Politici de Sanatate

Europarlamentarii solicită să se instituie, pună în aplicare și actualizeze periodic „planuri naționale de acțiune” împotriva rezistenței antimicrobiene

06 iunie
10:45 2023
Europarlamentarii solicită să se instituie, pună în aplicare și actualizeze periodic „planuri naționale de acțiune” împotriva rezistenței antimicrobiene

Statele UE trebuie să elaboreze strategii naționale de combatere a rezistenței antimicrobiene (RAM). De asemenea, este necesară stimularea inovării și o mai bună coordonare pentru a aborda problema disponibilității de medicamente. În același timp, este nevoie de legislație suplimentară dacă acțiunile recomandate se dovedesc insuficiente. Toate acestea în contextual în care rezistența antimicrobiană se numără printre primele trei amenințări prioritare pentru sănătate în UE.

Parlamentul European a adoptat recomandările sale pentru un răspuns coordonat al UE la amenințările pentru sănătate reprezentate de rezistența antimicrobiană. Într-o rezoluție adoptată cu 525 de voturi pentru, două împotrivă și 33 de abțineri, deputații europeni spun că pentru a aborda cu succes rezistența antimicrobiană (RAM) este nevoie de o utilizare prudentă a antibioticelor pentru oameni și animale, de măsuri bune de prevenire și control al infecțiilor, precum și de mai multă cercetare și dezvoltare în ceea ce privește noile antimicrobiene și alternativele la antimicrobiene. Deputații europeni au mai spus că, dacă măsurile recomandate statelor membre se dovedesc insuficiente, vor fi necesare acțiuni legislative suplimentare la nivelul UE.

Măsuri naționale de prevenire, monitorizare și reducere a răspândirii RAM

Textul solicită țărilor UE să instituie, să pună în aplicare și să actualizeze periodic (cel puțin o dată la doi ani) „planuri naționale de acțiune” împotriva RAM, ca o prioritate pentru sistemele lor naționale de sănătate. Pentru a sprijini utilizarea prudentă a antimicrobienelor pentru sănătatea umană, deputații europeni doresc să îmbunătățească colectarea de date, inclusiv date în timp real, atât în ceea ce privește RAM, cât și consumul de antimicrobiene. De asemenea, ei solicită Comisiei să creeze o bază de date la nivelul UE.

Abordarea consumului de antimicrobiene

Deși sunt de acord cu obiectivul propus de Comisie de a reduce până în 2030 consumul uman total de antibiotice în UE cu 20%, deputații europeni insistă asupra faptului că măsurile naționale trebuie să asigure, de asemenea, că cel puțin 70% din antibioticele consumate aparțin „grupului de acces”, așa cum este definit în clasificarea AWaRe a OMS (antibiotice care sunt eficiente împotriva unei game largi de agenți patogeni frecvent întâlniți, prezentând în același timp un potențial de rezistență mai scăzut).

Sprijin pentru cercetare și prevenirea lipsei de medicamente

Rezoluția invită statele membre și Comisia să sprijine schimbul de date din domeniul cercetării și inovarea tehnologică pentru detectarea, prevenirea și tratarea infecțiilor la om cauzate de agenți patogeni rezistenți la antimicrobiene. În acest context, deputații spun că crearea unui parteneriat european ar trebui să implice toate părțile interesate (industrie, organizații de pacienți, mediul academic) și ar trebui să fie accesibil IMM-urilor. Ei subliniază importanța coordonării inițiativelor naționale privind fabricarea, achiziția și stocarea, pentru a preveni penuria de medicamente și pentru a îmbunătăți semnificativ continuitatea aprovizionării cu antimicrobiene și alte contramăsuri AMR în UE.

Etapele următoare

Se așteaptă ca statele membre să adopte propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind combaterea RAM la jumătatea lunii iunie.

Context

La 26 aprilie 2023, Comisia a propus o recomandare a Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței antimicrobiene în cadrul unei abordări „O singură sănătate”, ca parte a reformei legislației farmaceutice a UE. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat rezistența antimicrobiană ca fiind una dintre primele 10 amenințări globale la adresa sănătății publice cu care se confruntă omenirea. În iulie 2022, Comisia a identificat RAM ca fiind una dintre primele trei amenințări prioritare pentru sănătate. În fiecare an, bacteriile rezistente la antibiotice cauzează peste 670 000 de infecții și aproximativ 33 000 de persoane mor ca o consecință directă în UE/SEE.

Prin adoptarea acestei rezoluții, Parlamentul răspunde așteptărilor cetățenilor de a se asigura că toți europenii au acces la o alimentație sănătoasă și la un stil de viață sănătos și de a garanta accesul egal al acestora la sănătate, așa cum se exprimă în propunerile 7 (1), 7(5) și 10(1) din concluziile Conferinței privind viitorul Europei.

Foto: Alain ROLLAND,  © European Union 2023, Source: EP

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: