Politici de Sanatate

Cerere de experți pentru Comitetul consultativ pentru situații de urgență în domeniul sănătății publice (PHE)

15 noiembrie
10:15 2023
Cerere de experți pentru Comitetul consultativ pentru situații de urgență în domeniul sănătății publice (PHE)

DG SANTE lansează un apel deschis pentru a invita experți independenți din 16 sectoare economice diferite să își depună candidaturile pentru grupul de experți multidisciplinar „Comitetul consultativ privind urgențele de sănătate publică”, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul 2022/2371 privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura la Comisia Europeană, DG SANTE. Formularul de candidatură online este disponibil aici. Cererile trebuie completate într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, candidaturile în limba engleză ar facilita procedura de evaluare. În cazul în care se utilizează o altă limbă, ar fi util să se includă un rezumat al cererii în limba engleză. O cerere va fi considerată admisibilă numai dacă este trimisă până la termenul limită și dacă include documentele menționate mai jos. Toate documentele trimise de solicitanți trebuie să fie completate corespunzător, lizibile, semnate și numerotate secvențial. Membrii acționează în mod independent și în interes public.

Termenul limită pentru depunerea cererilor

Cererile semnate în mod corespunzător trebuie trimise până cel târziu la 15 decembrie 2023. Data de trimitere va fi stabilită după cum urmează:

Context

În conformitate cu articolul 3 din Decizia C(2023) 6017 final a Comisiei, grupul este format din maximum 51 de membri. Componența grupului ar trebui să fie multidisciplinară, astfel încât grupul să poată oferi consultanță cu privire la aspectele de sănătate publică, biomedicale, comportamentale, sociale, economice, culturale și internaționale, iar grupul este alcătuit din experți independenți. Prin urmare, membrii trebuie să fie persoane numite cu titlu personal, cu expertiză și experiență care sunt cele mai relevante pentru amenințarea specifică care se manifestă.

Pentru a asigura continuitatea și buna funcționare a grupului, DG SANTE întocmește o listă de rezervă de candidați corespunzători care poate fi utilizată pentru a numi înlocuitori. DG SANTE solicită acordul candidaților înainte de a le include numele pe lista de rezervă. Membrii care nu mai sunt capabili să contribuie în mod eficient la deliberările grupului, care, în opinia DG SANTE, nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau care demisionează, nu mai sunt invitați să participe la nicio reuniune a grupului și pot fi înlocuiți pentru restul mandatului lor.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: