Politici de Sanatate

Spania – Cum se face o strategie pentru prevenirea bolilor cronice

22 octombrie
16:37 2013
Spania – Cum se face o strategie pentru prevenirea bolilor cronice

Cristina Crintea, adaptare după www.msssi.gob.es

Bolile cronice sunt principala cauză a mortalităţii şi morbidităţii din Europa, iar cercetările sugerează că unele dintre condițiile complexe, precum diabetul şi depresia, vor impune o povară și mai mare în viitor. Bolile cronice au și implicații economice. Ele diminuează salariile, veniturile, productivitatea muncii și determină creșterea pensionării anticipate și a invalidităţii. Spania a încercat să creeze o strategie de reacție la bolile cronice, care să răspundă la schimbările care privesc nevoile sociale şi de sănătate, determinate de creșterea cronicizării bolilor și a limitării activităţii, prin asigurarea calității, siguranței, continuității asistenței, echităţii și participării sociale.

Din decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene (Consiliul EPSCO) a invitat statele membre să „dezvolte politici centrate pe pacient pentru promovarea sănătății, prevenirea primară și secundară, precum și tratamentul și îngrijirea bolilor cronice, în colaborare cu factorii de decizie și, mai ales, cu organizațiile de pacienți”.

În planurile lor strategice, toate regiunile autonome au implementat proiecte și programe de îngrijire a persoanelor cu boli cronice sau sunt în curs de dezvoltare a strategiilor de îngrijire a pacienţilor cu boli cronice.

Misiunea

Stabilirea unui set de obiective și de recomandări pentru Sistemul Naţional de Sănătate din Spania care va ghida organizarea serviciilor pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și a factorilor determinanți ai acesteia.

Viziunea

Adaptarea sistemului național de sănătate din Spania pentru a putea răspunde la schimbările care privesc nevoile sociale şi de sănătate, determinate de creșterea cronicizării bolilor și a limitării activităţii, prin asigurarea calității, siguranței, continuității asistenței, echităţii și participării sociale.

Obiectivele generale

Reducerea prevalenţei bolilor cronice şi reducerea mortalității premature a pacienţilor cu boli cronice prin prevenirea deteriorării capacităţii funcţionale şi a complicaţiilor asociate și prin îmbunătățirea calităţii vieții pacienţilor și a îngrijitorilor acestora.

Principiile directoare

• Oamenii sunt în centrul Sistemului Naţional de Sănătate din Spania, atât din punct de vedere individual, cât şi social;

• Luăm în considerare perspectiva asupra ciclului vieții și determinanții sociali ai sănătății;

• Luăm în considerare toate bolile și limitările cronice ale activităţii;

• Asistența medicală primară este nucleul îngrijirii pacientului cu afecțiuni cronice de sănătate şi limitări ale activităţii;

• Trebuie să existe continuitatea îngrijirilor, evitarea fragmentării, duplicării și îmbunătățirea comunicării și a coordonării;

• Profesioniștii din sistemul de sănătate trebuie să …….

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna octombrie a revistei Politici de Sănătate!

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: