Politici de Sanatate

Centre comunitare de resurse: soluție de dezvoltare în comunitățile rurale

28 iunie
12:32 2013

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și partenerii săi, Agenția de Dezvoltare Comunitară „ÎMPREUNĂ” și Centrul de Resurse Și Formare în Profesiuni Sociale „PRO VOCAȚIE au implementat, în perioada  1 iulie 2010 – 30 iunie 2013, proiectul „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile din mediul rural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea accesului pe piața muncii, în activități non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătățirea calității resurselor umane și prin furnizarea de servicii de sprijin integrate. Pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului, au fost înființate 15 centre comunitare de resurse în trei regiuni ale țării, care au oferit servicii de sprijin integrate în comunitățile rurale și au contribuit la: dezvoltarea resurselor umane pe termen lung și, implicit, participarea activă pe piața muncii, valorificarea potențialului antreprenorial, precum și sprijinirea persoanelor resursă din comunitate.

Centrele Comunitare de Resurse au beneficiat de sprijinul important oferit de parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale, fiind elaborate și implementate strategii locale de dezvoltare sustenabilă a comunităților rurale. Astăzi, rețeaua Centrele Comunitare de Resurse poate promova și susține, la nivel local/ regional/ național modelul creat în beneficiul comunităților rurale. Proiectul s-a adresat tuturor membrilor comunităților rurale, dar acordându-se o atenție deosebită implicării romilor în activitățile proiectului, în vederea creșterii participării lor pe piața muncii, dat fiind faptul că aceștia prezintă un risc ridicat de excluziune socială.

O direcție importantă a proiectului se referă la implicarea beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc– aceștia au alcătuit, împreună cu reprezentanții autorității publice locale, comisii mixte de lucru, care au avut ca scop elaborarea unei strategii locale de dezvoltare durabilă pe subiecte care țin de domeniul ocupării forței de muncă, dezvoltării economice și domeniul incluziunii sociale.

Acest proiect a fost cofinanțat din Fondul Social European – Investește în oameni!, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013, Axa prioritara 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Ca rezultate majore ale proiectului, amintim: 3.549 de participanți la programe integrate din zonele rurale; 850 de persoane care au participat la programele de instruire; 11.034 – numărul total de persoane care au participat la campaniile de informare și conștientizare; 99 de planuri de antreprenoriat dezvoltate în cadrul proiectului, 15 Centre Comunitare de Resurse înființate, 15 Comisii Mixte Locale create pentru a asigura sustenabilitatea zonelor rurale.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite la adresa web: www.ccr-sastipen.ro.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: