Politici de Sanatate

Certificările ISQua şi Joint Commission International, pe agenda scurtă a Co.N.A.S.

22 octombrie
13:20 2013
Certificările ISQua şi Joint Commission International, pe agenda scurtă a Co.N.A.S.

Interviu realizat de Maria Vasilescu

Înfiinţată în octombrie 2008, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor (Co.N.A.S.) are ca principal scop coordonarea procesului de evaluare standardizată a calităţii serviciilor furnizate de spitale. Preşedintele Co.N.A.S., medicul Bogdan Jansen, explică procedurile de acreditare şi priorităţile instituţiei pe care de curând o conduce, precum şi cauzele situaţiei dificile din sistemul de sănătate.

Care sunt strategiile pe termen scurt şi pe termen lung ale Co.N.A.S.?

Împreună cu echipa de management, am schiţat un master plan pentru perioada 2013 – 2017, cu anumite priorităţi pentru intervalul 2013 – 2014.

Ne preocupă, în mod deosebit, creşterea nivelului de expertiză şi de profesionalism al personalului, creşterea gradului de transparență şi de comunicare cu toţi factorii interesaţi, dezvoltarea unor parteneriate cu principalele organizaţii de profil din ţară şi din străinătate.

Dorim să întărim şi colaborările cu Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, CNAS. Pe plan extern, vrem să aprofundăm relaţiile cu instituţiile omoloage şi cu organizaţiile de profil, astfel încât Co.N.A.S. să fie, la rândul său, certificată de instituţii recunoscute pe plan internaţional, cum sunt, de exemplu: ISQua din Irlanda şi Joint Commission International, din Statele Unite, două dintre cele mai titrate organizaţii de profil din lume.

 În ce constau, mai exact, procedurile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi cât durează, efectiv, tot procesul?

Din momentul iniţierii corespondenţei între unitatea sanitară şi Co.N.A.S., până la emiterea certificatului de acreditare, pot trece chiar şi patru ani.

Etapele procesului de evaluare/acreditare se pot înscrie pe o perioadă mai lungă, ţinând cont că între iniţierea procedurii şi definitivarea evaluării/acreditării pot să treacă mai mulţi ani.

În prima etapă, unitatea sanitară care solicită acreditarea îşi alege anul şi trimestrul în care doreşte să primească vizita comisiei de evaluare. Vă dau un exemplu: unitatea sanitară optează, în anul 2011, ca iniţierea procedurii de evaluare să înceapă în trimestrul al III-lea al anului 2014 (!), prin urmare, după trei ani.

Odată cu solicitarea de înscriere în programatorul trimestrial/anual şi cu transmiterea acceptului de către Co.N.A.S., începe “faza de birou”. Între Co.N.A.S. şi unitatea sanitară intervine o “etapă de corespondenţe” care constă, de regulă, într-o serie de întrebări şi lămuriri, se solicită unele documente suplimentare, se specifică cerințele logistice de care trebuie să dispună unitatea sanitară, uneori intervin solicitări de devansare sau de amânare a vizitei de evaluare etc.

În anul în care este programată vizita de evaluare, cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de trimestrul planificat, unitatea sanitară transmite fişa de “autoevaluare” şi achită taxa de acreditare. Aceste două elemente sunt obligatorii, iar dacă nu sunt îndeplinite cumulativ, instituţia noastră nu începe procedura de selecție a evaluatorilor care vor constitui “comisia de evaluare” şi care vor efectua “vizita de evaluare” la data stabilită.

Cine sunt evaluatorii?

Evaluatorii fac parte din corpul colaboratorilor externi ai Co.N.A.S. şi, pentru a fi trimişi în misiune de evaluare, se aplică o procedură de selecţie, se semnează un contract de prestări de servicii cu clauze şi obligaţii de ambele părţi, cu termene şi penalităţi etc. Am luat măsuri clare şi fără echivoc privind eliminarea situaţiilor de incompatibilitate a evaluatorilor selectaţi în comisiile de evaluare, raportat atât la unitatea sanitară cu paturi evaluată, cât şi la activitatea sa la angajatorul de bază, astfel încât colaborarea cu noi să nu încalce prevederile legale aplicabile corpului evaluatorilor Co.N.A.S.

După stabilirea “comisiei de evaluare”, unitatea sanitară în cauză este înştiinţată de componenţa nominală a echipei şi cu data exactă la care se va efectua vizita, astfel încât să pregătească logistica solicitată de procedurile de evaluare, iar echipa Co.N.A.S. să se încadreze în programul normat al vizitei. În baza unor motive bine întemeiate, unitatea sanitară are dreptul să recuze unul sau mai mulţi membri. Pentru asemenea situaţii, ca de altfel şi pentru orice altă situaţie neprevăzută, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor are în permanenţă pregătite rezerve din rândul evaluatorilor.

La data stabilită, echipa noastră se prezintă la unitatea sanitară şi, în funcţie de numărul de paturi trecute în “autorizaţia de funcţionare”, vizita de evaluare poate să dureze între trei şi cinci zile, iar echipele de evaluatori vor avea între doi şi şapte membri. Imediat după efectuarea “vizitei de evaluare”, comisia întocmeşte “proiectul raportului de evaluare”, în care se consemnează neconformităţile şi se transmite unităţii sanitare pentru eventuale observaţii.

După ce se primesc răspunsurile şi observaţiile unităţii respective, “comisia de evaluare” analizează şi elaborează ”raportul de evaluare”.  La finalul analizei, se emite “raportul de acreditare” şi se încadrează unitatea sanitară într-unul dintre cele patru niveluri de acreditare.

Câte unităţi sanitare au fost acreditate şi câte sunt în proces de acreditare? ….

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna octombrie a revistei Politici de Sănătate!

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: