Politici de Sanatate

„Moleculele oncologice sunt cele care duc greul în negocierile de la CNAS“

27 iulie
14:36 2017
„Moleculele oncologice sunt cele care duc greul în negocierile de la CNAS“

Interviu cu Oana Mocanu, director în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Timp de mai bine de șase ani, România a avut o listă de medicamente gratuite și compensate extrem de limitată. Cum a fost tranziția la noul sistem?

Din 2008 până în urmă cu trei ani, pe lista de medicamente compensate nu s-au mai putut introduce molecule noi.

Începând cu anul 2014, a fost reglementată modalitatea de introducere a unor medicamente noi în listă printr-un proces de evaluare a tehnologiilor medicale. După cum se știe, lista este aprobată prin hotărâre de guvern. Este vorba despre o listă de denumiri comune internaționale, iar din anul 2008, de când a fost aprobată, până în anul 2014, au fost foarte puține intrări. După ce s-a reglementat modalitatea prin care se introduc medicamentele noi în lista de compensate, prin legea fundamentală, adică Legea 95, situația s-a deblocat.

A început evaluarea tehnologiilor medicale și au fost introduse medicamente atât condiționat, cât și necondiționat. Acest lucru înseamnă că au fost emise decizii de evaluare atât necondiționate, care au permis intrarea imediat în listă, cât și decizii de includere condiționată. Pentru aceste molecule cu decizie de includere condiționată, s-a stabilit, atât prin Ordinul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, cât și prin Ordonanța 77, faptul că ele vor putea accesa lista doar în baza unor contracte de tip cost-volum sau cost-volum rezultat, ele fiind molecule cu costuri destul de ridicate față de ceea ce exista la momentul respectiv în listă.

Câte contracte cost-volum și cost-volum rezultat au fost încheiate la scurt timp după ce lista de medicamente compensate a fost deblocată?

În anul 2015, în limita sumelor prevăzute în bugetul fondului, s-a demarat procesul de inițiere a unor contracte cost-volum și cost-volum rezultat doar pentru acele medicamente care au îndeplinit primul criteriu de a accede la acest tip de contract, și anume, medicamentele fără alternativă terapeutică în listă. Ca urmare a negocierilor, pe oncologie au fost încheiate patru contracte de tip cost-volum, au fost introduse în hotărârea de guvern în octombrie 2015 și au intrat în vigoare conform prevederilor legale, la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost introduse în listă, respectiv la 1 noiembrie. Durata fiecărui contract este de un an, adică 12 luni calculate din luna în care s-a eliberat prima prescripție medicală.

În anul 2016, în limita fondurilor alocate în bugetul fondului, s-au încheiat 10 contracte cost-volum, incluzând și o parte din cele încheiate în anul 2015 și care s-au finalizat în luna noiembrie 2016. De data aceasta, au fost incluse nu numai molecule fără alternativă terapeutică, ci și molecule care îndeplineau al treilea criteriu de prioritate, și anume, molecule corespunzătoare bolilor cu impact major asupra sănătății publice, așa cum sunt prevăzute aceste afecțiuni în Legea 95 și în Strategia Națională de Sănătate. Din cele 10 contracte încheiate, opt contracte sunt pe oncologie, un contract pe reumatologie și un contract pe boli rare.

Care este specialitatea medicală pentru care au fost alocați anul trecut cei mai mulți bani?

În 2017, am încheiat alte trei noi contracte pe aria terapeutică oncologie. Deci cele mai multe contracte, în număr de 11, sunt pe oncologie. Ele se adresează în principal părții solide a oncologiei, deci nu pe hematooncologie, ci pe tumorile solide, și acoperă melanomul, cancerul bronhopulmonar, diverse tipuri de sarcoame, cancerul mamar, cancerul de prostată și carcinomul renal.

Începând cu luna martie a acestui an, comisiile de specialitate de la nivelul CNAS au fost reorganizate. Care este mecanismul actual de prescriere a tratamentului? 

După reorganizarea comisiilor de specialitate de la nivelul CNAS, începând cu 1 martie, eliberarea acestor medicamente se face în baza unor formulare specifice. Aceste formulare specifice sunt aprobate prin ordin al președintelui CNAS. Ele transpun prevederile protocolului terapeutic, care este obligatoriu de a fi respectat de către medici în prescrierea medicamentelor. Aplicația informatică este și a fost pregătită asfel încât medicii să transmită online aceste formulare. Transmiterea online durează maximum un minut, poate nici măcar atât, pentru că medicii nu transmit în acest moment decât partea administrativă a formularului. Este, practic, o evidență a Casei în a ști câți pacienți există pe fiecare moleculă, astfel încât să poată să-și facă o previziune bugetară. După ce introduce formularul online, medicul poate să prescrie tratamentul, iar aplicația îi dă o confirmare de înregistrare a formularului. Tratamentul poate fi prescris fie de către medicul care i-a inițiat medicația prin acel formular, fie se transmite medicului din teritoriu astfel încât pacientul să fie cât mai aproape de casa lui. Deci pacientul, dacă îndeplinește criteriile de prioritate, poate intra în posesia prescripției medicale pe care și-o poate ridica de la farmaciile aflate  în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul prescriptor.

Sunt multe voci din lumea medicală care spun că au fost desființate comisiile de specialitate de la nivelul CNAS. Dumneavoastră, împreună cu ceilalți reprezentanți ai Casei, vorbiți doar despre o reorganizare. Care este, de fapt, forma de funcționare?

Comisiile nu au fost desființate. Comisiile au rămas în continuare la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ele au rolul de a ajuta din punct de vedere medical Casa Națională. Creează acele formulare specifice pornind de la protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. În aceste formulare, comisiile de specialitate ale CNAS încearcă să transpună sintetic elementele esențiale din protocol astfel încât medicului să-i fie ușor bifând DA sau NU ori selectând categoria în care se încadrează pacientul, permițând medicului să se autoverifice dacă a îndeplinit prevederile protocolului terapeutic. Comisiile ne mai acordă și consultanță pe partea medicală. Sunt anumite sesizări care vin fie de la medicii din teritoriu, fie de la pacienți și care vizează modul de interpretare a protocolului terapeutic: cum încadrăm pacientul în anumite criterii medicale. Or, la nivelul Casei Naționale nefiind medici în toate specialitățile, se apelează la aceste comisii de specialitate.

La nivelul caselor județene, nu mai există comisii de specialitate. Doar acestea au fost desființate, dar la nivelul CNAS au fost păstrate comisiile de specialitate. Erau anumite medicamente, cu trei steluțe, care se aprobau prin casele județene și care acum au devenit medicamente cu două steluțe, respectiv se presciu în baza protocolului terapeutic, fiind responsabilitatea medicului în a încadra pacientul corect în protocolul terapeutic și a-i prescrie medicația, fără a mai avea nevoie de o aprobare prealabilă.

Foarte important la aceste contracte cost-volum este că prescrierea se face pe o perioadă de maximum 30-31 de zile, deci este o prescripție lunară, spre deosebire de celelalte tipuri de afecțiuni cronice în care medicul poate să prescrie și pe 90 de zile. Este o măsură de siguranță pentru că tratamentul este foarte scump, moleculele sunt inovative, unele dintre ele autorizate prin procedură de urgență EMA, deci fac obiectul unor monitorizări suplimentare a tuturor reacțiilor adverse și a ceea ce se întâmplă în viața reală prin administrarea acestui medicament. Deci de asta spun că s-a convenit ca prescrierea să se facă pe o durată de o lună, astfel încât monitorizarea să se poată face constant.

Ce urmează în ceea ce privește negocierile?

Acum, probabil că vom iniția o nouă tură de negociere, în limita banilor alocați. Există deja cereri pentru diverse arii terapeutice. Se va face o analiză și se va vedea cum vor fi împărțiți. În principiu, moleculele oncologice sunt cele care duc greul și fac obiectul acestor contracte cost-volum, fiind, de regulă, molecule inovative, cu prețuri destul de ridicate.

de Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: