Politici de Sanatate

2 miliarde de persoane, fără acces la medicamente esențiale: țările sărace, cele mai afectate

27 mai
15:45 2021
2 miliarde de persoane, fără acces la medicamente esențiale: țările sărace, cele mai afectate

Se estimează că aproximativ 2 miliarde de persoane la nivel mondial nu au acces la medicamente esențiale. În unele dintre cele mai sărace țări, acest lucru afectează până la jumătate din populație, existând adesea o corelație între anumite boli, de exemplu tuberculoza și malaria, și sărăcie. În UE, statele membre utilizează o combinație de instrumente de politici pentru a reglementa prețurile și a determina rambursarea medicamentelor și a terapiilor. Se aplică politici diferite pentru diferite sectoare, segmente de piață și medicamente.

Strategia farmaceutică pentru Europa, adoptată de CE la 25/11/2020, se bazează pe acțiuni legislative și nelegislative. Aceasta va crea un cadru de reglementare pregătit pentru viitor și va sprijini industria în promovarea cercetării și a tehnologiilor care ajung efectiv la pacienți. De asemenea, va lua în considerare punctele slabe expuse de pandemia de coronavirus.

Pentru a îmbunătății accesul la medicamente și terapii în cadrul UE, o serie de acțiuni sunt esențiale: „Consolidarea legăturii dintre stimulentele UE pentru inovare și condițiile de acces, introducerea unor stimulente și finanțări suplimentare pentru inovare în domenii în care nu sunt îndeplinite (de exemplu, boli rare, copii, antibiotice), promovarea unor piețe farmaceutice mai competitive, accelerarea evaluării și aprobării medicamentelor inovatoare cu valoare adăugată, îmbunătățirea coordonării și a colaborării între statele membre, prevenirea și atenuarea penuriei de medicamente esențiale”, a declarat Thyra de Jongh, Technopolis Group Amsterdam, cu prilejul  webinar-ului  Acces egal la medicamente și terapii organizat de către Departamentul pentru politici economice, științifice și de calitate a vieții la cererea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). Cu toate acestea, „ acțiunile propuse fac încă obiectul revizuirii și aprobării, multe dintre acestea au fost puse în aplicare doar recent sau nu au fost încă (pe deplin) puse în aplicare și, astfel, nu este încă posibil să se estimeze impactul realizat sau potențial asupra accesului la medicamente”, a mai adăugat Thyra de Jongh.

Referitor la variația (diferențele) în ceea ce privește  accesul la medicamente la nivel european, trebuie aminitit că UE oferă legislație privind evaluarea și autorizarea studiilor clinice, proprietatea intelectuală, comerțul și concurența, în timp ce  prețul și rambursarea medicamentelor sunt competențe naționale, de unde rezultă variații privind politicile de stabilire a prețurilor, procedurile de achiziții, politicile de rambursare, acoperirea și formularele de asigurare, ghidurile  clinice.

Potrivit lui Nathalie Moll, director general, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), sunt necesari „3 pași pentru un acces mai rapid și mai echitabil în Europa – înțelegerea peisajului, acord cu cauzele de bază, co-crearea de soluții”. Acestea se pot face prin sprijinirea rezilienței în sistemele de sănătate, adică prin prevenție și îngrijire timpurie (inovația în ceea ce privește depistarea bolilor, prevenirea, îngrijirea în fază incipientă; dezvoltarea și adoptarea de servicii integrate în mediile de îngrijire primară), planificare din timp (evaluarea nevoilor viitoare de asistență medicală; continuitatea studiilor clinice), valorificarea beneficiilor digitalizării (consolidarea infrastructurii digitale, cu accent pe armonizarea guvernanței datelor; elaborarea de stimulente financiare pentru a încuraja furnizarea de servicii de e-health) și accent pe oameni și rezultate (sprijinirea perfecționării profesioniștilor din domeniul sănătății, e-health, sănătate publică, comunicare; investiții în cunoștințele de sănătate ale oamenilor, în special pentru populațiile cu risc ridicat).

 

BG

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: