Politici de Sanatate

Integrarea sănătății mintale în toate politicile pentru a aborda provocările tot mai mari, îndeamnă eurodeputații

08 noiembrie
10:45 2023
Integrarea sănătății mintale în toate politicile pentru a aborda provocările tot mai mari, îndeamnă eurodeputații

Deputații europeni au adoptat recomandările lor privind prioritizarea sănătății mintale, ca parte integrantă a sănătății unei persoane, în politicile UE și naționale. Raportul, pregătit de Subcomisia pentru sănătate publică, a fost adoptat cu 59 de voturi pentru, șase împotrivă și patru abțineri. Deputații europeni solicită Comisiei să elaboreze o strategie UE pe termen lung, cuprinzătoare și integrată în domeniul sănătății mintale, pe baza comunicării recente, și solicită guvernelor naționale să dezvolte strategii naționale corespunzătoare, cu termene clare, bugete adecvate, obiective concrete și indicatori pentru monitorizarea progreselor.

Promovarea sănătății mintale pentru toți, cu accent pe grupurile vulnerabile din societate

Deputații europeni subliniază că sănătatea mintală și bunăstarea sunt modelate de o combinație de factori socio-economici, de mediu, biologici și genetici și că orice persoană, în orice moment al vieții sale, poate deveni mai susceptibilă la o sănătate mintală mai slabă. Este necesară o „abordare a sănătății mintale în toate politicile” pentru a preveni, aborda și atenua impactul condițiilor de sănătate mintală, adaugă ei. Raportul invită statele membre să acorde prioritate și să îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate mintală pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, adolescenții, adulții tineri, persoanele LGBTQIA+, pacienții cu afecțiuni cronice și dizabilități, persoanele în vârstă, migranții și minoritățile etnice.

Combaterea discriminării, a stigmatizării și a excluziunii sociale

Având în vedere că sănătatea mintală este încă stigmatizată și tabu, deputații europeni subliniază că există o nevoie urgentă de a dezvolta și de a implementa campanii de informare, de a crește gradul de conștientizare și de a promova discuții deschise cu privire la condițiile de sănătate mintală. Aceștia solicită Comisiei și guvernelor UE să promoveze inițiative de combatere a stigmatizării, excluderii și discriminării persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală, cu implicarea comunităților, a personalităților publice, a politicienilor, a instituțiilor publice, a guvernelor și a persoanelor cu experiență directă.

Îmbunătățirea accesibilității serviciilor de sănătate mintală

Deputații europeni insistă asupra faptului că toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la o gamă completă de servicii de sănătate mintală de calitate, fără dificultăți financiare și administrative. Aceștia subliniază necesitatea de a asigura investiții suplimentare în sănătatea publică și de a aborda problema deficitului de forță de muncă în domeniul sănătății mintale și a formării adecvate.

Alte recomandări cheie includ:

  • asigurarea unui spațiu digital mai sigur și mai sănătos, pentru a preveni ura online și hărțuirea cibernetică;
  • combaterea inegalităților de gen și a violenței împotriva femeilor;
  • măsuri legislative privind gestionarea riscurilor psihosociale și a bunăstării la locul de muncă;
  • colectarea și monitorizarea datelor privind sănătatea mintală, precum și a celor legate de suicid, și cartografierea disponibilității serviciilor de sănătate mintală în întreaga UE;
  • asigurarea unei finanțări suficiente în cadrul viitoarelor programe financiare, cum ar fi EU4Health și Orizont Europa, precum și a unei misiuni privind sănătatea mintală;
  • desemnarea anului viitor drept Anul european al sănătății mintale, în conformitate cu propunerea 9.1 a Conferinței privind viitorul Europei.

„Politica de sănătate neglijează adesea abordarea sănătății mintale, ceea ce este îngrijorător având în vedere creșterea constantă a afecțiunilor de sănătate mintală. Sănătatea mintală este influențată de o serie de factori determinanți, inclusiv factori socioeconomici, și este interconectată cu sănătatea fizică. Cu acest prim raport al Parlamentului pe această temă, solicităm o acțiune suplimentară a UE pentru a aborda acești factori, investind în prevenire, sprijin și tratament adecvat pentru persoanele care suferă de afecțiuni de sănătate mintală și consolidând reziliența sănătății mintale pentru toți”, a declarat raportorul Sara Cerdas.

Etapele următoare

Se așteaptă ca raportul să fie adoptat în plen în decembrie 2023.

Context

La 7 iunie 2023, Comisia a adoptat Comunicarea privind o abordare cuprinzătoare a sănătății mintale. Aceasta introduce 20 de inițiative emblematice și o abordare holistică a sănătății mintale, bazată pe o prevenire adecvată și eficientă, pe accesul la asistență medicală și tratament mental de înaltă calitate și la prețuri accesibile și pe reintegrarea în societate după recuperare.

Foto: MEP Sara Cerdas

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: