Politici de Sanatate

Plata în funcție de performanță în îngrijirile de sănătate

21 iunie
14:43 2013

Dr. Cristina Crintea

Termenul de plată în funcţie de performanță (P4P) este utilizat în moduri diferite de către practicieni. O definiție generală este cea care descrie P4P ca fiind o metodă utilizată pentru oferirea de stimulente pentru medici și pentru organizațiile furnizoare de servicii medicale, în scopul îmbunătățirii performanțelor prin creșterea calității asistenței medicale şi/sau prin reducerea costurilor. În acest sens, P4P diferă de taxa-per-serviciu, sistemul de plată care oferă stimulente pentru producerea de servicii de îngrijire a sănătății.

Programele P4P pun accent pe rezultatele Îngrijirilor de sănătate ca bază de plată pentru calitate. Rezultatele aplicării unor astfel de programe conduc către reducerea morbidității și a mortalității și la îmbunătățirea calității vieții și creşterea satisfacției pacientului. Programele P4P au început să includă anumite tipuri de măsuri care vizează performanța (de exemplu, cu anchete de satisfacție a pacientului), deși le utilizează mai rar decât procesele care măsoară îngrijirile.

Există mai multe modele de P4P. Principala caracteristică a acestor modele este centrată pe calitatea serviciilor oferite şi pe modul de alocare de recompense.  Recompensele sunt alocate în funcţie de modul în care calitatea este îmbunătăţită sau de modul în care sunt îndeplinite obiectivele. Calitatea poate viza structura, procesul, rezultatele sau o combinație a acestora. Structura cuprinde resursele necesare pentru oferirea îngrijirilor (de exemplu, forța de muncă, facilitățile și materialele), procesul se referă la îndeplinirea sarcinilor specifice sau la procedurile propuse, iar rezultatul include efectul tratamentului asupra stării de sănătate a pacientului. Fiecare aspect are propriile avantaje și dezavantaje, dar, în esență, alegerea modelelor de 4P4 trebuie să țină cont care dintre aspectele calității trebuie îmbunătățit, de asemenea trebuie să țină cont de capital, precum și de riscurile pe care și le asumă furnizorul de servicii de sănătate.

Plata în funcție de performanță în diferite țări

Plata în funcție de performanță (P4P) în îngrijirile de sănătate reprezintă  o tendință în creștere la nivel internațional,  care a început la mijlocul anilor ʼ80-în Statele Unite și apoi s-a extins în alte țări, precum Australia, Canada, Danemarca, Germania, Israel, Olanda, Noua Zeelandă, Taiwan și Anglia.

În Anglia, Serviciul Național de Sănătate (NHS) a creat în 2004, în Contractul de prestări servicii medicale – un Cadru privind calitatea și rezultatele (QOF). Acest Contract-cadru garanta medicilor de familie o creștere a veniturilor de până la 25%, în cazul în care indicatorii de calitate erau îndepliniți.

În Australia, Programul de stimulare a practicii medicale, coordonat de Departamentul Guvernului australian de Resurse Umane stabilește indicatorii de calitate care trebuie atinși în îngrijirile medicale.

Într-un efort de măsurare a performanței legat de îngrijirile de sănătate, mai multe țări din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au dezvoltat indicatori de calitate a asistenței medicale.

Programele de plată în funcție de performanță au potențialul de a…..

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna iunie a revistei Politici de sănătate!

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: