Politici de Sanatate

Cod unic de culori privind libera circulație la nivel european

13 octombrie
15:09 2020
Cod unic de culori privind libera circulație la nivel european

Consiliul European a adoptat marți, 13 octombrie, o recomandare privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Această recomandare urmărește să evite fragmentarea și perturbările, precum și să sporească transparența și previzibilitatea pentru cetățeni și întreprinderi. Orice măsură care afectează libera circulație în scopul protejării sănătății publice trebuie să fie proporțională și nediscriminatorie și trebuie să fie eliminată de îndată ce situația epidemiologică permite acest lucru.

Raportare

În fiecare săptămână, statele membre ar trebui să furnizeze Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) datele disponibile cu privire la următoarele criterii:

–        numărul de cazuri nou notificate la 100 000 de locuitori în ultimele 14 de zile

–        numărul de teste per 100 000 de locuitori efectuate în ultima săptămână (rata de testare)

–        procentul de teste pozitive efectuate în ultima săptămână (rata testelor pozitive).

Pe baza acestor date, ECDC ar trebui să publice o hartă săptămânală a statelor membre ale UE, defalcată pe regiuni, pentru a sprijini statele membre în procesul lor de decizie. Zonele ar trebui marcate cu următoarele culori:

–        verde – mai puțin de 25 de cazuri la 100.000 de locuitori, rata testelor pozitive mai mică de 4%;

–        portocaliu-  mai puțin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, cu rata testelor pozitive este mai mare sau egală cu 4% sau între 25 și 150 de cazuri la 100.000 de lcouitori, dar cu o rată a testelor pozitive mai mică de 4%;

–        roșu, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este de cel puțin 50, iar rata testelor pozitive este de cel puțin 4%, sau în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este de peste 150;

–        gri, în cazul în care nu sunt disponibile informații suficiente sau dacă rata de testare este de maximum 300 de teste

Restricții de circulație

Statele membre nu ar trebui să restricționeze libera circulație a persoanelor care călătoresc înspre sau dinspre zone verzi. În cazul în care analizează dacă să aplice restricții, statele membre ar trebui să respecte diferențele în ceea ce privește situația epidemiologică dintre zonele portocalii și cele roșii și să acționeze în mod proporțional. Ele ar trebui, de asemenea, să țină seama de situația epidemiologică de pe propriul teritoriu.

Statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care călătoresc din alte state membre. Statele membre care consideră că este necesar să introducă restricții ar putea impune ca persoanele care călătoresc din zone care nu sunt verzi să fie supuse carantinei și/sau să se supună unui test după sosire. Statele membre pot oferi opțiunea de a înlocui acest test cu un test efectuat înainte de sosire.

Statele membre ar putea solicita, de asemenea, ca persoanele care intră pe teritoriul lor să depună formulare pentru localizarea pasagerilor. Ar trebui să se elaboreze un formular european comun de localizare a pasagerilor în vederea unei posibile utilizări comune.

Deciziile, anunțate cu 24-48 de ore înainte

Statele membre care intenționează să aplice restricții ar trebui să informeze mai întâi statul membru afectat, înainte de intrarea în vigoare, precum și alte state membre și Comisia. Dacă este posibil, informațiile ar trebui să fie transmise cu 48 de ore în avans.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția publicului informații clare, cuprinzătoare și în timp util cu privire la orice restricții și cerințe. Ca regulă generală, aceste informații ar trebui publicate cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor.

Decizia de a introduce sau nu restricții privind libera circulație în scopul protejării sănătății publice rămâne responsabilitatea statelor membre; cu toate acestea, coordonarea pe această temă este esențială. Din martie 2020, Comisia a adoptat o serie de orientări și comunicări cu scopul de a sprijini eforturile de coordonare ale statelor membre și de a garanta libera circulație pe teritoriul UE. Discuții pe această temă au avut loc, de asemenea, în cadrul Consiliului. La 4 septembrie, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată a restricțiilor privind libera circulație. Recomandarea Consiliului nu este un instrument cu forță juridică obligatorie. Autoritățile statelor membre rămân responsabile de punerea în aplicare a conținutului recomandării.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: