Politici de Sanatate

Un medicament este rambursat numai în momentul în care apare pe lista prețurilor de referință

14 octombrie
16:20 2019
Un medicament este rambursat numai în momentul în care apare pe lista prețurilor de referință

Interviu cu  dr. farmacist primar Felicia Ciulu-Costinescu, șef Departament evaluare tehnologii medicale, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Cine este Felicia Ciulu-Costinescu, șefa Departamentului de HTA din Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR)?

Sunt, înainte de toate, un om care se gândește la oameni și la sănătatea lor: văd în fiecare pieton, șofer, om din piață sau vecin un posibil pacient pentru care fac tot ce pot ca să aibă la timp tratamentul de care ar putea avea nevoie. Profesional, sunt farmacist primar cu un parcurs destul de diversificat: experiență în învățământ ca asistent universitar, un PhD, vicepreședinte de Colegiu al Farmaciștilor și evaluator RBPF. Toate aceste lucruri m-au ajutat din punct de vedere legislativ și mi-au dat o înțelegere completă și integrată a procesului de evaluare. Pe plan personal, sunt soție și mamă.

Este un domeniu tehnic cel de care vă ocupați acum. Este înțeles corect acest proces de evaluare de către liderii asociațiilor de pacienți, medici, reprezentanții firmelor farma?

Este un domeniu eminamente tehnic și nu poate fi realizat în mod corespunzător dacă nu se respectă o serie de pași stricți sau dacă dosarele nu urmează calea legislativă exact așa cum este prevăzut în actele normative. Dar, da, m-am lovit de multe ori de situații venite exact din neînțelegerea procesului de HTA.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un dosar înainte de a ajunge la Departamentul de HTA al Agenției?

Pentru includerea unui medicament în Lista de compensare, este necesară evaluarea documentației depuse de Deținătorul Autorizației de Punere pe Piață (DAPP) de către Departamentul evaluare tehnologii medicale al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), în conformitate cu prevederile OMS 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și a metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți. O condiție obligatorie pentru depunerea dosarului la ANMDM este existența unui „preț aprobat de către Ministerul Sănătății (copie de pe CANAMED sau decizie aprobare preț ori dovada depunerii dosarului de preț la autoritatea competentă care aprobă prețurile medicamentelor)”.

Ce urmează după ce dosarul este evaluat?

Pacienții se așteaptă ca în scurt timp să găsească medicamentul în farmacie în regim compensat în perioada imediat următoare, totuși de la HTA dosarul cu medicamentul evaluat poate urma, în funcție de punctaj, mai multe drumuri. Respectiv neincluderea în listă, includerea condiționată în listă (iar acesta intră în negocierea cost-volum) sau includerea necondiționată. Ulterior, ANMDMR propune proiectul de HG, urmând ca acesta să fie aprobat de Ministerul Sănătății.

Să presupunem că avem situația dosarului intrat în HG 720/2008 cu lista care cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Ce urmează?

Un medicament este rambursat numai în momentul în care apare pe lista prețurilor de referință, pentru ca farmacia să-l poată vizualiza. Dacă medicamentul este notat cu steluțe, medicamentul este rambursat după apariția protocolului terapeutic în OMS 1301/500/2008.

Care a fost statusul la momentul în care ați preluat acest departament și în ce stadiu sunt lucrurile acum?

În momentul în care am preluat departamentul, din cauza lipsei acute de personal, lucrările erau întârziate. Din păcate, lipsa resursei umane este încă prezentă și foarte acută la nivel de departament, însă facem toate eforturile să ajungem la zi pentru ca pacienții să aibă acces la tratament.

A fost aprobată Legea Reorganizării Agenției, iar acum este în lucru planul de reorganizare. Ce schimbări veți face la nivel de departament?

După cum spuneam, este un lucru bine cunoscut că, la nivel de departament, este nevoie de mai mulți oameni, de profesioniști medici, farmaciști, statisticieni care să formeze o echipă sudată și care să funcționeze impecabil. În acest sens, vom încerca să recrutăm personal competent și de bună-credință.

Din moment ce în România nu mai există o altă agenție a medicamentului, practic nu aveți de unde să luați oameni deja pregătiți. Cum veți face față acestei provocări?

Avem în vedere pregătirea acestor persoane, care deja au o bună calificare medicală, prin diferite traininguri, cursuri de perfecționare și grupuri de lucru.

De când ați preluat departamentul, faptul că ați rezolvat un număr mare de dosare, comparativ cu alți ani, a făcut ca numărul de dosare nou-depuse să fie din ce în ce mai mare. Practic, sunteți victima propriului succes. Ce planuri aveți pentru departamentul pe care îl conduceți? În ce direcție trebuie să meargă?

Este adevărat că am preluat departamentul de doar 7 luni, dar suntem o echipă tânără, profesionistă și entuziastă, formată din patru persoane care își doresc să evolueze cât mai mult pe plan profesional, să-și facă treaba și, mai ales, să ajungă la zi cu toate lucrările. Trebuie înțeles de către toți factorii implicați că orice întârziere pe lanțul de aprobare a unui medicament afectează în mod direct și nemijlocit sănătatea și chiar viața pacienților. Din punctul nostru de vedere, departamentul nu poate să urmeze decât o direcție bună, iar următorii colegi care vor face parte din echipa noastră trebuie să se plieze pe cerințele departamentului și pe profilul profesionistului în domeniul HTA.

 

de Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: