Politici de Sanatate

Mirajul Occidentului planează asupra generațiilor de români

25 iulie
14:17 2013

Interviu cu prof. univ. dr. Doina Anca Pleșca, decan, Facultatea de Medicină UMF„Carol Davila”
manager Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Care au fost proiectele și programele propuse și implementate de dumneavoastră, personal, la Facultatea de Medicină (FM), de când sunteți mandatată?

Având în vedere libera circulaţie a profesiei de medic şi recunoaşterea diplomelor în spaţiul european, modernizarea procesului de învăţământ reprezintă elementul esenţial al preocupărilor mele. Acest proces vizează activităţi care interesează atât cadrele didactice, cât și studenții. Acest obiectiv presupune: modernizarea programelor analitice, reorganizarea procesului de pregătire practică a studenţilor prin structurarea şi eficientizarea stagiilor practice; modernizarea tehnologiei didactice (promovarea metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei la toate cadrele didactice; metode interactive de predare-învățare la nivel de cadru didactic – student; realizarea unei baze materiale care să permită transmiterea modernă a informaţiilor de la cadrul didactic la student); dezvoltarea sistemului de pregătire și de verificare a cunoștințelor printr-o evaluare periodică a studenților, care să fie derulată pe parcursul modulelor.

Care sunt obiectivele profesionale pentru următorii trei ani la conducerea acestei instituții?

Aș începe prin a menționa necesitatea continuării activităților de formare, în FM, de specialiști cu pregătire superioară în domeniul ocrotirii sănătăţii, în cel al învăţământului şi, nu în ultimul rând, în domeniul cercetării știinţifice.

Pentru îndeplinirea acestor obiective este esențial să atragem cât mai multe cadre didactice tinere, îndeosebi la disciplinele unde există deficit.

În vederea îmbunătățirii experienței profesionale a corpului didactic, este necesar să identificăm cât mai multe oportunităţi pentru cadrele didactice proprii de a preda în străinătate ca profesori-invitaţi, în universități medicale de prestigiu din lume.

Cum ați descrie candidatul ideal pentru FM? Ce sfaturi ați da celor care se pregătesc să susțină admiterea la FM?

Apreciez că profesia de medic este aparte. Aplecarea responsabilă asupra pacientului aflat în suferință, dorința de a face tot ce-ți stă în putință pentru a-l ajuta, printr-un diagnostic corect, la timp precizat, printr-o abordare terapeutică corectă, printr-o urmărire atentă, sunt doar câteva dintre elementele care caracterizează un medic. Toate acestea se construiesc în timp, cu mare trudă, cu răbdare, înțelepciune, dăruire și, de ce nu, cu mari sacrificii. Orice candidat la FM ar trebui să fie devotat profesiei de medic, să fie mânat de dorința de a ajuta și, nu în ultimul rând, de dragostea față de pacient.

În ce măsură actuala criză financiară a avut un impact asupra resurselor și desfășurării programelor, asupra activității FM?

Criza financiară și-a pus amprenta asupra noastră, a tuturor, încă de la început. FM formează generațiile de medici pentru viitor, așa încât nu putem permite ca, în lipsa banilor, să lansăm generații de medici tarați. Acesta este motivul pentru care nu lăsăm ca echilibrul financiar instabil să se repercuteze asupra pregătirii studenților noștri, chiar dacă uneori nu este deloc ușor.

Există domenii speciale în care urmăriți să dezvoltați curricula universitară, în anii următori? Care considerați că sunt, la ora actuală, punctele slabe ale învățământului universitar românesc?

Este important ca, în viitorul apropiat, să introducem în curricula facultății noastre mai multe module de pregătire practică în diverse domenii medicale (de la tehnici precum injecțiile, prelevările de probe de sânge și alte produse biologice, până la diverse proceduri chirurgicale). Prin intermediul acestor module vom îmbunătăți abilitățile studenților, pregătindu-i încă din facultate pentru ceea ce vor face mai târziu. În același timp, le vom oferi oportunitatea de a descoperi care dintre specialități se potrivește cel mai bine profilului lor.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, disciplinele opționale care ar trebui să fie introduse în programa de învățământ, în următoarea perioadă, ca răspuns la direcțiile comunitare de dezvoltare a sectorului sanitar și la implementarea reformei în sănătate? Ce parteneriate intenționați să vă atrageți pentru îmbunătățirea acestor cursuri?

Descoperirile în medicină sunt într-o continuă dinamică și, în paralel cu acestea, apar noi domenii de cercetare și noi specialități. Pe de altă parte, disciplinele opționale înregistrează și ele un proces continuu de ajustări, cu scopul de a oferi studenților informații cât mai moderne. Dorim să ne adaptăm continuu noului, dar în același timp dorim să eliminăm suprapuneri curriculare sau o supraîncărcare informațională. O atenție deosebită o vom acorda programelor care dezvoltă abilitățile practice, în pregătirea studenților. Dezvoltarea abilităților pedagogice reprezintă un domeniu important în pregătirea studenților și a tinerelor cadre didactice, deopotrivă. Cursuri precum “Inteligența narativă și sănătatea” sau “Aplicații pedagogice și didactice pentru domeniul științelor medicale” sunt doar câteva dintre noutățile viitorului an universitar.

Ce credeți că apreciază studenții cel mai mult la FM? Care sunt atuurile dumneavoastră în raport cu facultățile de medicină din țările occidentale?

Facultatea de Medicină Generală din București reprezintă școala de medicină cu cea mai mare tradiție în țara noastră, având o istorie de peste 150 de ani. Pe băncile acestei școli s-au format savanți de renume, precum Victor Babeș, Thoma Ionescu, Gheorghe Marinescu, Ion Cantacuzino, Nicolae Paulescu, Constantin Parhon sau Gr. T. Popa.

Să nu uităm că, tot de aici, s-a ridicat Prof. George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1974.

Această tradiție a fost continuată de-a lungul timpului, generând un corp didactic de elită, cercetători renumiți atât în țară, cât și în străinătate și o infrastructură de calitate (atât în facultate, cât și în cele 48 de spitale în care studenții își desfășoară stagiile de pregătire). Toate acestea au contribuit la formarea numeroaselor generații de studenți.

În prezent, facultatea are un corp didactic performant, un curriculum modern, o structură educațională modernă, integrată în cerințele spațiului european. La cele menționate se adaugă multiple facilități oferite studenților, începând de la cămine moderne, un restaurant studențesc, o bază sportivă de invidiat și, nu în ultimul rând, biblioteca, o bijuterie de arhitectură românească, unde există peste 50.000 de exemplare de publicații și unde tehnica modernă și-a făcut loc, fiind complet informatizată.

Tradiția, pregătirea profesională a cadrelor didactice și o riguroasă triere în timp a candidaților, iată tripleta pe care ne sprijinim activitatea. Acestea sunt atuurile noastre față de alte facultăți de medicină occidentale.

După absolvirea FM, foarte mulți medici rezidenți sau medici tineri părăsesc România în căutarea unor oportunități financiare adecvate pregătirii și responsabilității lor. Care au fost demersurile întreprinse de facultate pentru reținerea acestor medici, a căror formare a costat semnificativ statul român?

Din păcate, mirajul Occidentului planează asupra generațiilor de români, și în toate domeniile, nu numai în medicină. Ceea ce nu se mediatizează este…………

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna iulie a revistei Politici de sănătate!

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: