Politici de Sanatate

Implicarea medicilor în guvernarea spitalelor și implicațiile asupra managementului calității

20 august
16:28 2016
Implicarea medicilor în guvernarea spitalelor și implicațiile asupra  managementului calității

o analiză rapidă în 19 țări și un studiu aprofundat în 7 țări membre OECD

Alexandru M. Rotar

  • cercetător doctorand în „comparație internațională în evaluarea tehnologiilor medicale și calitatea îngrijirilor din sănătate”, Academic Medical Center – Universitatea din Amsterdam, Departamentul de medicină socială, Olanda .

 

Fond: Guvernanța spitalelor își lărgește orientarea dinspre costuri și controlul producției către „îmbunătățirea performanței rezultatelor clinice”. Ținând cont de acest nou focus, se poate presupune că medicii sunt atrași în managementul spitalelor în țările OECD. Performanța spitalelor în termeni de sănătate a pacientului, calitatea îngrijirilor medicale și eficiența rezultatelor ar trebui să benficieze de această implicare. Cu toate acestea, dovezile comparative internaționale care atestă acest fapt sunt limitate. Doar câteva studii indică posibila relație pozitivă între medici, ca parte a consiliului de conducere, și performanța spitalelor per total. Mai important, presupusa relație dintre acești denumiți medici-manageri și performanța spitalelor a rămas nedescoperită până acum. De aceea, este acceptat de presupus că relația dintre implicarea medicilor în managementul spitalelor și îmbunătățirea performanței este parțial mediată prin sistemele de management al calității. Scopurile acestei lucrări sunt: 1) efectuarea unei analize rapide legată de situația actuală cu referire la medicii-manageri în managementul spitalelor în 19 țări OECD; 2) explorarea aprofundată a fenomenului de medici-manageri în 7 țări OECD; 3) investigarea existenței unei asocieri între implicarea medicilor în managementul spitalelor și implementarea avansată a sistemelor de management al calității.

Metodologie: Acest studiu se bazează atât pe o analiză rapidă între coordonatorii de țară din programul de Indicatori de Calitate ai Serviciilor Medicale (ICSM) OECD, cât și pe proiectul DUQuE, cu o orientare axată pe implementarea sistemelor de management al calității în spitalele europene.

Rezultate: Această lucrare raportează două principale descoperiri. În primul rând, faptul că medicii îndeplinesc un rol larg de management atât la nivel departamental cât și de spital, dar parțial acompaniat de responsabilități formale în luarea deciziilor. În al doilea rând, există o asociere pozitivă între medicii-manageri cu rol formal în procesul de decizie asupra ariilor strategice de management la nivel de spital și nivelul de implementare a sistemelor de management al calității.

 Concluzii: Descoperirile noastre sugerează că medicii sunt din ce în ce mai implicați în managementul spitalelor în țările OECD și că aceasta poate conduce către o implementare mai bună a sistemelor de management al calității, în momentul în care medicii preiau roluri de management și sunt implicați în luarea de decizii strategice de management.

Procesul prin care medicii-manageri pot media o performanță crescută a spitalelor în ceea ce înseamnă rezultatele la nivel de pacient, calitatea serviciilor și indicatorii financiari a rămas, până în momentul de față, o necunoscută. Nivelul cercetării asupra relației dintre medicii-manageri și calitatea serviciilor este unul limitat, iar comparațiile internaționale în această zonă lipsesc.

În consecință, era momentul pentru a crea o analiză asupra fenomenului de medici-manageri la nivel de spital, iar pentru aceasta au fost analizate 19 țări OECD. Mai mult decât atât, lucrarea analizează acest fenomen în profunzime, mai precis, prin legătura cu implementarea Sistemelor de Management al Calității în cele 7 țări OECD din Proiectul DUQuE (Deepening our Understanding of Quality improvement in Europe). În această analiză, am explorat contextul organizațional și forma de guvernanță a spitalelor, rolul formal în management preluat de către medicii-manageri și am testat asocierea dintre gradul lor de implicare în managementul spitalului și nivelul de implementare a Sistemelor de Management al Calității.

Una dintre sursele de informație ale acestei lucrări a fost reprezentată de informațiile obținute prin prezența în calitate de observator la întâlnirile OECD (Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică) a grupului de experți ai programului ICSM (Indicatori de Calitate ai Serviciilor Medicale), prin prisma activității academice.

Cea de-a doua sursă are la bază proiectul European DUQuE. Acesta este un program care a fost finanțat prin fonduri europene și care a durat aproape 4 ani, începând din noiembrie 2009 și finalizat în august 2014. Obiectivul principal a fost studiul asupra efectului sistemelor de îmbunătățire a calității în spitalele europene. Pentru îndeplinirea obiectivului s-a studiat relația dintre organizarea sistemelor de îmbunătățire a calității, cultura organizațională, implicarea medicilor, precum și aspecte legate de pacienți. Datele colectate au fost la nivel de spital, departament, medic și pacient. Țările participante în acest proiect au fost Cehia, Franța, Germania, Portugalia, Spania și Turcia. Numărul total de spitale incluse în studiu a fost de 188 .

Unul dintre motivele pentru care România nu a fost inclusă în această analiză este faptul că aceasta nu este parte a OECD, neavând nici proiecte în derulare cu Divizia de Sănătate a OECD. Al doilea motiv este faptul că România nu a fost inclusă în poiectul DUQuE.

Cu toate acestea, informațiile și datele noi apărute în urma proiectului DUQuE și a studiului nostru pot fi folosite pentru analizarea și optimizarea Sistemelor de Management al Calității și în sistemul de sănătate românesc.

În contextul în care vorbim despre un sistem care are în centrul atenției sale pacientul și de optimizarea nivelului calității serviciilor medicale la nivel de spital, implicarea medicilor în ariile strategice de management al spitalelor duce la o urmărire mai bună a performanței acestor instituții.

Urmărirea cât mai atentă a performanței spitalelor, a eficientizării managementului la nivel de spital, precum și transparența datelor, atât clinice, cât și financiare, poate reprezenta un prim pas în îmbunătățirea indicatorilor de calitate a sistemului de sănătate. O parte din țările OECD a început să pună în practică aceste principii și sisteme de urmărire, împreună cu mecanisme de feed-back pentru facilitarea îmbunătățirii calității. Totodată, pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel de spital, este nevoie de crearea unui set de indicatori de calitate pentru spitale (atât publice, cât și private), recunoscut la nivel internațional și național. Nu este de exclusă și o eventuală regândire a felului în care se face finanțarea spitalelor.

Informațiile oferite de această lucrare, care au apărut în urma proiectului DUQuE, precum și experții internaționali pot reprezenta un punct de plecare atât pentru analiza și optimizarea sistemului de management la nivel de spital, cât și în dezvoltarea și implementarea politicilor bazate pe dovezi. Aceasta se poate realiza indiferent de arhitectura sistemului de sănătate în care este plasat spitalul, forma de proprietate a acestuia – public sau privat – și de sistemul de guvernanță existent la nivel de spital.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: