Politici de Sanatate

ANAF: măsuri pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și descurajarea concurenței neloiale

20 iunie
08:27 2022
ANAF: măsuri pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și descurajarea concurenței neloiale

În vederea eficientizării colectării veniturilor la bugetul general consolidat și a reducerii decalajului fiscal la TVA, combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a evaziunii fiscale, inclusiv în domeniul TVA, se realizează prin acţiuni complexe, ţintite, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat în vederea asigurării unui mediu fiscal echitabil și descurajării concurenței neloiale. Aceasta presupune riscuri bine identificate, controale scurte şi eficiente, sume rapid colectabile.

Potrivit lui Lucian Heiuș, noul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), vor fi continuate măsurile privind identificarea şi abordarea timpurie a riscurilor de neconformare prin dezvoltarea instrumentelor specifice astfel:

  • identificarea și analiza riscurilor de neconfomare cu impact fiscal semnificativ în domeniul TVA, al impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, al impozitului pe venit și al contribuţiilor sociale;
  • stabilirea opțiunilor de tratament pentru atenuarea eficientă a riscurilor de neconformare fiscală identificate și analizate în vederea: optimizării acțiunilor de control fiscal și orientării acestora către acţiuni bine ţintite, la contribuabili cu risc fiscal semnificativ; creșterii ponderii verificărilor documentare, în cazul contribuabililor ale căror riscuri de neconformare pot fi tratate prin controale scurte și eficiente; asigurării unui mediu fiscal echitabil și descurajării concurenței neloiale.
  • derularea de acţiuni concomitente și colaborative la persoanele juridice și la persoanele fizice care le controlează direct sau indirect, în cazurile complexe de evaziune fiscală/optimizare fiscală.

”Deplina operaționalizare a managementului integrat al riscurilor fiscale, precum şi a <Fişierului standard de audit> – SAF-T, a sistemului de facturare electronică, a TRAFIC CONTROL, a RO -e- TRANSPORT, a conectării caselor de marcat, a sistemului One Stop Shop (OSS) și a tuturor celorlalte proiecte de digitalizare, va conduce la creșterea gradului de colectare și scăderea decalajului fiscal”, a explicat Lucian Heiuș.

Totodată, în vederea implementării obiectivelor strategice, ANAF va finaliza în perioada 2023-2025 o serie de proiecte aflate în derulare în anul 2022, ale căror rezultate vor avea impact în toate domeniile de activitate ale instituției, precum:

– actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilităţii acestora cu sistemele informatice ale instituţiilor statului care deţin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor/ taxelor;

– implementarea unei platforme de Big Data ce va permite gestionarea unui volum masiv de date (structurate și nestructurate), analiză și modelare predictivă, implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea, în mod automat, a analizei de risc fiscal a contribuabililor.

”În contextul economic și social actual, ANAF vizează în continuare dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili și a unor noi funcționalități specifice serviciilor puse la dispoziție acestora, la distanță, pentru a schimba interacțiunea administrației fiscale cu contribuabilii, asigurând, în același timp, asistență și alternative acolo unde accesul la internet și tehnologii este limitat. Dezvoltarea și optimizarea proceselor de activitate care să vină în sprijinul contribuabilului, coroborat cu dezvoltarea serviciilor electronice vor conduce, în egală măsură, la reducerea costurilor de conformare pentru contribuabili (povara administrativă) şi de administrare (costul colectării pentru administrația fiscală), asigurând, totodată, o mai bună colectare a veniturilor bugetare administrate de Agenție”, a mai afirmat reședintele ANAF.

Totodată, pentru anul 2022, ANAF își propune continuarea implementării unor activități specifice, dar de importanță majoră, precum:

  • Dezvoltarea activităților de control pe linia comerțului electronic și asigurarea fiscalizării încasărilor din vânzările on-line;
  • Intensificarea acțiunilor de control în domeniul prețurilor de transfer, inclusiv prin gestionarea eficientă a informațiilor obținute ca urmare a utilizării instrumentelor de cooperare administrativă;
  • Combaterea pachetelor evazioniste utilizate de unele companii nerezidente;
  • Eficientizarea activității Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili prin: dezvoltarea abordărilor pe bază de risc fiscal și redefinirea cadrului de diferențiere a riscurilor în așa fel încât să permită diferențierea tratamentului în funcție de comportamentul contribuabililor; continuarea/ dezvoltarea organizării activității pe sectoare și dezvoltarea expertizei sectoriale, mai ales în domeniile complexe și extrem de specializate, precum ar fi sectorul bancar, de asigurări, energie, etc.
  • Combaterea practicilor unor companii care utilizează forța de muncă fără forme legale.

Mai multe informații despre direcțiile de dezvoltare și modernizarea ANAF – într-un interviu ce va apărea în următoarea ediție print a revistei Politici de Sănătate.

Valentina Grigore

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: