Politici de Sanatate

Noul contract-cadru crește accesul pacienților la servicii medicale  

08 iunie
07:00 2015

 

Serviciile de prevenție au fost introduse în pachetul minim de servicii medicale, începând cu luna aprilie a acestui an, ceea ce înseamnă că medicii de familie vor putea deconta așa-zisele “consultaţii preventive”. Tot din aprilie, s-a stabilit periodicitatea acordării consultaţiilor pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei, în asistența medicală ambulatorie. Astfel, se acordă o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. Acestea sunt doar câteva dintre modificările aduse la pachetul minim de servicii medicale pentru anul 2015, prin intrarea în vigoare a contractului-cadru de la 1 aprilie.

“Am convingerea  că noile  reglementări vor contribui la creşterea accesului  şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale pentru toţi pacienţii. Acest lucru va fi posibil prin implicarea pacienţilor şi semnalarea eventualelor încălcări ale drepturilor pacientului”, a declarat dr. Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii.

O altă noutate care vine în ajutorul pacienților este eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții care au nevoie de asistență spitalicească de lungă durată, precum și pentru pacienții oncologici care au nevoie de spitalizare de zi. “Am luat această măsură pentru ca, odată diagnosticat cu o afecţiune oncologică, pacientul să aibă un acces mai facil la tratamente şi îngrijiri medicale”, a declarat dr. Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

La capitolul asistenţă medicală spitalicească, unde înainte funcţiona doar criteriul de urgenţă medico-chirurgicală, a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care au nevoie de tratament în afecţiuni ce nu necesită izolare, între criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi. Modificarea asigură accesul la servicii medicale cu impact asupra sănătăţii publice, cum ar fi tratamentul rabiei.

Potrivit noilor reglementări, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză cardul de sănătate, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer.

O altă prevedere stipulează că este interzisă reţinerea, la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate, odată activate fiind acestea.

Noul contract-cadru prevede sancţiunea de reziliere a contractelor pe o perioadă de cinci ani pentru furnizorii aflaţi  în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în situaţia în care între aceştia există contracte, convenţii, înţelegeri în scopul obţinerii de foloase materiale şi/sau băneşti de orice natură, cu excepţia situaţiilor prevăzute de actele normative, precum şi a situaţiilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii specifice de către furnizori. De asemenea, se va rezilia contractul pentru furnizorii care nu respectă obligaţia de a nu încasa sume suplimentare pentru actele administrative necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens.

În Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical, în cadrul specialităţii neurologie şi neurologie pediatrică s-a introdus un serviciu nou, psihoterapie pentru copii şi adulţi. La specialitatea psihiatrie pediatrică, au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist.

De asemenea, au fost introduse dispozitive noi şi au fost excluse cele a căror utilizare nu mai este recomandată, îmbunătăţind astfel accesul asiguraţilor la dispozitive medicale destinate recuperării. Printre noile dispozitive se numără proteza modulară cu manşon de silicon, care se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior. Un nou dispozitiv introdus este nebulizatorul cu compresor, care se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani.

Asistenţa medicală primară

 • au fost introduse servicii de administrare de tratamente în timpul programului de lucru în cabinet;
 • s-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie, respectiv de la 21 la 42;
 • a fost introdusă spirometria în cadrul serviciilor adiţionale ce pot fi acordate de medicii de familie.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

 • serviciile de supraveghere a sarcinii şi lehuziei se realizează printr-o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere;
 • s-au introdus evaluarea şi monitorizarea statusului genito–mamar şi tratamentul complicaţiilor, în cadrul consultațiilor de planificare familială;
 • numărul consultațiilor de planificare familială acordate anual pacientului a crescut de la două la patru;
 • pentru afecţiunile cronice sunt prevăzute 4 consultaţii medicale de specialitate pe trimestru, dar nu mai mult de două pe lună; conform vechiului contract–cadru, pacienţii cu afecţiuni cronice beneficiau de o consultaţie pe lună sau pe trimestru, după caz;
 • au fost introduse proceduri, tratamente şi terapii noi: recoltare material bioptic; tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză. De asemenea, a fost introdus “sfatul genetic”, care se acordă de către medicul specialist în cabinetele de genetică aflate în structura ambulatoriilor de specialitate.

Asistența medicală ambulatorie de spe­cia­li­tate pentru specialităţile paraclinice:

 • s-au introdus noi investigaţii de imagistică;
 • vor fi decontate din fondul de sănătate noi tipuri de radiografii, ecografii, CT şi RMN.

Asistența medicală spitalicească

 • a fost eliminat biletul de trimitere pentru bolnavii care necesită asistenţă spitalicească de lungă durată – ani şi pentru  spitalizarea de zi în cazul monitorizării pacienţilor cu afecţiuni oncologice.

Îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu

 • a fost introdus un nou serviciu: kinetoterapie individual.

Asistenţa de medicină dentară

 • serviciile care se acordau până la 31 martie 2015 doar copiilor cu vârsta de până la 18 ani se acordă acum  tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă;
 • proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă, care se acorda o dată la 10 ani, se acordă acum o dată la 5 ani.

Am luat această măsură pentru ca, odată diagnosticat cu o afecţiune oncologică, pacientul să aibă un acces mai facil la tratamente şi îngrijiri medicale.

 Dr. Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS

În Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical, în cadrul specialităţii neurologie şi neurologie pediatrică s-a introdus un serviciu nou, psihoterapie pentru copii şi adulţi.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: