medicație, s-ar putea presupune că un medicament nu funcționează din punct de vedere farmacologic și, prin urmare, s-ar putea mări doza sau adăuga un alt medicament. Acest lucru nu numai că expune în mod inutil pacientul la riscul unor efecte secundare care pot fi prevenite, dar crește și presiunea economică asupra sistemelor de sănătate. Ca atare, o perspectivă obiectivă asupra gradului de aderență este un element esențial pentru a înțelege efectul medicamentelor și pentru a ghida strategiile de tratament ulterioare. În mod important, accesul la date adecvate privind aderența la medicație ar putea, de asemenea, să consolideze capacitatea – și să ajute la conversația clinicianului cu pacientul cu privire la problema lipsei de aderență, care este în prezent încă o provocare majoră pentru mulți medici, asistenți medicali și farmaciști.

 ENABLE COST Action:  ce este și cum funcționează?

În ciuda eforturilor anterioare, cum ar fi raportul OMS din 2003 „Aderența la terapiile pe termen lung: Evidence for Action”, părțile interesate, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății, „par încă insuficient informate cu privire la non-aderența la medicație și la disponibilitatea soluțiilor tehnologice inovatoare, iar eforturile de colaborare pentru a promova baza de dovezi și punerea în aplicare a acestora sunt rare”, cred autorii articolului. Pentru a aborda această provocare societală și pentru a impulsiona politica, la 20 octombrie 2020, a fost lansată Rețeaua europeană pentru avansarea celor mai bune practici și a tehnicii privind aderența la medicamente (ENABLE, COST Action 19132, https://www.cost.eu/actions/CA19132/). ENABLE este o acțiune COST de 4 ani finanțată de Comisia Europeană, se va desfășura în perioada 2020-2024 și reunește o rețea de 39 de țări care:

  • sensibilizează cu privire la soluțiile de îmbunătățire a aderenței,
  • încurajează și extinde cunoștințele multidisciplinare privind aderența la medicație la nivelul pacientului, al tratamentului și al sistemului,
  • accelerează transpunerea acestor cunoștințe de la producători la aplicații clinice utile,
  • lucrează în colaborare pentru o politică viabilă din punct de vedere economic și pentru implementarea tehnologiei de îmbunătățire a aderenței în diferite sisteme de sănătate europene.

În fiecare dintre cele 39 de țări participante la ENABLE sunt implicați mai mulți reprezentanți din practica clinică (medici, farmaciști, psihologi și asistente medicale). În plus, sunt implicate persoane-cheie cu rol  în elaborarea de ghiduri clinice sau persoane care dețin poziții importante în cadrul societăților clinice naționale sau europene, cu capacitatea de a influența și de a implementa tehnologii noi. În plus, asociațiile de pacienți, asociațiile de îngrijire informală și autoritățile de reglementare (autoritățile de înregistrare, plătitorii și factorii de decizie în domeniul asigurărilor de sănătate) din fiecare țară vor fi vizate prin intermediul rețelelor existente ale partenerilor Acțiunii ENABLE, dar și prin contactarea activă. Alți parteneri principali sunt inginerii care dezvoltă aceste tehnologii. În cele din urmă, experții cu expertiză specifică în ceea ce privește, de exemplu, comunicarea și diseminarea la nivel european, cum ar fi partenerii implicați în apărarea pacienților, vor fi invitați să se alăture acțiunii ENABLE. Implicarea părților interesate se va realiza, în principal, prin intermediul rețelelor liderilor de țară din cadrul acțiunii ENABLE, coordonate la nivel central de către grupul de lucru responsabil. Pentru a maximiza expunerea, materialele vor deveni disponibile în limbile locale într-un mod convenabil pentru a ține cont de alfabetizarea (în domeniul sănătății) și de aspectele culturale, de exemplu, cu ajutorul unor infografice.

Grupuri de lucru (WG)

ENABLE a elaborat un plan de lucru detaliat care descrie toate sarcinile, activitățile, termenele și rezultatele Grupului de lucru (WG) pentru a asigura o activitate coerentă și eficientă a întregului consorțiu și realizarea la timp a obiectivelor sale. Pentru a îndeplini obiectivele, planul de lucru ENABLE include înființarea a patru grupuri de lucru interrelaționate, după cum urmează: WG 1: Practici actuale și nevoi nesatisfăcute/WG 2: Tehnologii de îmbunătățire a aderenței/ WG 3: Implementarea durabilă a tehnologiilor de îmbunătățire a aderenței la tratament/ WG 4: Comunicare și diseminare.

Concluzie

Pe parcursul următorilor 3 ani, se așteaptă ca acțiunea COST ENABLE să catalizeze cercetarea, politica și implementarea tehnologiilor și practicilor privind aderența la medicație. Reprezentanții ENABLE îi invită pe toți cei care sunt interesați să se alăture oricăreia dintre activitățile acestei acțiuni să ia legătura și/sau să participe activ la demersuri, fie la nivel național, fie la nivel internațional.

Bogdan Guță

 

 

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: