Politici de Sanatate

Sustenabilitatea fiscală şi asistenţa medicală în Marea Britanie

16 septembrie
12:51 2013

Anita Charlesworth, Eurohealth, nr. 2/2013, traducere Răzvan Vâlceanu

Introducere

Cheltuielile cu sănătatea în Regatul Unit al Marii Britanii (UK) sunt, în linii mari, asemănătoare cu media OCDE. UK a cheltuit 9,6% din Produsul Intern Brut (PIB) pe sănătate în 2010, faţă de 9,5% media OCDE. Acesta este rezultatul unei creşteri rapide a cheltuielilor în ultimul deceniu. În 2000, cheltuielile totale cu sănătatea în UK erau la 7% din PIB, sub media OCDE de 7,8%. Pe parcursul deceniului următor, cheltuielile au crescut în termeni reali şi ca procent din PIB. Această creştere în cheltuieli de sănătate a fost alimentată de cheltuielile publice cu sănătatea, care au crescut de la 5,5% din PIB în 2000 la 8% din PIB în 2010. În acelaşi deceniu, cheltuielile private de sănătate au crescut de la 1,5% din PIB la doar 1,6% din PIB.

În 2010/11, creşterea rapidă a cheltuielilor de sănătate s-a oprit, iar cheltuielile în UK au scăzut în termeni reali pe parcursul ultimilor doi ani. În prezent, Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) se confruntă cu o problemă bugetară, deoarece guvernul încearcă să reducă deficitul fiscal al UK. Dincolo de perioada curentă de austeritate, perspectiva pentru cheltuielile de sănătate este nesigură. Dar analiza cheltuielilor de sănătate estimate alături de estimările fiscale sugerează că UK se confruntă cu o problemă fiscală pe termen lung.

Cheltuielile publice de sănătate

Cheltuielile de sănătate au reprezentat, în 2011/2012, 17,5% din totalul cheltuielilor guvernului din UK. Cheltuielile cu sănătatea au crescut rapid pe parcursul ultimilor trei decenii, de la 10%, creştere iniţială din totalul cheltuielilor în 1978/1979. Creşterea rapidă a cheltuielilor de sănătate nu a fost însoţită de o povară fiscală mai mare. Mai degrabă, această creştere a fost posibilă datorită schimbării semnificative a structurii cheltuielilor publice. A existat o reducere semnificativă a procentului din PIB cheltuit pe unele servicii publice (cum ar fi apărare şi locuinţe) şi a cheltuielilor cu ajutoarele sociale şi procentul din PIB alocat plăţii dobânzilor. Această schimbare devine clară atunci când comparăm principalele domenii de cheltuieli publice din 1978/1979 cu cele din 2011/2012, după cum se poate vedea în Figura 1.

Perspectiva cheltuielilor de sănătate

Majoritatea cheltuielilor publice de sănătate din UK sunt făcute de către NHS-ul englezesc, în timp ce restul este cheltuit de către guvernele descentralizate din Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, pe serviciile lor de sănătate. NHS-ul din Anglia este supus unui plafon agregat al bugetului – Trezoreria UK stabileşte un buget global fix pentru sănătate ca parte a ciclului de planificare a cheltuielilor guvernamentale (cunoscute drept referate de cheltuieli). În 2010, guvernul UK a anunţat planurile de cheltuieli pentru 2011/2012 până la 2014/2015 şi în iunie 2013 a anunţat planurile pentru încă un an (2015/2016). Pentru perioada 2011/2012 până la 2014/2015, bugetul pe sănătate englez finanţat public este fix şi va creşte cu mai puţin de 0,5% pe an în termeni reali.

Prognoza macroeconomică a guvernului UK vrea să reducă împrumutarea netă ajustată pentru ciclicitate de la 6% din PIB în 2011/2012 la 0,6% din PIB până în 2017/2018. Pentru asta este nevoie de o reducere a cheltuielilor totale ale guvernului de la 45,5% din PIB la 40,5% din PIB. Încasările vor contribui, de asemenea, la consolidarea fiscală. Încasările sunt prog­nozate să crească, dar cu o cantitate relativ mică, de la 37,5% din PIB la 38,3% din PIB. Odată cu creşterea dobânzii datoriei şi a cheltuielilor cu protecţia socială, cheltuielile guvernamentale privind serviciile publice vor continua să scadă în termeni reali dincolo de 2014/2015. Cheltuielile cu protecţia socială şi dobânda datoriei sunt prognozate să crească cu mai mult de 2% pe an în termeni reali între 2010/2011 şi 2017/2018. Cheltuielile cu serviciile publice, care includ cheltuielile cu sănătatea, educaţia, poliţia şi transporturile, sunt prognozate să scadă cu peste 3% pe an în termeni reali pe aceeaşi perioadă.

Acest fapt pune presiune pe bugetul de sănătate. Trustul Nuffield a examinat impactul schimbărilor demografice, creşterea incidenţei bolilor cronice şi a costurilor de producţie, ca presiune asupra cheltuielilor de sănătate. Această cercetare a arătat presiuni agregate asupra finanţării NHS-ului din Anglia ce continuă să crească cu aproximativ 4% pe an în termeni reali până în 2021/2022. Dacă finanţarea sănătăţii este menţinută constant în termeni reali pe durata acestui deceniu, aceasta va avea ca efect un decalaj între presiunea pe bugetul sănătăţii şi finanţarea disponibilă de aproximativ 44 miliarde £ (52 miliarde € la preţurile din 2010).

În sectorul spitalicesc putem examina contribuţia relativă a factorilor demografici, a bolilor cronice şi a costurilor de producţie. Deceniul următor va avea parte de schimbări demografice semnificative. Populaţia Angliei este prognozată să crească cu 4 milioane de oameni de la 52,1 milioane în 2010 la 56,4 milioane în 2021. În plus, Anglia are o populaţie care îmbătrâneşte: în aceeaşi perioadă, ponderea populaţiei peste 65 de ani va creşte de la 16% la 19%. Deşi aceste schimbări sunt semnificative, pe durata deceniului următor se estimează că vor exercita o presiune de finanţare de puţin peste 1% pe an pentru îngrijirile oferite în spital (vezi Figura 2). Dacă tendinţele recente din tratamentul şi managementul bolilor cronice continuă, ar exista o…….

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna septembrie a revistei Politici de sănătate!

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: