Politici de Sanatate

Managementul fondurilor europene din Sănătate

21 decembrie
15:53 2017
Managementul fondurilor europene din Sănătate

În perioada de programare 2014-2020, domeniul sănătate beneficiază de alocări dedicate din fondurile europene structurale şi de investiţii. Astfel, programele operaționale aferente perioadei 2014-2020 prevăd alocări specifice pentru acest domeniu în mai multe programe: Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

Dan Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății

Anumite domenii care vor fi sprijinite prin FESI reprezintă o premieră în finanțările nerambursabile din România. De exemplu, aproximativ 140 de milioane de euro (contribuție UE și contribuție națională) sunt alocate din POCU pentru implementarea de programe de screening al populației în domenii precum: tuberculoză, cancer de col uterin, cancer de sân, cancer colorectal, programe de îngrijire a gravidei și copilului, boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, boli cardiovasculare. Majoritatea programelor de screening include nu numai depistarea precoce, ci și diagnostic și tratament precoce.

Ghidurile solicitantului pentru aceste programe de screening au avut ca reper Ghidurile Europene de Asigurare a Calității în programele de screening şi prevăd ca activități eligibile, premergătoare măsurilor de depistare, diagnostic și tratament precoce, elaborarea de metodologii de screening, inclusiv prin acces la expertiza altor state membre, formarea personalului implicat în aceste programe, precum şi campanii de conștientizare a persoanelor din grupul-țintă.

În perioada imediat următoare, dar nu mai târziu de finalul anului curent, două proiecte de importanță națională, derulate de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB și Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, în valoare totală de aproximativ 18 milioane de euro, vor fi contractate, urmând ca la începutul anului 2018 să intre în implementare. Acestea reprezintă două surse prioritare de finanțare pentru programul de tuberculoză și vin în sprijinul bolnavilor din România.

În discuțiile inițiate de Ministerul Sănătății cu promotorii proiectelor finanțate prin POCU, în marea majoritate instituții medicale publice, au fost evidențiate problemele care pot apărea în implementarea proiectelor nerambursabile generate de prevederile Legii nr. 153/2017, precum: imposibilitatea sau dificultăți în asimilarea funcțiilor din cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă cu cele din cadrul instituțiilor medicale publice, remunerări diferențiate ale persoanelor care ocupă aceeași funcție pentru personalul angajat de solicitant în raport cu personalul angajat în ONG-uri şi în organizații private.

Aceste situații ar fi putut avea drept consecințe migrarea personalului, care are competențe în domeniul managementului proiectelor europene, de la instituții publice către instituții private, precum şi dificultăți în absorbția fondurilor nerambursabile, implicit în domeniul Sănătății, efortul bugetar al implementării acestor programe din bugetul de stat fiind incomparabil mai mare, necesitatea lansării acestor programe de screening fiind evidentă.

În acest context, Ministerul Sănătății, beneficiind de întreg suportul Ministerului Fondurilor Europene, prin ministrul Marius Nica, a inițiat modificarea Legii nr. 153/2017, principalele modificări fiind cele care prevăd salarizarea personalului angajat în afara organigramei, pe perioadă determinată, la tarifele orare prevăzute în cererile de finanțare și ghidul solicitantului, condiții generale și specifice aplicabile, precum şi remunerarea personalului din instituțiile şi/ sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile prin majorarea salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este încadrat, nemaifiind necesar ca aceste cheltuieli de personal să fie eligibile şi, implicit, rambursate din fonduri europene.

Această modificare este una benefică nu doar datorită faptului că persoanele implicate în proiectele cu finanțare europeană vor fi salariate apropiat de standardele europene și conform muncii depuse pentru buna desfășurare a acestor proiecte, dar și datorită faptului că odată cu această creștere salarială, cresc și contribuțiile pe care aceste persoane le varsă lunar la bugetul de stat, sub formă de contribuții.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: