Politici de Sanatate

A fost lansat Planul Strategic de Prevenire şi Combatere a Infecţiilor Nosocomiale

27 aprilie
10:33 2016
A fost lansat Planul Strategic de Prevenire şi Combatere a Infecţiilor Nosocomiale

Planul Strategic de Prevenire şi Combatere a Infecţiilor Nosocomiale 2016 – 2018 include măsuri care vizează prevenția, reducerea incidenței, monitorizarea şi creşterea capacităţii de diagnostic a infecţiilor nosocomiale. Pentru a realizarea planului au fost evaluate activitățile specifice și a structurii de personal din 112 spitale la nivel național, selectate pe baza tipului de activități medicale desfășurate, corelate cu riscul de apariție a infecțiilor nosocomiale  și de emergență a rezistenței bacteriilor la antimicrobiene (spitale județene de urgență, institute clinice, spitale de boli infecțioase, maternități) și realizate controale încrucişate la nivel național

Planul vizează atingerea unor obiective majore:

 • Creșterea capacității de diagnostic, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • Realizarea unui sistem eficient de raportare a  infecțiilor nosocomiale
 • Îmbunătățirea activității de supraveghere și limitarea rezistenței bacteriene la antimicrobiene în mediul spitalicesc
 • Reducerea consumului excesiv și nejustificat de antibiotice

Fondurile necesare pentru desfasurarea activităţilor aferente Planului Strategic au fost estimate la 30. 000.000 lei, din care 13.200.000 lei vor fi cheltuiţi pentru activităţile derulate în perioada mai-decembrie 2016.

În perioada în perioada 10.03 – 25.03.2016 Inspecția Sanitară de Stat a organizat şi coordonat acţiunea de control pentru verificarea remedierii deficiențelor constatate în timpul controlului și respectării măsurilor impuse la termenele stabilite.

Obiectivele acţiunii tematice au fost:

 1. Verificarea respectării condiţiilor de funcţionare conform Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 2. Controlează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 3. Verificarea măsurilor privind prevenirea infecţiilor nosocomiale Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare);
 4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 5. HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 7. Ordin nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
 8. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
 9. Ordinul nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase;
 10. Respectarea normelor de curăţenie şi sterilizare conform prevederilor Ordinului MS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
 11. Conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare) la prevederile HG nr. 617/ 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

În cadrul acţiuni de control au fost verificate un număr de 367 unităţi sanitare cu paturi, din care 341 unităţi sanitare cu paturi publice și un număr de 26 de unele unități sanitare cu paturi, private. Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de 626 sancţiuni contravenţionale din care 369 de amenzi în valoare de 340900 ron, 254 de avertismente și 3 decizii de suspendare a activităţii.

Din analizele rapoartelor transmise s-au observat mai multe neconformități:

– 212 (57,4 %) din unitățile sanitare controlate, funcționează în baza ASF, pentru care au fost elaborate Planuri de conformare.

– nu se asigură o stare igienico – sanitară corespunzătoare în 63 de unitățí controlate (pavilioane, pereţi, uşi, plafoane) şi nu pot fi asigurate circuite funcționale corespunzătoare în 85 de spitale, (flux unidirecţional), în 23% din totalul de unități controlate nu se asigura o structură funcțională

– nu se asigura echipamentele pentru tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor periculoase din incintă în 308 (83%) unității sanitare controlate;

– gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma tratamentelor (nu se colectează separat, nu sunt ambalate în containere de unică folosință, sigure, marcate și etichetate) în 215 (67,8%) din totalul unităților controlate;

– nu se respectă etapele sterilizării în 74 (20%) din totalul de unități controlate nu se asigură suprafaţa minimă pe pat, saloanele sunt subdimensionate/ supraaglomerate, în 129 (35%) din totalul de unități controlate

– nu se respectă numărul grupurilor sanitare la numărul de paturi şi au un grad de uzură ridicat, în 110 (30%) din totalul de unități controlate

– nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare în 91 (24,6%) din blocurile alimentare, nu se respectă structura funcţională şi circuitele funcţionale pentru blocul alimentar, în 160 (43,3%) din totalul de unități controlate

– nu se asigură evacuarea apei reziduale, nu deţin staţii de dezinfecţie locală, în 66 (18%), din totalul de unități controlate.

– nu se asigură apă caldă curentă în mod continuu, în 14 (3,7%) din totalul de unități controlate.

 

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: