Politici de Sanatate

Sănătatea este proprietatea, dar și responsabilitatea fiecăruia dintre noi

14 martie
09:55 2019
Sănătatea este proprietatea, dar și responsabilitatea fiecăruia dintre noi

Inga Pasecinic, Centrul Strategii și Politici de Sănătate.

Sănătatea este definită drept o stare de totală bunăstare fizică, mintală și socială, și nu doar lipsa bolii sau a infirmității. Este un cuvânt mare, care cuprinde nu doar corpul, ci și mintea, spiritul și perspectiva omului. Dincolo de semnificația cuvântului, se află mult mai mult: un domeniu vast, de interes național, aflat mereu în atenţia publicului. Un domeniu despre care se discută mult, iar părerile sunt împărţite, adesea contradictorii. Perspectiva cel mai frecvent abordată este una negativă. Se discută despre greșeli și despre corupție, despre lipsa personalului și, mai ales, a condițiilor oferite, construindu-se o imagine nefavorabilă. Dar oare așa stau lucrurile? Sau este mai ușor să generalizăm, decât să analizăm?

De menționat faptul că niciun sistem de sănătate, chiar și cel mai avansat, nu este 100% rațional și științific. Din 2005 am fost implicată în procesul de reformare a sistemului de sănătate, la diferite etape ale acestuia. Experiența și cunoștințele  pe care le-am acumulat atât în Republica Moldova, cât și pe plan internațional, contextul și problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate moldovenesc mă determină să susțin direcțiile strategice, care pot fi exploatate în continuare, în așa mod, încât să se poată soluționa, cel puțin, parțial, actualele probleme.

Dacă discutăm despre atingerea unui echilibru între resursele disponibile şi satisfacerea necesităţilor de servicii medicale ale populaţiei, este necesară fortificarea continuă a asistenței medicale primare. Este indispensabil să se încerce acoperirea cât mai multor solicitări la nivelul asistenței medicale primare, respectiv gestionarea accesului pacienţilor la celelalte niveluri de servicii. Faţă de situaţia actuală, în multe diagnostice, spitalizarea pacientului ar trebui să devină o excepţie şi nicidecum o regulă.

O altă zonă strategică pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, pe care o susțin cu toată forța și care își poate dovedi eficiența în ani de zile, fapt demonstrat deja de experiența țărilor dezvoltate, este prevenția și depistarea precoce a maladiilor.

Sunt hotărâtă să sprijin în continuare parcursul corect al dezvoltării sistemului de sănătate din țara mea, contribuind la crearea unui consens între toți actorii implicați, astfel ca viziunea decidenților să corespundă realităților din teritoriu, să fie resimțită de personalul medical, dar și de pacientul care ar trebui să stea în centrul sistemului de sănătate.

Văd revista Politici de Sănătate ca pe o ilustrare concludentă a realității medicale din Republica Moldova, ca pe un instrument prin care vreau să vociferez opinii, păreri, viziuni, sugestii ale experților, specialiștilor de aici și din plan internațional, ale autorităților în sănătate, CNAM, AMDM, dar și ale managerilor de spitale, șefilor de secții, medicilor  și rezidenților, pe umerii cărora stă sistemul sanitar de mâine.

În final, un apel către noi toți, beneficiarii serviciilor de sănătate – ne aşteptăm, deseori, ca sănătatea să ne fie dată ca o mană cerească fără ca noi să avem vreo obligaţie în acest sens. Nu putem invoca la nesfârşit sărăcia sau lipsa de timp, pentru că sănătatea nu vrea sacrificii materiale şi nici ore suplimentare, ci vrea doar s-o înţelegem. Sănătatea trupului şi a minţii nu reprezintă numai un noroc primit la naştere, ci, poate, singura obligaţie reală faţă de noi înşine. Cu protejarea sănătății începe totul, aceasta fiind vitală. După cum spune o vorbă înțeleaptă: Dacă ai sănătate, ai de toate!

Multă Sănătate vă doresc!

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: