Politici de Sanatate

Comisia Europeană adoptă o recomandare privind formatul european de schimb de înregistrări în domeniul sănătății publice

07 februarie
17:21 2019
Comisia Europeană adoptă o recomandare privind formatul european de schimb de înregistrări în domeniul sănătății publice

Abilitatea de a face schimb de date medicale transfrontaliere va ajuta cetățenii care doresc să beneficieze de tratament într-o altă țară UE, fie că este vorba despre a cere o opinie medicală, de îmbolnăviri în timpul călătoriilor, sau pentru acei cetățeni care s-au mutat într-un alt stat membru și ar dori să se înregistreze în acel sistem medical.

Formatul pentru schimbul de date, așa cum este descris în recomandarea Comisiei, va facilita accesul transfrontalier la fișele electronice de sănătate, asigurând în același timp cele mai înalte niveluri de securitate și protecție a datelor.

Astăzi, la nivel european, există o nevoie clară de acces la datele existente și la infrastructura potrivită pentru a furniza în timp util informații privind condițiile de sănătate preexistente, cum ar fi alergiile, precum și, acolo unde este necesar, rezultate medicale imagistice. Acest lucru ar ajuta medicii din domeniul sănătății și spitalele dintr-un alt stat membru să evite repetarea acestor teste, ceea ce poate salva timpul pacienților și poate reduce costurile din spitale.

Dezvoltarea schimbului securizat de înregistrări medicale electronice pe întreg teritoriul UE este un proces tehnic complex, dar care, pe termen lung, va îmbunătăți viața cetățenilor și va sprijini guvernele dar și inovația în pregătirea următoarelor generații de soluții digitale și tratamente medicale. Sistemele care vor transfera astfel de date vor fi dezvoltate ținând seama de aspectele critice, cum ar fi securitatea informatică și protecția datelor, pentru a asigura încredere deplină cetățenilor europeni.

Recomandarea se bazează pe măsurile deja luate de statele membre

Sprijinite de programul Telecom Connecting Europe Facility (CEF), statele membre au început să lucreze la schimbul a două tipuri de informații medicale (rezumate ale pacienților și e-prescripții). În ianuarie 2019, schimbul de ePrescrieri a devenit posibil între Estonia și Finlanda, utilizând infrastructura de servicii digitale eHealth.

Se așteaptă ca încă 20 de state membre să poată schimba acest tip de informații până la sfârșitul anului 2021. Recomandarea se bazează pe aceste eforturi și susține că lucrările privind interoperabilitatea ar trebui să fie extinse în continuare la rezultatele de laborator, la imaginile medicale și la rapoartele privind descărcarea datelor de gestiune din spitale.

În ce constă Recomandarea:

Recomandarea propune un set de specificații tehnice comune pentru transferul datelor privind sănătatea, în funcție de tipul de informații alese, cum ar fi istoricul pacientului, ePrescripția, rapoarte de laborator, imagini și evaluări făcute în spitale și elaborarea ulterioară a formatului de schimb printr-un proces comun de coordonare.

Procesul comun de coordonare va implica statele membre, Comisia Europeană și părțile interesate relevante care se vor asigura că procesul rămâne actualizat, durabil și se dezvoltă în mod constant într-un mod care să răspundă nevoilor cetățenilor, sistemelor de sănătate și societății.

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: