Politici de Sanatate

Cardul de sănătate nu trebuie lăsat la niciun furnizor de servicii medicale

02 aprilie
12:23 2015
Cardul de sănătate nu trebuie lăsat la niciun furnizor de servicii medicale

Normele de aplicare a contractului cadru privind asistența medicală pentru anii 2014-2015, intrat în vigoare la 1 aprilie, cuprind reglementări privind modul în care va fi utilizat cardul naţional de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate remaintesc că asiguratul trebuie să aibă tot timpul la el cardul de sănătate și că este deosebit de important ca acesta să nu fie lăsat la niciun furnizor de servicii medicale.

„Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie să fie conştient de faptul că fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăţi din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele lui”, a declarat dr. Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Reguli de utilizare a cardului național de sănătate

Pentru o mai bună informare a asiguraților, reprezentanții CNAS au dat publicității o serie de reguli privind folosirea cardului. Acestea sunt explicat mai jos.

În asistenţa medicală primară și în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură:

–   pentru consultaţii şi proceduri în cabinet, la momentul acordării;

–  pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile:

– pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănatate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizoriilor de investigații paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie – examene de urină și examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigații recomandate, cardul se utilizează  la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomadate împreună cu alte analize de laborator, cardul  se utilizează  la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoțite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate.

– pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.

În asistenţa medicală spitalicească:

  1. a) pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului de sănătate se face la internarea și externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii:

–  la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală

– la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat

– la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.

  1. b) pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU)

Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va fi folosit în fiecare zi în care se acordă îngrijiri, în timp ce în asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizează la internare şi externare.

Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical se face de aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal – persoana va folosi propriul card de sănătate sau cartea de identitate. Dacă dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară.

Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei. Dacă medicamentele sunt ridicate de un împuternicit, se va folosi cardul împuternicitului sau cartea de identitate, dacă persoana nu poate prezenta card.

Reamintim că începând cu 1 mai 2015, cardul de sănătate va deveni singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani.

Sursa: CNAS

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: