Politici de Sanatate

Guvernanța clinică – schimbare de paradigmă în acreditarea spitalelor

10 august
13:31 2021
Guvernanța clinică – schimbare de paradigmă în acreditarea spitalelor

Interviu cu  dr. Vlad-Teodor Berbecar, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).

Siguranța pacientului reprezintă o preocupare constantă pentru autoritățile din sănătate și necesită revizuiri permanente, mai ales având în vedere că 30% dintre români consideră că asistența medicală are o calitate „foarte rea”. Din punct de vedere al acreditării spitalelor, a fost introdus conceptul nou de guvernanță clinică, ce poziționează pacientul în centrul activităților sistemului de sănătate. „Schimbarea mentalităților personalului sanitar și a atitudinii acestuia față de pacient reprezintă unul dintre scopurile principale ale procesului de implementare al sistemului de management al calității”, explică dr. Vlad-Teodor Berbecar. 

Care sunt criteriile care definesc „siguranța pacientului”? Când se poate spune, din punctul de vedere al autorității de reglementare, că un pacient este în siguranță atunci când apelează la serviciile unei instituții de îngrijire medicală?

ANMCS este o autoritate de standardizare și evaluare a serviciilor de sănătate, de acreditare și monitorizare a unităților sanitare. Siguranța pacientului poate fi considerată ca fiind procesul de reducere la minimum a evenimentelor adverse derivate din actul de îngrijire medicală și este, în mod ideal, o absență a oricărei afectări prevenibile a pacientului în timpul asistenței medicale.

În acest sens, a doua ediție a standardelor de acreditare a constituit o schimbare de paradigmă, și anume, trecerea la guvernanța clinică ce vizează calitatea și siguranța actului medical. În standardele ANMCS, recunoscute internațional de către International Society for Quality in Health Care (ISQua), în baza cărora se acreditează o unitate sanitară, este introdus conceptul nou de guvernanță clinică ce poziționează pacientul în centrul activității sistemului, iar atingerea masei critice, adică a profesioniștilor din sistem care aplică principiile managementului calității serviciilor de sănătate, și schimbarea mentalităților personalului sanitar și a atitudinii acestuia față de pacient reprezintă unul dintre scopurile principale ale procesului de implementare al sistemului de management al calității.

În funcție de nivelul de acreditare obținut, din punctul de vedere al ANMCS, se poate spune că unitatea sanitară evaluată dispune într-o anumită măsură de resursele și competențele profesionale necesare acordării îngrijirilor medicale în specialitățile pe care le are în structură, respectând siguranța pacienților și a angajaților săi.

Ce trebuie făcut pentru a crește percepția românilor în ceea ce privește calitatea asistenței medicale, având în vedere că, la nivelul anului 2019, 30% din cetățeni au declarat că „este foarte rea”?

Faptul că un procent atât de mare din populație are o percepție negativă despre sistemul sanitar reprezintă o preocupare constantă, nu numai la nivelul ANMCS, dar și la nivelul celorlalte instituții implicate în gestionarea sănătății publice. Rolul ANMCS, așa cum am arătat și mai sus, este de a schimba percepția și mentalitatea, în primul rând la nivelul celor care acordă îngrijiri de sănătate, să-i facem să înțeleagă că între autoritate și profesioniștii din sistem trebuie să existe un parteneriat al cărui scop final este calitatea serviciilor medicale și siguranța pacientului. Criteriile pe baza cărora se evaluează unitățile sanitare sunt în conformitate cu cele din UE, experiența omologilor din alte țări fiind extrem de importantă. În acest sens, la începutul lunii iunie, ANMCS a semnat un acord de colaborare și cooperare cu Haute Autorité de Santé (HAS), omologii noștri din Franța, iar în baza acestuia, schimburile de experiență, grupurile de lucru, cooperarea dintre cele două instituții vor duce, cu certitudine, la îmbunătățirea standardelor pe baza cărora ANMCS evaluează și acreditează unitățile sanitare și, în final, la creșterea calității asistenței medicale.

Mai mult decât atât, la începutul anului 2021, ANMCS a inițiat crearea Consiliului Național al Siguranței Pacientului (CNSP) pentru a putea pune în legătură directă și permanentă  reprezentanții asociațiilor de pacienți cu cei ai societăților medicale și științifice, adică profesioniștii din sănătate. ANMCS își dorește ca acest for consultativ al pacienților și medicilor să identifice soluții pentru îmbunătățirea continuă a mediului de îngrijire și a calității serviciilor medicale.

ANMCS pune la dispoziția membrilor, pacienți și medici, care au aderat la Statutul CNSP întregul suport tehnico-material de care aceștia au nevoie pentru a-și desfășura activitatea, conform prevederilor articolului 6, litera K, din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Din păcate, sondajele efectuate în rândul cetățenilor se referă la percepția subiectivă a calității serviciilor de sănătate, iar prin elaborarea standardelor, ANMCS creează un sistem de referință la nivel național la care să ne putem cu toții raporta atunci când discutăm despre calitatea în sănătate.

Există în România spitale acreditate cu cel mai înalt grad de clasificare?

În acest moment, nu există nicio unitate sanitară care să fie încadrată în categoria I de acreditare. Din totalul celor 250 de unități sanitare cu paturi, publice și private, evaluate până în acest moment de ANMCS, niciuna nu a putut îndeplini, cumulativ, criteriile precizate în art. 4 din Ordinul Președintelui ANMCS nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare. Dar asta nu înseamnă că nu există nicio unitate sanitară care să nu se ridice la standarde înalte de calitate. Procesul de elaborare a standardelor de management al calității în sănătate și de evaluare a unităților sanitare este un proces dinamic, aflat în permanentă îmbunătățire și pentru care există o curbă de creștere și de implementare. Este normal ca la fiecare ciclu de acreditare să existe o îmbunătățire a standardelor elaborare de către ANMCS, dar și o îmbunătățire a unităților sanitare în ceea ce privește gradul de implementare al standardelor. Procesul este unul dinamic și de lungă durată. Din acest motiv, acreditarea la cel mai înalt grad de clasificare este o țintă care va fi atinsă pe măsură ce unitățile sanitare utilizează din ce în ce mai multe dintre recomandările și standardele elaborate de către ANMCS.

Lista acestor unități sanitare este publicată atât pe site-ul ANMCS, cât și în Monitorul Oficial, fiind actualizată în permanență după fiecare ședință a Colegiului Director al ANMCS, acest organism de conducere al instituției fiind cel care decide, în baza documentației prezentate de unitatea de specialitate, încadrarea unității cu paturi într-o anumită categorie de acreditare.

de Valentina Grigore

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: