Politici de Sanatate

Menținerea serviciilor sociale la un nivel înalt de calitate – garanția unui trai decent în comunitate

13 martie
22:08 2019
Menținerea serviciilor sociale la un nivel  înalt de calitate – garanția unui trai decent în comunitate

Interviu cu Valentina Buliga, președinta Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Ați preluat de curând conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale. La ce transformări să ne așteptăm în următoarea perioadă și ce viziune aveți pentru acest domeniu?

Da, am revenit într-o zonă executivă, unde e mai multă acțiune și posibilitate de a construi, punctual, un sistem social care să fie pe măsura eforturilor pe care le depun cetățenii în activitățile lor de o viață. Sunt încrezătoare că, ajutați de sistemul economic și cel fiscal, vom reuși să stabilim condiții sociale mai prielnice pentru oameni.

Deja se întâmplă acest lucru. Începând cu 2 ianuarie, mii de persoane în etate primesc pensii majorate cu 10%, circa 2500 persoane vor primi pensii majorate după 15 ani de muncă de la stabilirea acestora, mii de familii beneficiază de ajutor social destinat sezonului rece al anului. Acestea sunt realizări care au fost posibile datorită unei cooperări excelente între Parlament și Guvern. Mai sunt și alte inițiative, unele dintre ele au și fost anunțate, prin care să stabilim un echilibru în modul în care sunt repartizate ajutoarele sociale. Cea mai importantă aspiraţie continuă să fie plasarea cetățeanului şi a bunăstării acestuia în centrul dezvoltării serviciilor sociale de calitate.

Propriu-zis, putem spune că vă doriți să puneți în aplicare legile la care v-ați adus contribuția în calitate de deputat, până recent?

Fără îndoială. Ca deputat, dar și în calitate de preşedintă a Comisiei protecție socială, sănătate si familie, m-am implicat activ în toate procesele și proiectele care au ca obiectiv îmbunătățirea vieții oamenilor. Dar, de departe, cel mai mult am fost și sunt preocupată de reforma sistemului de pensii, prin care să se asigure sustenabilitatea acestui sistem.

Am votat, anul trecut, un set de legi care se referă la finanțarea pachetului minim de servicii sociale,  reducerea inechităților din sistemul de pensii, prin acordarea acestui drept persoanelor care și-au stabilit domiciliul peste hotare. O altă lege vizează persoanele din întovărășirile pomicole, astfel încât acestea să poată beneficia pe deplin de serviciile publice din comunitățile în care trăiesc, care țin de drumuri, apă, canalizare, evacuarea deșeurilor, energia electrică, iluminarea stradală, servicii medicale și sociale etc.

O altă inițiativă care îmi aparține este consacrată persoanelor cu dizabilități severe din copilărie și celor cu dizabilități severe nevăzătoare. Aceste persoane, începând cu 1 septembrie 2018, beneficiază atât de serviciul de îngrijire socială la domiciliu, cât și de alocație pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar, din partea statului.

În sfârșit, în calitate de deputat am insistat asupra introducerii în textul Strategiei securității naționale a Republicii Moldova a unui alineat referitor la securitatea farmaceutică, ceea ce reprezintă un aspect extrem de important.

Există, în acest sens, un document cadru care stabilește prioritățile sociale pe termen mediu, cuprinse în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru 2030, prin asigurarea unei vieți mai calitative, sigure tuturor cetățenilor, inclusiv celor mai vulnerabili. Acesta este punctul de plecare în dezvoltarea unui nou sistem social?

Da, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ne servesc drept călăuză în acest parcurs ambiţios. Prin politicile strategice pe care ni le-am asumat am început să prestăm deja servicii sociale și medicale specializate. Un șir de acte legislative vin să susțină creșterea investițiilor, dezvoltarea capitalului uman al tinerilor, îmbătrânirea activă, planificarea familială, reintegrarea tinerilor migranți pe piața forței de muncă.

Ideea este să creăm mecanisme prin care statul să sprijine grupurile de persoane care au nevoie de ajutor.

Până în prezent, asemenea mecanisme au rezultat în Programul de stat „Prima casă”, introducerea tichetelor de masă pentru salariați, valorizarea pensiilor pentru circa 150.000 de pensionari, majorarea îndemnizațiilor pentru familiile cu copii, sprijin material destinat familiilor și persoanelor defavorizate. În proces de implementare este reforma salarizării, care a majorat substanțial salariile la medici, profesori, asistenți sociali, educatori, dădace din grădiniţe și alte categorii de angajați din domeniul social.

Suntem recunoscuți în regiune în ceea ce privește dezvoltarea cadrului național pentru sănătatea sexuală și reproductivă, și pentru drepturile copilului. La fel, am implementat reforme dinamice în domeniul egalității de gen, am susținut și am promovat ideea că este imperativ de a implica femeile pentru îmbunătățirea calității puterii în stat.

Cum anume ați performat în ceea ce privește drepturile copiilor? Asta în condițiile în care avem în continuare o rată mare a copiilor abandonați.

Primul lucru pe care am ținut să-l facem, pentru că aici este miezul problemelor, a fost creșterea asistenţei destinate familiilor cu copii în scopul asigurării unui trai decent. Așa se poate combate sărăcia și încuraja natalitatea. Așa se poate preveni, în consecință, excluziunea socială și instituţionalizarea copilului.

Acum un an am majorat cu 30%, de la 3.000 la 4.000 de lei, cuantumul ajutorului bănesc acordat familiilor beneficiare de sprijin familial secundar. Totodată, a fost reglementată includerea și finanțarea în cadrul serviciului de sprijin pentru familiile cu copii a unor programe specifice de lucru cu anumite grupuri de părinți și copii.

Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2019, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de 6303 lei.

Am efectuat și o analiză de impact a Legii cu privire la protecția copiilor aflați în situație de risc, pe care am organizat-o pe platforma comisiei. Un expert independent a confirmat că legislația cu privire la protecția drepturilor copilului produce rezultate pozitive.

Republica Moldova se confruntă cu provocări demografice semnificative, care continuă să se accentueze. Care sunt realizările-cheie și cele mai relevante intervenții de politici, impactul Programului național strategic în domeniul securității demografice, provocările și dificultățile în realizarea acestuia?

În calitate de deputat am ajustat legislația pentru a atenua anumite riscuri din acest punct de vedere. Am amintit mai devreme despre Programul de stat „ Prima casă” menit să ajute tinerii să-și procure locuințe în condiții avantajoase. Extinderea acestuia pentru funcționarii publici și familiile cu copii este un motiv suplimentar pentru tinerii care doresc să se angajeze în instituțiile statului și să nu mai plece din țară. Cetățenii Republicii Moldova care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale din acest stat. Deja sunt aproximativ 15 state cu care am ratificat acorduri în domeniul securității sociale, inclusiv 11 acorduri au fost semnate în perioada când exercitam funcția de ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Ne-am angajat și suntem implicați activ în armonizarea legislației naționale la cea europeană și internațională, pentru a atinge standarde bune de viață pentru locuitorii țării. Totodată, vreau să menționez că este nevoie de solidaritate, coeziune economică şi socială pentru a asigura un trai mai bun. Acesta este unicul mijloc important pentru a stopa migrația.

Ați pomenit mai devreme despre atenția pe care ați acordat-o principiului de nediscriminare, inclusiv pe criteriul de gen, ca o valoare a unei societăți moderne. Au devenit femeile mai prezente în viața publică?

Un vechi proverb sanscrit spune că „femeia este casa, iar casa este baza societăţii. Aşa cum ne construim casele, la fel ne construim şi ţara.“ Femeile au un impact esențial asupra bunăstării familiilor lor și asupra societății, în ansamblu.

În politică nu ar trebui să existe lumea bărbaților sau cea a femeilor, ci doar politica acelor oameni, care doresc schimbări pentru țara noastră. Femeile trebuie să lase prejudecățile și fricile la o parte și să aducă schimbarea în fiecare comunitate, pentru că au potențial, la fel ca și bărbații.

Deşi țara noastră a făcut progrese importante în promovarea egalităţii de gen din punct de vedere strategic, implementarea rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică, duc lipsa oportunităților eficiente pentru participare la luarea deciziilor în sectorul public și cel privat. Din acest motiv, Parlamentul Republicii Moldova a propus un mecanism de susținere financiară a partidelor care promovează femei.

Participarea femeilor în politică ar conduce la o dezvoltare echilibrată a ţării. Femeile sunt mult mai predispuse să meargă pe reforme temeinice. Ele înţeleg că orice reformă are un anumit grad de dificultate și rezistență, dar totodată ele sunt convinse că aceste reforme trebuie realizate pentru ca mâine să avem o viață mai bună. Femeile mai puţin se gândesc la efectul politic al acţiunii și se concentrează pe efectul şi beneficiul social al acestora. De aceea, politica realizată de femei are mai mult un caracter social.

În definitiv, nu cred că se poate imagina o democrație veritabilă fără femei, fără contribuția lor, deseori decisivă, în dezvoltarea comunității.

Și pentru că aveți la bază specializarea în farmaceutică, nu pot să nu vă întreb despre asigurarea cu medicamente și accesul populației la servicii farmaceutice. Ce soluții întrevedeți pentru cetățenii care nu-și pot procura medicamentele de bază?

Trebuie să recunoaștem că în mediul rural accesul la medicamente este redus: în multe localități lipsesc farmaciile, prețurile la medicamente în multe cazuri depășesc posibilitățile financiare ale oamenilor. De aceea, statul este obligat să elaboreze politici care ar asigura accesul fizic la medicamente, dar și la prețuri accesibile.

În ceea ce privește calitatea medicamentelor, trebuie să implementăm Ghidul Federației Internaționale Farmaceutice pentru țările din Europa. Una dintre prevederile acestui Ghid stipulează că farmacistul trebuie să încurajeze o prescriere rațională şi să promoveze utilizarea corespunzătoare a medicamentelor, inclusiv în scopul evitării automedicației. Totodată, farmaciştii practicieni au obligația profesională şi morală de a se asigura că serviciile pe care le furnizează fiecărui pacient sunt de calitate adecvată.

Spun de fiecare dată că medicamentul nu este o marfă obișnuită și nu trebuie comercializat ca pe un produs oarecare. Atâta timp cât în societatea noastră activitatea farmaceutică este privită ca o afacere, vom avea cazuri de folosire irațională a medicamentelor, dar și de promovare ilegală a acestora. Sunt pentru stabilirea clară a regulilor de joc în acest domeniu, potrivit practicilor europene.

De Irina Roșca

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: