Politici de Sanatate

1.300 persoane trebuie dezinstituționalizate până în 2021

14 februarie
14:28 2020
1.300 persoane trebuie dezinstituționalizate până în 2021

Este cifra asumată de statul român când, prin Legea nr. 221/2010, România, a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și, astfel, a subzistat în sarcina țării noastre obligația demarării procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități.

În prezent, există înregistrate 17.668 persoane cu dizabilități în instituții, dintre care 16.685 sunt persoane rezidente în cadrul a 298 de centre, iar 983 locuiesc în 137 de locuințe protejate.

Astfel, „dezinstituționalizarea este un proces complex, care presupune viziune, strategie, planificare și organizare bazate pe date și informații calitative și cantitative concrete. Lucrurile nu mai pot fi făcute în abstract și bazat pe aproximări. Trebuie să știm exact situația fiecărui beneficiar în parte, resursele comunității și nevoile acestor oameni pentru ca banii pe care îi investim în acest proces să-și atingă scopul final: un trai decent în comunitate”, declară Mădălina Turza, președinte Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), cu prilejul lansării proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, având o perioadă de derulare de 4 ani.

Obiectiv general al proiectului îl reprezintă accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități concomitent cu proiectarea politicii publice și a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării. Ca obiective specifice, proiectul vizează elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării, bazată pe dovezi obținute din evaluarea ex ante, proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, realizarea coordonării la nivel interinstituțional pentru evitarea suprapunerilor de inițiative și evitarea dublei finanțări.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: