Politici de Sanatate

Susținem Guvernul în furnizarea oportunităților pentru tineri, femei și bărbați în realizarea drepturilor lor reproductive

22 noiembrie
17:59 2019
Susținem Guvernul în furnizarea oportunităților pentru tineri,  femei și bărbați în realizarea drepturilor lor reproductive

Interviu cu Rita Columbia, Reprezentanta Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova.

 

Care este misiunea UNFPA în Republica Moldova și  în lume?

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) este Agenția ONU care promovează drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă în 155 de țări și teritorii. Scopul organizației este de a reduce mortalitatea maternă, a preveni violența în bază de gen și de a asigura ca toate femeile, bărbații și tinerii să aibă acces la mijloace de planificare familială, pentru a-și putea realiza drepturile reproductive.

În R. Moldova, UNFPA își focusează activitatea în special asupra tinerilor și persoanelor vulnerabile, pentru a asigura că atât sistemul de sănătate, cât și cel de educație abordează drepturile și sănătatea reproductivă. De asemenea, sprijinim îmbunătățirea calității datelor statistice la nivel național și local, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.

Cooperarea UNFPA cu Republica Moldova se bazează pe Programul său de Țară pentru anii 2018-2022. Care sunt obiectivele Programului actual?

Programul de Țară UNFPA asistă Guvernul R. Moldova în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), axate, în special, pe sănătatea femeilor, egalitatea de gen și calitatea datelor statistice. Acoperirea teritorială a Programului este națională. Angajamentul nostru de bază este reducerea cu 1/3 a sarcinilor nedorite la adolescente. Peste 2,000 de fete adolescente cu vârsta de 10-19 ani nasc în fiecare an în Republica Moldova, ceea ce este de două ori mai mult decât în țările europene. Maternitatea timpurie aduce multe provocări în viața fetelor, afectându-le educația și sănătatea. Totodată, pentru a salva viețile femeilor, UNFPA sprijină eforturile naționale de consolidare a screening-ului cervical, care ajută la prevenirea cancerului de col uterin, numit și «ucigașul tăcut». Munca noastră nu ar avea rezultate fără o bază de date dezagregată, care oferă dovezi și ajută la monitorizarea activităților.

În ultimii ani, cadrul legal privind drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă s-a îmbunătățit considerabil. Cum apreciați progresele?

Într-adevăr, Republica Moldova este una din primele țări din regiune care, cu susținerea UNFPA și OMS, a elaborat și aprobat Programul național privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive pentru anii 2018-2022 (DSSR), care este aliniat la Agenda 2030 și la Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru populație și dezvoltare de la Cairo (ICPD).

Acest document urmărește să asigure accesul universal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă (SSR), inclusiv în cazul situațiilor umanitare, pentru persoanele de toate vârstele, etniile și din toate localitățile, inclusiv pentru tinerii și femeile cu dizabilități. Totodată, Programul urmărește îmbunătățirea calității serviciilor, aplicând abordări bazate pe drepturile omului și centrate pe nevoile pacienților.

O altă componentă importantă este informarea și educarea populației și coordonarea intersectorială în acest domeniu. Documentul are un plan de acțiune ce conține costurile estimate ale intervențiilor, cu o linie bugetară dedicată pentru achizițiile centralizate din bugetul de stat ale contraceptivelor pentru grupurile vulnerabile.

UNFPA apreciază, de asemenea, că aspectele de sănătate sexuală și reproductivă sunt bine reflectate și în alte Strategii și documente de politici. Legea privind sănătatea reproducerii, elaborată cu sprijinul UNFPA și OMS și adoptată în 2012, este aliniată la fel recomandărilor internaționale.

UNFPA se angajează să continue aceste progrese și să depună eforturi pentru a se asigura că toate persoanele din R. Moldova, în special cele mai vulnerabile, se bucură de drepturi și de sănătate reproductivă.

Care sunt barierele care împiedică realizarea accesului universal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în țara noastră?

În pofida rezultatelor bune obținute, capacitățile asistenței medicale primare de a estima necesitățile de contraceptive pentru grupurile vulnerabile rămân a fi încă insuficiente. Unele categorii de persoane nu conștientizează pe deplin că au dreptul la contraceptive moderne pe gratis la nivelul cabinetului medicului de familie. O altă problemă este accesul redus la servicii de planificare familială și contraceptive moderne pentru tinerii din zonele rurale.

În același timp, oamenii de vârstă reproductivă cu venituri medii nu își pot permite întotdeauna să plătească pentru contraceptive, deoarece aceste produse nu sunt incluse în lista medicamentelor compensate.

În plus, piața contraceptivelor moderne din Republica Moldova este una relativ mică și sectorul comercial privat nu este interesat să extindă spectrul contraceptivelor moderne, inclusiv înregistrarea noilor mijloace de contracepție la nivel național, cum ar fi implantul sau prezervativul feminin.

Este important ca personalul medical să poată oferi consiliere în planificarea familială, bazată pe drepturile omului și centrată pe client, deoarece multe femei și tineri se incomodează să solicite mijloace contraceptive.

Cererea de contraceptive moderne este relativ scăzută, inclusiv din cauza că informațiile și educația privind aceste subiecte nu sunt suficiente. Educația pentru sănătate, inclusiv cea reproductivă, este opțională în școli, iar mulți tineri sunt privați de dreptul lor de a fi educați în această privință. Subiectele legate de drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă sunt încă tabu în societate.

Vorbind despre educație, tinerii se mai confruntă cu accesul redus la educația sexuală comprehensivă. Ce măsuri esențiale trebuie întreprinse pentru a depăși această problemă?

Este adevărat că politicile R. Moldova sprijină dreptul tinerilor la educație pentru sănătate, inclusiv sexuală și reproductivă. Cu toate acestea, tabuurile și concepțiile greșite în jurul acestui subiect rămân să persiste în familie și în societate. În consecință, adolescenții și tinerii au acces limitat la educația pentru sănătate, iar acest fapt duce la comportamente riscante.

Având în vedere bunele practici care funcționează în alte țări, Republica Moldova trebuie să investească în educația pentru sănătate obligatorie în școli. Școala joacă un rol decisiv în oferirea unei educații sexuale comprehensive, care duce la protejarea sănătății și bunăstării tinerilor. Pentru a fi eficientă, informația trebuie ajustată la specificul cultural și la particularitățile de vârstă și de gen ale elevilor. Nu în ultimul rând, societatea trebuie să combată tabuurile existente în acest domeniu și să sporească accesul adolescenților și tinerilor la servicii de sănătate sexuală și reproductivă prietenoase, inclusiv la contraceptive moderne.

În 2019, comunitatea globală marchează 25 de ani de la CIPD.
Ce semnifică aceasta?

În 2019, comunitatea internațională și Republica Moldova sărbătoresc 25 de ani de la Conferința internațională pentru populație și dezvoltare de la Cairo, unde 179 de guverne au adoptat un Program de acțiune revoluționar, care a emancipat femeile și fetele, punând accent pe dreptul și alegerea liberă a fiecărei persoane de a-și planifica familia și viața. Au fost realizate progrese incredibile de atunci, totuși mulți oameni rămân în urma progresului obținut.

În perioada 12-14 noiembrie 2019, guvernele din Kenya și Danemarca împreună cu UNFPA co-organizează Summit-ul de la Nairobi dedicat CIPD25, o conferință de nivel înalt pentru mobilizarea voinței politice și angajamentelor financiare, în vederea realizării depline a promisiunilor CIPD. Aceste angajamente țintesc trei obiective majore: Zero necesități nesatisfăcute în servicii de planificare familială; Zero decese materne care pot fi prevenite și Zero cazuri de violență sexuală și practici dăunătoare împotriva femeilor și fetelor.

Delegația R. Moldova este şi ea prezentă la lucrările Summit-ului de la Nairobi, iar UNFPA sprijină actorii cheie, cum ar fi Guvernul, Parlamentul, societatea civilă, mediul academic și tinerii, să desfășoare consultări naționale și să se asigure că toate aspectele critice legate de domeniul drepturilor și sănătății sexuale și reproductive sunt abordate și incluse în fluxul global de angajamente și acțiuni.

Vă mulţumim!

 

de Irina Roșca

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: