Politici de Sanatate

EMA sprijină implicarea pacienților în dezvoltarea, reglementarea și utilizarea medicamentelor

13 septembrie
17:17 2022
EMA sprijină implicarea pacienților în dezvoltarea, reglementarea și utilizarea medicamentelor

Pacienții se află în centrul asistenței medicale moderne, iar implicarea lor este esențială pentru a asigura dezvoltarea durabilă a medicamentelor. Este concluzia principală a raportului „Implicarea pacienților în dezvoltarea, reglementarea și utilizarea în siguranță a medicamentelor„, realizat de  Consiliul pentru Organizații Internaționale de Științe Medicale (CIOMS).

Documentul  este rezultatul a patru ani de lucru cu liderii grupurilor de pacienți, cadre universitare, experți din industrie, autorități de reglementare și alte părți interesate, cu o implicare importantă din partea EMA – Agenția Europeană pentru Medicamente. Raportul descrie importanța implicării sistematice a pacienților pe parcursul întregii vieți a unui medicament – de la dezvoltarea sa timpurie, prin procesul de reglementare, până la monitorizarea continuă și utilizarea sigură în asistența medicală de zi cu zi. Acesta oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a cunoștințelor actuale despre beneficiile implicării pacienților și inițiativele existente, oferă numeroase exemple și recomandări și abordează provocările rămase și lacunele din practică.  De asemenea, raportul combină experiența și expertiza Grupului de lucru XI al CIOMS privind implicarea pacienților în dezvoltarea, reglementarea și utilizarea în siguranță a medicamentelor. Acesta încorporează opiniile colectate în cadrul unei reuniuni deschise în Elveția și ale unui workshop  în Uganda, care au reunit membri ai publicului, reprezentanți ai organizațiilor de pacienți, autorități de reglementare, experți în dezvoltarea medicamentelor, industria, mediul academic, profesioniști din domeniul sănătății și alte părți interesate conexe. Raportul a fost finalizat în urma unei consultări publice.  CIOMS este o organizație internațională, neguvernamentală, non-profit, cu misiunea de a promova sănătatea publică prin îndrumare în domeniul cercetării și al politicilor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește etica, dezvoltarea produselor medicale și farmacovigilența.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: