Politici de Sanatate

Finanțarea serviciilor medicale în mediul rural în 2016

21 martie
14:41 2016
Finanțarea serviciilor medicale în mediul rural în 2016

Organizațiile care prestează servicii medicale pot accesa mai multe surse de finanțare aferente perioadei financiare 2014-2020. Cele mai importante sunt finanțările disponibile direct în România, în cadrul politicilor de coeziune, respectiv de dezvoltare rurală. Prezenta analiză vizează două linii de finanțare pentru care solicitanții eligibili vor putea aplica, cel mai probabil, în trimestrul al II-lea din 2016.

Ciprian Nicolae,

Manager ProiecteUE.ro

Finanțările prezentate sunt gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Analiza se bazează pe ghidurile solicitantului disponibile pe www.afir.info, în cadrul procedurii de consultare publică, respectiv pe experiența din anul 2015.

Cele două linii de finanțare sunt:

 • Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (submăsura 6.2)
 • Sprijin în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (submăsura 6.4)

Ambele măsuri sprijină, printre altele, și dezvoltarea sectorului serviciilor medicale în mediul rural, anume cele corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 8621 – Activități de asistență medicală generală;
 • 8622 – Activități de asistență medicală specializată;
 • 8623 – Activități de asistență stomatologică;
 • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie și transportul pacienților cu avionul. Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unui singur cod CAEN. Se pot completa mai multe coduri CAEN, în situația în care aceste coduri CAEN sunt aferente unui singur flux tehnologic (ex: activități de asistență medicală generală și activități de asistență medicală specializată), fără a obține produse / lucrări / servicii diferite. De asemenea, este important de reținut că scopul proiectelor trebuie să fie asigurarea de servicii pentru populația din spațiul rural, definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială. Nu sunt eligibile pentru finanțare activitățile din satele aparținătoare de orașe.

Pentru submăsura 6.2, valoarea finanțării este de 70.000 de euro, iar intensitatea sprijinului, de 100%. Pentru submăsura 6.4, valoarea finanțării este de până la 200.000 de euro, iar intensitatea sprijinului, de 90%.

Condiții de eligibilitate a solicitanților aplicabile ambelor submăsuri:

 • să aibă capital 100% privat;
 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici (definite conform Legii nr. 346/2004);
 • să fie întreprinderi existente sau nou-înființate (start-up – dacă sunt înființate în 2016 sau dacă nu au înregistrat activitate până în 2016, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi).

Condiții de eligibilitate a solicitanților specifice submăsurii 6.2:

 • să aibă sediul social și punctul/punctele de lucru situate în spațiul rural, iar activitatea propusă prin proiect să se desfășoare în spațiul rural;
 • până la momentul depunerii proiectului, să nu fi desfășurat activitatea aferentă codului CAEN  propus prin proiect;
 • nu sunt eligibili solicitanții care dețin părți sociale (atât ca persoană juridică, cât și ca persoane fizice având calitatea de asociați) în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN (principal/secundar autorizat la ONRC) ca și cel vizat de proiect.

Condiții de eligibilitate a solicitanților specifice submăsurii 6.4:

 • să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente investiției finanțate prin proiect trebuind să fie amplasate în spațiul rural;
 • este eligibil și medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu OG nr.124/1998;
 • având în vedere condițiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceștia pot solicita fonduri doar pentru investiții de modernizare.

Cum se acordă finanțarea:

 • pentru submăsura 6.2, în două tranșe, astfel:
 • 70% din finanțare după semnarea contractului de finanțare;
 • 30% din finanțare cu condiția respectării planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.
 • pentru submăsura 6.4, în maximum cinci tranșe, inclusiv maximum 50% ca avans, ce poate fi primit numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către AFIR.

Pentru avans, beneficiarul trebuie să depună o garanție financiară care să acopere suma solicitată în avans în proporție de 100%, eliberată de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României sau de către o societate de asigurări, reglementată de legislația națională în domeniu.

 

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: