Politici de Sanatate

Adrian Gheorghe, CNAS: finanțarea în sănătate, regândită pe traseul pacientului

28 aprilie
12:20 2021
Adrian Gheorghe, CNAS: finanțarea în sănătate, regândită pe traseul pacientului

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, a anunțat că una dintre priorităile viitoare ale instituției este regândirea finanțării în sănătate în funcție de traseul pacientului.

Potrivit acestuia, actualul model reflectă în mod limitat nevoile pacientului. ”Există multe sincope, nealinieri, în legătură cu modul în care sunt finanțate acum aceste lucruri – intervenția este decontată, dar analizele nu, sau intervenția este decontată, dar recuperarea nu”.

Prevenția, prioritară în Contractul Cadru 2021- 2022

Începând cu data de 1 iulie 2021, va intra în vigoare Contractul-cadru pentru perioada 2021-2022 și normele de aplicare ale acestuia. Cele două proiecte de acte normative se află în prezent în dezbatere publică.

„Propunerile din aceste proiecte de acte normative au ca principal scop creșterea ponderii serviciilor medicale de prevenție și reprezintă primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate pentru cazurile medicale care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, a  explicat Adrian Gheorghe.

El a mai anunțat publicarea raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020, care include de această dată, pe lângă informații privind modul în care a fost cheltuit Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) anul trecut, și informații privind destinația fondurilor rambursate, respectiv volumul de servicii medicale defalcat atât pe tipuri de servicii cât  și pe județe.

„Este evident că pandemia de COVID-19 va continua să pună presiune pe resursele umane, financiare, legale și materiale ale sistemului de sănătate. Această suprasolicitare oferă nu doar șansa, ci și obligația unei reajustări structurale, dar și realiste, a mecanismelor de finanțare a sănătății în România, pentru a materializa aspirația colectivă către un sistem de sănătate performant și rezilient”, a declarat președintele CNAS. El a semnalat necesitatea elaborării unui nou model de Contract-cadru care să rezulte în urma colaborării dintre CNAS, Ministerul Sănătății și reprezentanți ai organizațiilor profesionale medicale, ai pacienților, ai furnizorilor de servicii și ai industriei farmaceutice. Acest nou model de Contract-cadru trebuie să pună în centru definirea, măsurarea și răsplătirea performanței, atât în promovarea sănătății, cât și în tratarea bolii. Consultările pe acest proiect vor demara în luna iulie 2021, cu termen-țintă noiembrie 2021.

Concursul pentru CJAS-uri, pe 6 mai

În data de 6 mai 2021 va fi organizată proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor de director general al caselor de asigurări de sănătate județene și CAS OPSNAJ. „Am schimbat total filozofia de recrutare a managerilor de CAS. Este un concurs organizat în mod transparent, obiectiv, fără discriminare pe criterii politice sau de orice altă natură, un concurs în care vor promova acei candidați cu cele mai bune abilități de planificare, organizare, coordonare și control. După finalizarea concursului din data de 6 mai vom organiza un nou concurs pentru posturile de director general care nu s-au ocupat în urma rezultatelor obținute de candidați sau pentru care nu au existat candidați înscriși în prima etapă”, a adăugat Adrian Gheorghe. El a explicat că CNAS nu are niciun contract cu niciun furnizor de servicii medicale, toate contractele fiind încheiate între CASMB/casele județene și furnizori. ”La nivelul caselor județene sunt gestionate, de facto, resursele Casei de Asigurări de Sănătate. De aceea trebuie să ne asigurăm că managementul lor este eficient”, a completat Adrian Gheorghe

Drepturile pacienților și furnizorii de servicii medicale

În scurt timp, CNAS va implementa o aplicație prin intermediul căreia pacienții pot semnala situațiile în care, la solicitarea furnizării de servicii medicale, nu le sunt respectate drepturile.

„Am sesizat o aplicare neuniformă a reglementărilor din sistem care afectează uneori accesul pacienților la servicii medicale. Încurajăm pacienții să ne semnaleze problemele pe care le întâmpină pentru a le putea remedia. Scopul nu este de a găsi vinovați, ci de a îndrepta erorile din sistem care pot afecta pacienții”, a subliniat președintele CNAS.

Pe de altă parte, pentru a veni în sprijinul furnizorilor de servicii medicale, CNAS transmite săptămânal, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate cu care aceștia se află în contract, lista actelor normative aprobate, cu incidență în sistemul de sănătate, pe care furnizorii trebuie  să le cunoască și să le respecte.

De asemenea, pentru creșterea gradului de informare, CNAS centralizează săptămânal petițiile și solicitările de informații primite la casele de asigurări de sănătate. Din analiza datelor săptămânale rezultă cele mai frecvente întrebări adresate de pacienți și sunt identificate, astfel, acele reglementări care nu sunt suficient cunoscute sau înțelese. Răspunsurile la aceste întrebări fac obiectul unei promovări speciale, fiind comunicate către asociațiile de pacienți și postate pe site-ul propriu al CNAS la secțiunea „Întrebări frecvente”, precum și pe pagina de Facebook a instituției. (V.G.)

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: