Politici de Sanatate

CE: Recrutarea şi menţinerea personalului medical necesită atenția factorilor de decizie politică

18 august
12:39 2015
CE: Recrutarea şi menţinerea personalului medical necesită atenția factorilor de decizie politică

Recrutarea și menținerea personalului din domeniul sănătății reprezintă un proces ce ridică numeroase dificultăți pentru sistemele de sănătate din mai multe țări din Uniunea Europeană. Vorbim de provocări în asigurarea personalului competent necesar în zonele geografice potrivite (zonele rurale sunt cele mai vitregite), dificultăți în a răspunde nevoilor în schimbare ale populației, dar și ale sistemelor sanitare. Potrivit unui studiu recent, realizat de Comisia Europeană, problemele de recrutare și menţinere a personalului devin din ce în ce mai urgente, având în vedere creșterea cererii de servicii medicale și reducerea forței de muncă în domeniul sănătății. În plus, cum mulți profesioniști sunt aproape de vârsta de pensionare, sustenabilitatea viitoare a sistemelor de sănătate și accesul la asistenţă medicală în Europa sunt puse în pericol.

Raportul “Recrutarea și menținerea forței de muncă în domeniul sănătății în Europa” identifică și analizează strategiile eficiente de recrutare şi menţinere a profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Documentul conține o analiză a literaturii de specialitate, opt studii de caz cu privire la recrutare şi menţinere, care acoperă 40 de intervenții din 21 de țări și două ateliere de lucru, la care au participat și oferă inclusiv lecții de bune practici pentru elaborarea unor strategii organizaţionale și a unor politici de resurse umane în Europa.

Analiza relevă că cele mai frecvente intervenţii de recrutare și menţinere se fac în educația profesioniştilor din domeniul sănătății: la nivelul conținutului, structurii și duratei planurilor de studii și în educația continuă pentru a atrage profesioniști în anumite categorii profesionale sau în schimbul angajamentului de a lucra în zonele rurale sau izolate. Sunt avute în vedere inclusiv condițiile și mediul de lucru, remunerarea, beneficiile, programul de lucru, avansarea în carieră, managementul și supravegherea, dar și susţinerea și reglementarea profesională și personală.

În opinia experților europeni, recrutarea şi menţinerea lucrătorilor în domeniul sănătății este o problemă imediată și urgentă, care necesită atenția factorilor de decizie politică, a managerilor și a lucrătorilor din domeniul sănătății în scopul menținerii înaltei calități a asistenței medicale.

“Insuficiența de personal evidențiază aspectele vulnerabile ale sistemelor noastre de sănătate și generează riscuri pentru îngrijirea pacienților. Acestea pot fi locuri de muncă neatractive, din cauza lipsei de sprijin sau a managementului inadecvat ori din cauza puținelor oportunități de DPC sau promovare, sau personalul insuficient, în opinia angajaților existenți, pentru a oferi asistență medicală de calitate în condiții de siguranță. Prezentul studiu indică în mod clar necesitatea unui cadru de politici flexibil, bazat pe sprijin politic”, se menționează în raport.

Recomandări:

  • realizarea unei viziuni pe termen lung; potrivit experților europenie, abordarea problemei recrutării şi a menţinerii necesită atât acțiuni pe termen scurt, cât și o planificare pe termen mai lung. Deși crizele pot stimula inovarea, recrutarea şi menţinerea trebuie să rămână pe agenda politică o perioadă îndelungată, pentru a menține o forţă de muncă stabilă şi bine instruită în domeniul sănătăţii;
  • includerea tuturor actorilor relevanți la nivel de politici și organizațional;
  • acţiuni bine gândite şi decisive la nivelul întregului sistem, realizate în cadrul unor reforme mai ample;
  • cooperarea și schimbul de cunoștințe la nivel European – bunele practici prezentate în raport evidențiază factorii-cheie care maximizează șansele de success;
  • capacitatea tehnică și managerială este un ingredient-cheie în succesul sau eșecul implementării;
  • calitatea managementului şi leadership-ului este vitală pentru menținerea personalului.

Sursa: www.ec.europa.eu

Mirabela Viașu

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: