Politici de Sanatate

Uniunea Sănătății: primele trei amenințări la adresa sănătății împotriva cărora trebuie să ne pregătim

12 iulie
14:47 2022
Uniunea Sănătății: primele trei amenințări la adresa sănătății împotriva cărora trebuie să ne pregătim

Autoritatea pentru Pregătirea și Răspunsul la Urgențe Sanitare (HERA) a Comisiei a prezentat pe 12 iulie  o listă  a celor trei amenințări la adresa sănătății care necesită coordonarea măsurilor la nivelul UE în contextul contramăsurilor medicale. Consiliul de administrație al HERA a convenit asupra unei liste care include trei categorii de amenințări care pun în pericol viața sau care prezintă alte pericole grave pentru sănătate și care au potențialul de a se răspândi în statele membre:

1) agenți patogeni cu potențial pandemic ridicat

2) amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare

3) amenințări care rezultă din rezistența antimicrobiană.

„Pentru prima dată, prezentăm astăzi principalele amenințări la adresa sănătății pentru care ar trebui să ne pregătim și să lucrăm pentru a răspunde. Acest exercițiu este primul pas pentru a ne asigura că măsurile medicale de combatere pot fi puse la dispoziție și accesibile pentru toate statele membre în mod rapid, atunci când este necesar. HERA a fost creat ca turnul nostru de veghe pentru viitoarele urgențe sanitare și sunt încântat că acum începe să își îndeplinească tangibil această misiune”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară. În conformitate cu Planul de lucru pentru 2022, HERA, în colaborare cu serviciile Comisiei, agențiile UE și partenerii și experții internaționali, a efectuat acest exercițiu de prioritizare pentru a selecta trei amenințări la adresa sănătății cu impact ridicat, pentru a asigura alinierea globală și o colaborare strânsă în ceea ce privește securitatea sanitară globală.

Categoriile de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate identificate

  • Agenți patogeni cu potențial pandemic ridicat: aceasta include examinarea unor familii virale specifice care prezintă motive de îngrijorare, luând în considerare, de asemenea, natura zoonotică a majorității bolilor infecțioase emergente cu consecințe grave. Această categorie include, în principal, familii de viruși ARN respiratori;
  • Amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare: acestea pot proveni din diseminări accidentale sau deliberate, luând în considerare tensiunile geopolitice globale, precum și incidentele provocate de actori necinstiți. Substanțele CBRN au fost identificate pe baza probabilității de apariție și a impactului lor potențial asupra sănătății umane;
  • Amenințările care rezultă din rezistența antimicrobiană, care reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea umană, numai rezistența antibacteriană provocând, conform estimărilor anuale, peste 1,2 milioane de decese la nivel mondial.

Etapele următoare

Identificarea principalelor amenințări la adresa securității noastre în materie de sănătate lansează procesul de asigurare a dezvoltării, a capacității de producție și a extinderii producției, a achiziției și a stocării potențiale de medicamente, diagnostice, dispozitive medicale și echipamente de protecție personală, precum și a altor contramăsuri medicale pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea acestora în caz de nevoie. Împreună cu alte servicii ale Comisiei și agenții ale UE, HERA se va asigura că investițiile sunt orientate în mod continuu către protejarea sănătății publice și a securității sanitare în ceea ce privește disponibilitatea contramăsurilor medicale.

Context

Unul dintre obiectivele principale ale HERA este de a asigura dezvoltarea, fabricarea, achiziționarea și distribuirea echitabilă a contramăsurilor medicale esențiale pentru a remedia orice eventuală lacună în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea acestora. În acest scop, HERA trebuie să evalueze potențialele amenințări grave la adresa sănătății la nivel transfrontalier și să colecteze informații pentru a atinge acest obiectiv, ceea ce presupune ca HERA să identifice și să prioritizeze viitoarele amenințări la adresa sănătății, să identifice posibilele lacune în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea contramăsurilor medicale relevante, să orienteze acțiunile viitoare legate de cercetarea și dezvoltarea de noi MCM și să contribuie la orice altă acțiune relevantă. HERA este un pilon cheie al Uniunii Europene a Sănătății și un atu fundamental pentru consolidarea răspunsului și a pregătirii UE în caz de urgență în domeniul sănătății. HERA a fost înființată în septembrie 2021 pentru a înlocui soluțiile ad-hoc de gestionare și răspuns la pandemii cu o structură permanentă, cu instrumente și resurse adecvate pentru a planifica în avans acțiunea UE în caz de urgențe sanitare.

Bogdan G.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: