Politici de Sanatate

Primul deceniu al asigurărilor de sănătate din Republica Moldova

19 noiembrie
13:46 2014
Primul deceniu al asigurărilor de sănătate din Republica Moldova

La 12 septembrie 2014, revista Politici de Sănătate a participat la aniversarea a 13 ani de activitate instituţională şi 10 ani de activitate a Sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (SAOAM) din Republica Moldova (R.M.). Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a fost înfiinţată la 10 septembrie 2001. La 1 ianuarie 2004, CNAM a pus în aplicare sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe întreg teritoriul ţării.

Şedinţa de totalizare a SAOAM a avut loc la Leogrand Hotel & Convention Center din Chişinău; au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Guvernului R.M., Parlamentului R.M., Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în R.M., Oficiului Băncii Mondiale în R.M., Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, precum şi viceminiştrii, manageri ai instituţiilor medicale naţionale, medici şi reprezentanţi de instituţii publice. Au adresat cuvinte de salut Andrei Usatîi, ministrul Sănătăţii, Vlad Filat, preşedintele PLDM, Liliana Palihovici, vicepreşedintă a Parlamentului, Jarno Habicht, reprezentantul OMS, Irina Guban, reprezentant al Băncii Mondiale. Au urmat prezentări ale reprezentanţilor asistenţei medicale spitaliceşti, de urgenţă, din medicina primară şi sectorul neguvernamental. Am remarcat interesanta prezentare a preşedintei Centrului de Strategii şi Politici de Sănătate din R.M., dr. Inga Pasecinic, cu titlul „Beneficiul asigurărilor obligatorii în sănătate din perspectiva societăţii civile”.

Vlad Filat, liderul liberal-democrat, a apreciat iniţiativele companiei de lărgire a ariei serviciilor medicale asigurate şi medicamentelor compensate şi a precizat că, în perioada 2009-2014, a fost dublat bugetul de finanţare în domeniul Sănătăţii, aspect datorat inclusiv sprijinului partenerilor de dezvoltare, care este unul esenţial pentru Republica Moldova.

În intervenţia sa, Vlad Filat a spus că „alegerea de către Republica Moldova a vectorului european a permis reformarea serviciilor publice în baza principiului de orientare către cetăţean. Printre instituţiile publice care au adoptat această provocare se regăseşte şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Este important ca cetăţeanul să se simtă asigurat financiar în orice situaţie de sănătate, să fie mulţumit de accesul la servicii medicale, de calitatea serviciilor medicale, să fie informat şi protejat. Contribuţia CNAM la creşterea calităţii serviciilor medicale, prin alocarea de mijloace financiare pentru dotarea cu aparatură medicală şi reparaţiile capitale a numeroase instituţii sanitare, prin implementarea metodelor performante de plată este esenţială.”

Implementarea în urmă cu un deceniu a acestui sistem de asigurări pe întreg teritoriul R.M. a încurajat reformele şi dezvoltarea din sectorul sanitar, începute la finele anilor ’90, oferind stabilitate financiară şi optimizarea cheltuielilor instituţiilor medicale.

SAOAM, conceput pe principiul solidarităţii şi echităţii, a preluat pe parcursul anilor practicile europene cele mai bune, ajungând actualmente ca model pentru diverse ţări din spaţiul ex-sovietic sau din alte zone ale lumii. A fost exclusă finanţarea fragmentată şi inechitabilă a Sănătăţii, s-a reuşit acoperirea naţională cu servicii de asistenţă medicală primară şi acordarea de medicamente compensate, cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătăţii au crescut constant, în perioada 2009-2014 s-au dublat şi s-a ajuns la o cifră de aproximativ 6 miliarde lei.

Peste 83% din locuitorii Republicii Moldova sunt încadraţi în SAOAM, ponderea cea mai mare din totalul beneficiarilor având-o persoanele asigurate de guvern. Acestea reprezintă 15 categorii în care sunt incluşi copiii, gravidele, pensionarii, şomerii etc. În ultimii cinci ani, a crescut numărul persoanelor asigurate în mod individual, datorită diminuării cu 50-75% a primei de asigurare achitate în termenul stabilit.

Modelul estonian

CNAM a semnat un acord de colaborare cu Fondul de Asigurări în Medicină din Estonia (Eesti Haigekassa), ce prevede dezvoltarea colaborării în domeniul sistemului de finanţare în sănătate şi al asigurării obligatorii de asistenţă medicală; intensificarea relaţiilor de colaborare în următoarele zone: sistemul de management al performanţei, prognoza financiară; cumpărarea activă şi stabilirea preţurilor pentru serviciile medicale; tehnologiile informaţionale pentru creşterea competitivităţii organizaţionale.

„Modelul asigurărilor medicale estoniene este cel mai apropiat de realităţile din Moldova. Populaţia din Estonia este mulţumită de activitatea Eesti Haigekassa, iar pentru noi este important să avem o dezvoltare continuă, un grad sporit de satisfacţie a oamenilor în urma serviciilor prestate”, a afirmat directorul CNAM, Mircea Buga.

„Schimbul de experienţă va asigura o îmbunătăţire a activităţii companiilor pe diferite segmente, oferind posibilitatea de a colabora nu doar la nivel de management, ci şi între angajaţii ambelor instituţii. Încheierea acordului respectiv reprezintă unul dintre paşii făcuţi de Republica Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană”, a menţionat preşedintele Consiliului de administraţie al Eesti Haigekassa, Tanel Ross.

Parteneriatul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată şi urmează să intre în vigoare la 12 noiembrie 2015. CNAM a stabilit relaţii de colaborare cu Fondul de Asigurări în Medicină din Estonia în 2011, iar până în prezent a preluat de la partea estoniană un şir de practici în cadrul proiectului „Susţinerea funcţionalităţii sistemului de asigurare obligatorie medicală din Moldova”, aflat în derulare şi finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din Estonia şi Eesti Haigekassa. S-a realizat până la acest moment elaborarea Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM, crearea Centrului de apel „Linia verde a CNAM”, a Direcţiei relaţii cu beneficiarii, a Secţiei de analiză şi economie în sănătate.

Republica Moldova – model de bune practici pentru Republica Tadjikistan

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei, Agenţiei de Statistică şi ai Centrului Republican de Informaţii şi Statistică medicală din Tadjikistan au vizitat Republica Moldova, interesaţi fiind să adopte bunele practici în implementarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi experienţa CNAM în finanţarea domeniului sănătăţii.

Republica Tadjikistan a preluat anterior experienţa R.M. în procesul de elaborare a legii cu privire la asigurarea medicală obligatorie.

Prezent la Chişinău, Miraliev Salohidin, şeful Departamentului Analize şi Politici al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din Tadjikistan, a declarat:

„Tadjikistanul urmează să implementeze din 2017 sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Moldova a desfăşurat o activitate de pionierat în această direcţie, de aceea dorim să preluăm bunele practici aplicate de specialiştii moldoveni. Provenim din acelaşi sistem sovietic şi este mult mai uşor să facem şi noi această reformă în domeniul sănătăţii”.

CNAM şi-a fixat ca priorităţi de bază dezvoltarea acţiunilor întreprinse pe parcursul primilor zece ani, garantarea siguranţei şi protecţiei financiare a celor asiguraţi privind accesul la servicii medicale performante, facilitarea accesului persoanelor asigurate la medicamente compensate, modernizarea şi utilizarea activă a mediilor electronice şi creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

Ministrul Sănătății a declarat pentru Revista Politici de Sănătate:

„Am adunat la un loc sursele financiare existente în ţară, am exclus fragmentarea finanţărilor, fapt ce a permis o planificare strategică conform priorităţilor. S-a exclus principiul bugetar, am reuşit ca cetăţenii să contribuie personal la fondul asigurărilor medicale, aplicând un principiu important, numit solidaritate. O etapă importantă a Republicii Moldova a fost aceea de a-i convinge pe cetăţenii noştri de a participa toţi la crearea acestui fond, din care să beneficieze doar cei care au nevoie. Pasul următor în activitatea SAOAM va presupune asigurarea calităţii serviciilor medicale, iar acest lucru va fi posibil prin contractarea, din anul 2015, a instituţiilor medicale în funcţie de calitatea şi eficienţa serviciilor oferite. Instituţiile medicale va trebui să probeze cu dovezi calitatea şi eficienţa serviciilor şi atunci CNAM le va contracta.”

 

Dr. Mircea Buga, director general CNAM

 

„Implementarea în anul 2004 a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe întreg teritoriul Republicii Moldova a condus la schimbarea radicală a mecanismului de finanţare de la cel sovietic, bugetar, la cel bazat pe contracte şi acordarea autonomiei financiare instituţiilor sanitare. Aceştia au fost paşii necesari ce au pus capăt declinului din sistemul de sănătate şi au creat premi­sele modernizării şi reformării sistemului, conform standardelor europene. Republica Moldova s-a angajat ferm pe drumul proeuropean. La Vilnius s-a semnat Acordul de Asociere cu UE şi, astfel, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pe care o reprezint, s-a concentrat pe alinierea activităţii la bunele practici sanitare europene. Am reuşit să eficientizăm utilizarea resurselor financiare a instituţiilor medicale din Republica Moldova, să creştem accesul la serviciile de înaltă performanţă, să îmbunătăţim calitatea actului medical şi să implementăm Strategia de dezvoltare instituţională a CNAM. S-a încheiat un important acord între instituţia noastră şi Centrul Naţional Anticorupţie, astfel constituind cadrul juridic pentru crearea politicilor de prevenţie şi combatere a corupţiei.

Aplicarea SAOAM a dus la sporirea volumului de mijloace financiare din bugetul statului orientat către Sănătate. Instituţiile medicale au beneficiat de stabilitate, autonomie financiară, iar cetăţenii, de un acces important la servicii medicale.

Sloganul nostru este «Fideli sănătăţii tale» şi, de aceea, ne-am fixat ca scop strategic general creşterea satisfacţiei persoanelor cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală.”

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: