Politici de Sanatate

Provocarea Europei în reducerea inegalităților din Sănătate

08 iunie
07:00 2015

Walter Ricciardi, fost președinte al Asociației Europene pentru Sănătate Publică (EUPHA), profesor de igienă și sănătate publică la Catholic University of the Sacred Heart, Roma

Eurohealth incorporating Euro Observer, Vol. 21, No 1, 2015

Scopul Conferinței Europene de Sănătate Publică este de a promova excelența în domeniul Sănătății publice din Europa – un loc cu un potențial enorm pentru cercetarea în domeniul Sănătății. Conferința reprezintă o oportunitate pentru profesioniștii din Sănătate de a fi la curent cu ultimele noutăți în domeniu, precum și de a interacționa și a împărtăși din experiența lor, pentru a continua și dezvolta posibilitățile de colaborare. Sub deviza “Atenție la inegalități”, cea de-a șaptea Conferință Europeană de Sănătate Publică a oferit guvernelor opțiuni reale în domeniul politicilor publice, pentru a reduce inegalitățile din Sănătate.

Inegalitățile din domeniul sanitar reprezintă o problemă persistentă în țările europene. Deși în ultimele decenii asistența medicală s-a îmbunătățit considerabil în Europa, discrepanțele în materie de servicii medicale s-au extins considerabil. „Inegalitățile din sănătate” se referă la diferențele în materie de asistență medicală și stil de viață în rândul diferitelor grupuri populaționale, fiind strâns legate de condițiile de trai ale cetățenilor. Există atât între state, cât și în interiorul aceleiași țări, accesul la asistență medicală putând fi diferit de la o zonă la alta. Inegalitățile reprezintă o risipă de potențial uman și o pierdere economică uriașă, estimată între 1,5% și 9,5% din PIB.

Suntem pe drumul cel bun în combaterea inegalităților în materie de Sănătate în Europa?

Profesioniștii din domeniul Sănătății, cercetătorii și alte părți interesate au dezbătut măsurile concrete prin care inegalitățile din domeniul sanitar pot fi reduse, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței Europene de Sănătate Publică.

Sănătatea publică se referă la toate măsurile puse în aplicare pentru a preveni diversele afecțiuni, pentru a promova sănătatea și pentru a crește speranța de viață în rândul populației. În accepțiune modernă, conceptul se referă inclusiv la intervenții centrate pe nevoile populației, ca urmare a dezvoltării cercetării din domeniu. Cu toate acestea, așa cum a subliniat raportul Organizației Mondiale a Sănătății în 2013, cercetarea nu este o prioritate în anumite țări, iar inegalitățile geografice există și în activitatea de cercetare. De exemplu, activitatea de cercetare, evaluată prin numărul de lucrări publicate pe cap de locuitor, variază foarte mult între regiunile europene, în coada clasamentului aflându-se țările din fosta Uniune Sovietică, în care mortalitatea a crescut, în ultimele decenii. Pentru a depăși aceste discrepanțe, guvernele ar putea dezvolta strategii naționale de cercetare, pentru a identifica domeniile și prioritățile în materie de cercetare, pentru a utiliza în mod rațional resursele și pentru a crește contribuțiile financiare în domeniul Sănătății și în cercetare. Cum ar putea face acest lucru? Prin utilizarea surselor de finanțare inovatoare, cum ar fi veniturile obținute la jocurile de noroc, loterie etc.

Intervențiile la scară largă în domeniul Sănătății publice compromit proiectele care îmbunătățesc indicatorii, cum ar fi accesibilitatea, echipamentele, integrarea socială și sentimentul de siguranță. Astfel de intervenții sunt eficiente în îmbunătățirea stării de sănătate a populației dintr-o anumită zonă. De exemplu, Legea cartierelor, implementată de Guvernul din Catalonia (Spania) între 2004 și 2011, a condus la reînnoirea la scară largă a intervențiilor din întreaga țară. Rezultatele arată că percepțiile în materie de sănătate, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, s-au îmbunătățit în cartierele în care au fost implementate astfel de programe. O altă inițiativă inspirată este proiectul Demetriq al Comisiei Europene, care vizează dezvoltarea, evaluarea și rafinarea metodologiei de analiză a efectelor politicilor sociale, economice și de sănătate pe modelul și amploarea inegalităților din domeniul Sănătății. Astfel, sunt recomandate politici care promovează securitatea financiară a persoanelor defavorizate, prin creșterea șanselor de angajare, având în vedere că siguranța locului de muncă reduce efectele adverse ale recesiunii, precum și investițiile publice inteligente în sănătate și protecție socială, care pot aduce economii de până la trei euro pentru fiecare euro cheltuit.

Guvernele au la dispoziție opțiuni reale de implementare a politicilor sanitare de promovare a Sănătății echitabile, prin stabilirea priorităților în domeniile politicilor sociale și de muncă, care să consolideze sustenabilitatea ocupării forței de muncă în bugetele naționale.

Afecțiuni: provocări vechi, soluții noi

Anumite boli infecțioase transmisibile sunt cronice (HIV/SIDA, tuberculoza etc.), ceea ce înseamnă că gestionarea lor este destul de asemănătoare cu cea a bolilor cronice netransmisibile, iar în același timp, unele boli netransmisibile pot fi parțial transmisibile (de exemplu, anumiți agenți infecțioși pot cauza cancer). O mai bună înțelegere a relației dintre bolile infecțioase și bolile cronice ar putea afecta sănătatea în rândul populației, creând oportunități pentru a reduce impactul bolilor cronice prin prevenirea sau tratarea infecțiilor. Trebuie să se ia în considerare, de asemenea, beneficiile potențiale ale reducerii infecțiilor, care cresc morbiditatea pacienților cronici. Aceasta este o problemă importantă de sănătate publică și clinică și reprezintă o oportunitate extraordinară de a reduce îmbolnăvirile pe termen lung și invaliditatea, prin implementarea de noi modele de îngrijire, de noi scheme de tratament, precum și de programe de sănătate publică care reduc semnificativ sau care previn afecțiunile cronice. Pentru realizarea acestor lucruri este nevoie, însă, de voință politică și de investiții în Sănătate.

Nu trebuie uitat că politicile implementate în rândul populației sunt puternice, poate chiar mai puternice decât pastilele. Acestea au reușit să împiedice mai multe decese prin boli cardiovasculare decât toate intervențiile medicale și chirurgicale la un loc.

Protejarea politicilor de prevenire a diverselor afecțiuni

Politicile de prevenire reprezintă o mare provocare, și nu numai prin prisma faptului că acestea tind să reflecte anumite compromisuri politice. Adesea, dovezile științifice riscă să fie depășite de interese puternice. De exemplu, zece corporații controlează aproape tot ce se cumpără în industria alimentară și, bineînțeles, obiectivul lor principal este profitul și nu sănătatea publică. Companiile se comportă la fel, folosesc aceleași strategii de marketing și lobby. Iar acest fenomen devine din ce în ce mai răspândit, reprezentând o adevărată amenințare pentru sănătatea publică.

Per ansamblu, sănătatea publică se poate mândri cu o lungă tradiție de reușite, printre care amintim politicile pentru promovarea apei potabile, a aerului curat, a imunizării și a interzicerii fumatului în spațiul public. Acestea deschid ușile pentru viitoarele inițiative. Încep prin prezentarea dovezilor științifice, câștigă teren ca probleme de sănătate publică, pentru ca apoi să  fie consolidate prin reglementări legislative.

Planul european de acțiune în domeniul Sănătății publice

În ultimele decenii, calitatea asistenței medicale s-a îmbunătățit considerabil în Europa, însă progresul nu a fost nici suficient și nici echitabil: marele obiectiv de a crește speranța de viață a populației cu cinci ani este pus în pericol de inechitățile profunde din Sănătate, care sunt izbitoare și inacceptabile. De asemenea, persistă inegalitățile în materie de rezultate terapeutice, inclusiv în țările recunoscute pentru promovarea măsurilor echitabile prin politicile guvernamentale.

Contribuția sectorului de sănătate este vitală pentru susținerea politicilor economice, sociale, de muncă și de mediu, care promovează starea de sănătate. Pentru a contribui la câștigurile echitabile de sănătate, sectorul sanitar trebuie să se îndepărteze de modele bazate cu precădere pe tratarea afecțiunilor. Este nevoie de abordări proactive de identificare a cauzelor și factorilor de risc, prin intensificarea intervențiilor în domeniul sănătății publice. Iar acest lucru necesită consolidarea serviciilor de sănătate publică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cum domeniul de sănătate publică este destul de slab în prezent, Comitetul Regional OMS pentru Europa a adoptat Planul european de acțiune în domeniul sănătății publice, ca parte a strategiei “Sănătate 2020”. Este o declarație completă ce cuprinde măsurile strategice necesare dezvoltării practicii moderne din domeniul sănătății publice.

Trebuie să ne concentrăm pe grupurile cu cel mai ridicat risc de îmbolnăvire

Există disparități semnificative în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale și starea de sănătate în rândul grupurilor de populație din întreaga Uniune Europeană. Grupurile dezavantajate și vulnerabile sunt expuse unor riscuri mai mari și contribuie semnificativ la povara bolilor cronice și a comorbidităților asociate. Bolile cronice sunt responsabile pentru 86% din totalul deceselor din Europa, sunt cauza principală de morbiditate și dizabilitate și costă anual peste 700 de miliarde de  euro. În același timp, ele contribuie la creșterea inegalităților socio-economice, ca urmare a incapacității de muncă a pacienților cronici în stadii severe.

De asemenea, încă există sisteme de sănătate care nu oferă acces la asigurări de sănătate și servicii medicale tuturor cetățenilor sau care includ diverse forme de discriminare sau de priorități ale grupurilor de pacienți care pot avea acces la servicii medicale, pe motive care nu au legătură cu sănătatea. Integrarea serviciilor de îngrijire este o abordare importantă pentru îmbunătățirea accesului tuturor pacienților la asistență medicală de calitate, iar pentru a furniza servicii medicale integrate este nevoie de o anumită cultură a învățării. De asemenea, sistemul sanitar trebuie să fie pregătit să ofere servicii prin colaborări și parteneriate între profesioniștii din domeniul Sănătății, pacienți și comunități mai mari. Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate este un exemplu excelent de mobilizare a cunoștințelor și a grupurilor vulnerabile, care lucrează împreună pentru a oferi servicii medicale integrate în Europa.

Concluzii

Inegalitățile din domeniul Sănătății pot fi reduse doar în condițiile în care sănătatea populației și solidaritatea socială vor fi protejate în Europa. Acest lucru poate fi realizat numai prin voință politică și intensificarea investițiilor în Sănătate.

Deși principala responsabilitate în combaterea inegalităților în materie de Sănătate revine statelor membre, politicile europene ar trebui să aibă, de asemenea, un rol important în a sprijini guvernele să depășească unele dintre obstacolele actuale.

 Traducere: Mirabela Viașu

Inegalitățile reprezintă o risipă de potențial uman și o pierdere economică uriașă, estimată între 1,5% și 9,5% din PIB.

O mai bună înțelegere a relației dintre bolile infecțioase și bolile cronice ar putea afecta sănătatea în rândul populației, creând oportunități pentru a reduce impactul bolilor cronice prin prevenirea sau tratarea infecțiilor.

Ce putem face pentru a crește nivelul de echitate în domeniul Sănătății? Foarte multe lucruri. Marele potențial pentru îmbunătățirea echității în Sănătate se află exact în afara sistemului sanitar. Așa cum s-a menționat și în strategia “Sănătate 2020”, guvernele ar avea mai mult de câștigat de pe urma colaborării în domeniul sănătății publice.

Implicarea activă a indivizilor și a comunităților în sistemul de îngrijiri medicale sunt factori-cheie în implementarea schimbărilor din domeniul sanitar. Dezvoltarea serviciilor medicale echitabile implică nevoia de a trece de la abordarea actuală spre un sistem clinic centrat pe nevoile pacienților, oferind în acest fel posibilitatea cetățenilor de a se implica în procesul terapeutic.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: