Politici de Sanatate

Viziunea EGA se bazează pe cinci piloni: pacienţi, calitate, valoare, durabilitate şi parteneriat

19 noiembrie
14:27 2014
Viziunea EGA se bazează pe cinci piloni: pacienţi, calitate, valoare, durabilitate şi parteneriat

Interviu cu Nick Haggar, preşedintele Asociaţiei Europeane pentru Medicamente Generice (EGA)

Vom fi mai aproape de pacienţi prin reţelele de socializare Twitter, LinkedIn şi YouTube

EGA are un rol esenţial în promovarea valorii, siguranţei şi eficienţei medicamentelor generice. Care este strategia dumneavoastră de comunicare faţă de toţi cei implicaţi în acest domeniu, inclusiv faţă de pacienţi?

EGA, în calitate de organ reprezentativ oficial al industriei europene de medicamente generice şi biosimilare, joacă un rol consultativ important în elaborarea politicilor europene de asistenţă medicală şi oferă un serviciu educaţional cheie pentru membrii săi, precum şi pentru pacienţi şi pentru toţi cei implicaţi de pe continentul european. EGA şi membrii săi lucrează îndeaproape cu guvernele naţionale europene şi instituţiile UE pentru a dezvolta soluţii durabile pentru produsele farmaceutice şi pentru a creşte puterea competitivă a Europei pe piaţa globală de medicamente.

Strategia noastră de comunicare se bazează pe furnizarea de informaţii clare şi transparente pe piaţă, dintr-o perspectivă europeană. Industria noastră este prima în ceea ce priveşte furnizarea de medicamente de înaltă calitate cu preţuri accesibile pentru milioane de europeni, contribuind la stimularea competitivităţii şi inovării în sectorul farmaceutic european. Una dintre provocările noastre viitoare de comunicare va fi o abordare mai aproape de pacienţi şi celelalte părţi implicate, prin intermediul noilor reţele de socializare, cum ar fi Twitter, LinkedIn sau YouTube, care sunt deja în curs de dezvoltare la EGA.

Medicamentele generice sunt o soluţie pentru redresarea sistemelor de sănătate subfinanţate, creşterea accesului la îngrijiri medicale mai bune pentru pacienţi şi economii semnificative la buget. Ce propuneri/soluţii concrete aveţi pentru  guvernele ţărilor care se află  în această situaţie?

Industria noastră reprezintă deja 54% din toate medicamentele prescrise pacienţilor europeni în volum şi contribuie cu 40 de miliarde de euro la economiile bugetelor de sănătate din Europa în fiecare an. Putem face mai mult prin introducerea noilor medicamente biosimilare, ca produse biologice cheie, cu o valoare totală estimată de vânzări de 10,1 miliarde de euro în Europa până în 2020.

Împreună cu companiile şi asociaţiile membre, EGA promovează şi susţine durabilitatea şi competitivitatea industriei europene de medicamente generice şi biosimilare, precum şi măsurile naţionale, regionale şi europene care sporesc accesul pe piaţă al medicamentelor generice şi biosimilare; crearea unui cadru de reglementare european, care să asigure acces imediat pe piaţa post-brevet pentru medicamentele generice şi biosimilare, şi adoptarea la nivel mondial a standardelor de calitate UE. Industria noastră oferă acces la medicamente de înaltă calitate, care sunt sustenabile pentru sistemele de sănătate şi pentru pacienţi.

Care este viziunea EGA pentru anii următori?

Viziunea noastră este aceea de a oferi acces sustenabil la medicamente de înaltă calitate pentru toţi pacienţii europeni şi ea se bazează pe cinci piloni importanţi: pacienţi, calitate, valoare, durabilitate şi parteneriat.

Pacienţi: Noi creăm un acces mai bun la medicamente, reducând inegalităţile, ceea ce duce în mod direct la îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de pacient. Noi concurăm, stimulând industria să descopere noi medicamente. Noi inovăm, mărind beneficiul adus pacientului.

Calitate: Noi oferim o aprovizionare stabilă cu medicamente de înaltă calitate, fabricate şi dezvoltate în conformitate cu cerinţele de reglementare stricte ale UE, pentru pacienţii din Europa şi furnizorii de servicii medicale.

Valoare: Medicamentele noastre de înaltă calitate cost-eficienţă reprezintă 54% în volum din toate medicamentele pe bază de prescripţie medicală folosite pentru a trata pacienţii europeni. Noi generăm economii de peste 40 de miliarde € în fiecare an, bani care asigură viabilitatea sistemelor de sănătate din Europa, şi care le permit să investească în noi medicamente şi tratamente de care pacienţii europeni au din ce în ce mai multă nevoie.

Sustenabilitate: Utilizarea medicamentelor noastre susţine sustenabilitatea economică a sistemelor de sănătate din Europa. Noi contribuim în mod direct la creşterea economică, prin activităţi de cercetare, dezvoltare şi de producţie în majoritatea ţărilor europene pentru majoritatea medicamentelor utilizate în UE, susţinând mai mult de 150.000 de locuri de muncă de înaltă calificare. Ca lider în industria bazată pe cunoaştere, vom continua să lucrăm cu factorii de decizie politică, legislativă şi autorităţile de reglementare din Europa pentru a crea un mediu potrivit pentru a sprijini şi consolida durabilitatea economică a industriei noastre.

Parteneriat: Noi construim parteneriate axate pe o colaborare puternică şi stabilă cu pacienţii şi organizaţiile de pacienţi, instituţiile UE, guvernele şi autorităţile de reglementare, profesioniştii din domeniul Sănătăţii pentru a îmbunătăţi sănătatea publică în Europa.

Măsurile de limitare a costurilor pe termen scurt au un impact negativ asupra industriei de generice

Ce le sugeraţi părţilor interesate pentru a îmbunătăţi accesul pacienţilor români la medicamente?

Alocarea eficientă a resurselor este o prioritate în UE, ca urmare a îmbătrânirii populaţiei, a prevalenţei tot mai mari de boli cronice, a scăderii finanţării guvernamentale şi a creşterii nevoilor de asistenţă medicală. Anumite măsuri de limitare a costurilor pe termen scurt au un impact negativ asupra industriei de generice şi biosimilare. Un exemplu sunt preţurile de referinţă externe şi politicile de reduceri/recuperare şi clawback, precum şi îngheţarea preţurilor, reducerile de preţ şi licitaţiile de vânzare cu amănuntul. Aceste politici, care prezintă un risc semnificativ pentru sustenabilitatea industriei de generice şi biosimilare, trebuie evitate. În special baza de preţuri EURIPID, care este un instrument pentru preţurile de referinţă externe (PRE) de medicamente, poate duce la preţuri nesustenabile sau la alte efecte dinamice nedorite, un obstacol în calea accesului pacienţilor la asistenţa medicală, aşa cum se menţionează în concluziile Consiliului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că PRE nu este un instrument adecvat pentru stabilirea preţurilor la medicamentele generice, iar acele opţiuni alternative pentru a asigura preţuri la medicamente eficiente se pot realiza prin promovarea concurenţei de preţ, prin introducerea unor politici competitive, în special în cazul medicamentelor ieşite de sub patent. Este esenţial să mergem dincolo de politica de reducere a preţului, care a fost pusă în aplicare până în prezent, cu toate riscurile pe care le implică pentru competitivitatea industrială, atractivitatea locurilor de muncă şi autonomia internă. România are o bază de producţie puternică pentru produsele farmaceutice. Trebuie recunoscut faptul că menţinerea unei industrii dinamice în Europa este un factor pozitiv pentru creşterea economică. Privind în perspectivă, România ar trebui să se angajeze, alături de EGA, pentru dezvoltarea unei pieţe de biosimilare durabilă, care să poate îmbunătăţi accesul pacienţilor la tratament.

 

Medicamentele generice şi biosimilare ar trebui să fie exceptate de la mecanismul de clawback

Care este viziunea dumneavoastră asupra taxei de clawback?

În România, taxa de clawback este o contribuţie fiscală neloială şi nesustenabilă, care în prezent pune în pericol supravieţuirea industriei farmaceutice locale. În forma sa actuală, taxa de clawback este discriminatorie pentru medicamentele generice, deoarece se aplică aceeaşi formulă pentru ambele tipuri de medicamente, generice şi inovatoare, în ciuda faptului că cele generice sunt obligate prin lege să fie cu cel puţin 35% mai puţin costisitoare. În plus, odată cu introducerea de noi molecule pe lista de medicamente compensate din România, contribuţia clawback va creşte exponenţial. Acest lucru va avea efecte dramatice asupra sustenabilităţii producătorilor de medicamente generice şi asupra pacienţilor, care nu vor avea acces la medicamente, şi, de asemenea, asupra bugetului de stat, în condiţiile în care autorităţile va trebui să plătească mai mult pentru aceleaşi medicamente rambursate.

Credem cu tărie că medicamentele generice şi biosimilare ar trebui să fie exceptate de la mecanismul de clawback, deoarece creşterea lor în volum este un motor de economii pentru sistemele de sănătate. Asociaţia Europeană pentru Medicamente Generice (EGA), împreună cu Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), crede că soluţiile pentru un sistem de sănătate durabil în România implică o reformă naţională care să urmărească un acces mărit la tratamente farmaceutice. În acest sens, EGA a recomandat guvernului român eliminarea taxei de clawback pentru medicamentele generice şi, ca un pas intermediar, să se aplice o formulă de impozitare diferenţiată pentru medicamentele generice şi cele inovatoare, ceea ce ar asigura o corelare a politicilor diferite de preţuri pentru cele două categorii de medicamente (POZIŢIA EGA o puteţi găsi pe site-ul www.politicidesanatate.ro).

Ce alte planuri personale şi profesionale aveţi în vedere pentru următorii 2 ani?

Provocările noastre sunt bazate pe cei cinci piloni ai viziunii EGA, şi-anume: acces la medicamente, contribuţie la dezvoltarea durabilă a economiilor europene, promovarea inovării şi a concurenţei, crearea şi menţinerea de locuri de muncă în întreaga UE, construirea unor relaţii puternice cu asociaţiile de pacienţi, personalul medico-sanitar şi toate părţile-cheie interesate, respectiv instituţiile, guvernele şi autorităţile de reglementare din UE.

Strategia noastră de comunicare se bazează pe furnizarea de informaţii clare şi transparente pe piaţă, dintr-o perspectivă europeană.

Împreună cu companiile şi asociaţiile membre, EGA promovează şi susţine durabilitatea şi competitivitatea industriei europene de medicamente generice şi biosimilare, precum şi măsurile naţionale, regionale şi europene care sporesc accesul pe piaţă al medicamentelor generice şi biosimilare

Alocarea eficientă a resurselor este o prioritate în UE, ca urmare a îmbătrânirii populaţiei, a prevalenţei tot mai mari de boli cronice, a scăderii finanţării guvernamentale şi a creşterii nevoilor de asistenţă medicală.

România are o bază de producţie puternică pentru medicamentele farmaceutice. Trebuie recunoscut faptul că menţinerea unei industrii dinamice în Europa este un factor pozitiv pentru creşterea economică.

Credem cu tărie că medicamentele generice şi biosimilare ar trebui să fie exceptate de la mecanismul de clawback, deoarece creşterea lor în volum este un motor de economii pentru sistemele de sănătate.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: