Politici de Sanatate

Cercetarea în domeniul cancerului – obiectiv major la nivel european

27 ianuarie
13:43 2020
Cercetarea în domeniul cancerului –  obiectiv major la nivel european

Reprezentanți din 27 de state membre și Norvegia precum și oficiali din diverse departamente și agenții ale Comisiei Europene, inclusiv DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, DG Eurostat, DG Cercetare și Inovare, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație,  Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Banca Europeană de Investiții  au participat pe 23 ianuarie 2020 la cea de a treia ședință oficială a Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile (Grupul de coordonare, în continuare). La reuniune au fost dezbătute o serie de aspecte importante privind sănătatea la nivel european.

 

  • Referitor la agenda  Comisiei Von der Leyen, DG Sănătate și Siguranța Alimentelor a subliniat rolul important al Grupului de coordonare în furnizarea de contribuții la noile inițiative cheie ale Comisiei, ajutând la  înțelegerea priorităților de sănătate ale statelor membre și la maximizarea oportunităților de lucru  pe agendele politicii europene și pe instrumentele financiare. În ceea ce privește acestea din urmă, Grupul va fi platforma centrală a UE pentru a discuta și orienta impactul asupra sănătății a unei game largi de instrumente financiare care intră în sfera de aplicare a viitorului cadru multi-financiar.
  • Grupul de coordonare a fost informat cu privire la progresele înregistrate de propriul său focus grup referitor la sustenabilitatea Orphanet.  Acest focus grup  pregătește o propunere pentru a proteja viitorul financiar al acestui proiect prin contribuții naționale. Grupul a fost, de asemenea, informat asupra lucrărilor din cadrul domeniului de aplicare al acțiunii comune CHRODIS Plus pentru a dezvolta un document orientat către politici care să abordeze colaborarea transnațională în domeniul bolilor netransmisibile.
  • Grupul de coordonare a primit o actualizare a negocierilor în curs dintre Consiliu și Parlamentul European în ceea ce privește Fondul Social European Plus. Grupul a fost consultat și asupra planificării multianuale viitoare referitoare la domeniul sănătate, în cadrul căruia s-au prezentat contribuții privind prioritizarea programului și sinergiile cu prioritățile naționale.  De asemenea, Grupul director a primit informații actualizate cu privire la planificarea strategică a programului de cercetare Horizon Europe, inclusiv a potențialelor parteneriate de cercetare și inovare prevăzute în cadrul acestui program.
  • Grupul de coordonare a fost informat despre pregătirile pentru planul european de acțiune „Beat the Cancer” și despre procesul de consultare ce va fi lansat în cadrul unui eveniment co-organizat cu Parlamentul European în luna februarie. A urmat o prezentare cu privire la progresele realizate în ceea ce privește activitatea de cercetare în domeniul cancerului. DG Cercetare și Inovare și DG Sănătate și Siguranța Alimentelor au subliniat că urmăresc ca activitatea de cercetare și planul de acțiune să se consolideze reciproc, profitând la maximum de cunoștințele și resursele existente pentru a face față uneia dintre provocările cheie ale sănătății din Europa.
  • Grupul de coordonare a abordat și implementarea celor mai bune practici, în special în ceea ce privește sănătatea mintală și vaccinarea împotriva rujeolei pentru a doua doză, după deciziile anterioare ale Grupului de coordonare pentru a sprijini învățarea și implementarea celor mai bune practici pe aceste două teme prin Programul de sănătate. Statele membre sunt încurajate să participe la noua acțiune comună și la proiectul privind sănătatea mintală prevăzut în Planul de lucru 2020 al programului de sănătate. De asemenea,  Grupul director a fost informat cu privire la o inițiativă recentă de schimb de cunoștințe între părțile care lucrează la portalurile naționale și europene de bune practici și a explorat opțiuni pentru a conecta și direcționa mai bine  expertiza disponibilă prin aceste portaluri.
  • Totodată, a fost prezentat și discutat rezultatul unui sondaj privind activitatea și obiectivele Grupului de coordonare. Membrii Grupului și-au exprimat aprecierea pentru această oportunitate de a împărtăși experiențe și sugestii pentru îmbunătățirea suplimentară a rolului și beneficiilor Grupului având în vedere noua agendă politică a Comisiei și instrumentele financiare disponibile.  Grupul de coordonare a fost, de asemenea, informat despre rezultatele cheie ale Raportului privind starea de sănătate din 2019 în profilurile de sănătate ale țării UE publicat în luna noiembrie.

Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile („grupul de coordonare”) a fost creat de CE pentru a sprijini autoritățile naționale în atingerea obiectivelor de sănătate în contextul mai larg al obiectivelor de dezvoltare durabilă.  Acesta oferă Comisiei consultanță și asistență cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților în materie de promovare a sănătății, de prevenire a bolilor și de gestionare a bolilor netransmisibile. De asemenea, el încurajează schimburile de experiență, politici și practici relevante între statele membre.

Activitățile grupului de coordonare sunt menite să faciliteze implementarea de către țările UE a celor mai bune practici bazate pe elemente concrete, pentru a garanta că sunt utilizate cele mai recente date și cunoștințe. Grupul de coordonare sprijină Comisia în ceea ce privește selectarea celor mai bune practici și utilizarea mai eficientă a rezultatelor cercetării, pentru a favoriza transferul și difuzarea acestora la nivel național și european. Programul de sănătate al UE sau alte instrumente financiare ale sale sprijină punerea în aplicare și transferul celor mai bune practici.

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: