Politici de Sanatate

Fondul de granturi al SEE și Norvegiei pentru cooperarea regională

09 martie
10:54 2018
Fondul de granturi al SEE și Norvegiei pentru cooperarea regională

Cooperarea transfrontalieră și transnațională reprezintă un factor-cheie pentru găsirea de soluții la provocările comune ale Europei. Ca o recunoaștere a acestui fapt, țările donatoare din granturile SEE și Norvegiene – Islanda, Liechtenstein și Norvegia – au acordat o finanțare mai mare pentru perioada 2014-2021 pentru a promova această colaborare.

Consolidarea cooperării regionale transfrontaliere și transnaționale

Întrucât finanțarea majoritară a SEE și a finanțărilor din Norvegia este adaptată la inițiativele naționale și la cooperarea bilaterală între țările donatoare și țările beneficiare, Fondul de granturi pentru cooperare regională din SEE și Norvegia vizează consolidarea cooperării transfrontaliere și transnaționale între țările donatoare, țările beneficiare și zece state care nu sunt membre ale UE.

Sectoarele prioritare:

Fondul de 34,5 milioane de euro sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021:

– inovare, cercetare, educație și competitivitate;

– incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;

– mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;

– cultură, societatea civilă, buna guvernanță și drepturile și libertățile fundamentale;

– justiție și afaceri interne.

Cooperarea între entități din cel puțin trei țări

Proiectele sprijinite trebuie să fie transfrontaliere regionale sau transnaționale și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări. Entitățile eligibile trebuie să se aplice ca un consorțiu format din entități din cel puțin trei țări. Țările eligibile sunt:

Bulgaria           Estonia            Ungaria

Croaţia             Grecia              Letonia

Cipru               Republica Cehă           Lituania

Malta               Polonia            Portugalia

România          Slovacia           Slovenia

Albania            Bielorusia        Bosnia si Hertegovina

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Moldova          Muntenegru     Rusia

Serbia              Turcia              Ucraina

Teme care vor fi finanțate 

Vor fi alocate fonduri pentru a sprijini dialogul incluziv și consolidarea rețelelor transfrontaliere și transnaționale, consolidarea capacităților, schimbul de cunoștințe și schimbul de politici pentru accelerarea inovării, dezvoltarea structurilor de cooperare durabilă între sectorul de afaceri, sectorul public, sectorul civil și mediul academic, și angajamente care contribuie la îmbunătățirea eficacității și eficienței în elaborarea politicilor și răspunsurilor la provocările europene comune.

Prin granturile SEE și Norvegiene, țările donatoare contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în Europa și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și 15 țări beneficiare din Europa de Nord, Centrală și de Sud. Noul Fond reprezintă o valoare adăugată pentru restul finanțării SEE și a finanțărilor din Norvegia datorită concentrării sale transfrontaliere și transnaționale europene.

15 milioane de euro sunt puse la dispoziție în cadrul primei cereri de propuneri.

Termenul limită pentru prima etapă a procesului de aplicare este 01.07.2018. Se preconizează că proiectele vor începe în 2019.

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: