Politici de Sanatate

“Manoperele clinice pe care le fac studenţii trebuie să fie unitare la nivelul Uniunii Europene”

28 februarie
14:00 2017
“Manoperele clinice pe care le fac studenţii trebuie să fie unitare la nivelul Uniunii Europene”

Interviu cu conf. univ. dr. Paula Perlea, Decan al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF Carol Davila Bucureşti

Ați absolvit facultatea de stomatologie ca șefă de promoție, cu 10. Care sunt cele mai importante repere în cariera dvs?

Într-adevăr, sunt absolventă a Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti din anul 1993 ca şefă de promoţie, cu media generală a anilor de studiu 10. Se poate spune ca sunt ambiţioasă şi perfecționistă, ceea ce poate fi considerat de unii o calitate, de alţii un defect. Sunt medic primar stomatologie generală (din 2002) și medic primar în endodonţie (din 2012) cu competenţă în radiodiagnosticul maxilo-dentar.

Sunt Doctor în ştiinţe medicale, specializarea Medicină Dentară, titlu conferit de Universitatea Ruprecht Karl din Heidelberg Germania din 1997 cu calificativul Magna cum laude.

Având în vedere experiența medicală pe care ați acumulat-o în străinătate, cum vedeți stomatologia și specialitățile stomatologice în România?

Am efectuat un stagiu de specializare la  Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA cu Bursa FDI – prin International College of Dentists, stagiu care mi-a deschis perspective noi,  fiind o experienţă inestimabilă pentru orice practician. De asemenea am activat în cadrul Policlinicii de Odontologie, Paradontologie, Endodonţie şi Pedodonţie a Facultăţii de Stomatologie a Universităţii Ruprecht Karl din Heidelberg, cea mai prestigioasă Universitate de Medicină din Germania. Am colaborat cu universităţi de renume din Italia, Norvegia, Israel.

Organizatoric, sistemul german mi se pare aplicabil şi în România. O serie de manopere stomatologice sunt plătite de Casa de Asigurări de Sănătate. În cadrul facultăţii, pacienţii sunt trataţi de către studenţi şi rezidenţi sub supravegherea cadrelor didactice. Dacă pacientul doreşte să fie tratat de către un conferenţiar sau un profesor, intervine coplata. Suma încasată se împarte între Universitate sau Spital şi cadrul didactic, după un regulament propriu.

În ceea ce priveşte practica medicală în domeniul stomatologic, în mod indubitabil suntem la acelaşi nivel cu celelalte ţări europene, utilizând aceleaşi tehnici şi aceleaşi materiale. Avem specializări în cadrul rezidenţiatelor în domeniile de bază ale medicinei dentare: endodonţia, care se adresează în special patologiei pulpare (tratamente de canale radiculare), ortodonţia, parodontologia, protetica dentară, chirurgia orală şi maxilo-facială. Începând cu anul acesta universitar s-a introdus şi Pedodonţia, având în vedere nevoia şi particularităţile de tratament ale afecţiunilor carioase simple şi complicate ale copiilor.

Studenții sunt de părere că nu se face suficientă practică pe timpul facultății. Cum vedeți această situație?

Din punct de vedere educaţional, al materiei predate, suntem la un nivel similar celorlalte state europene, însă în ultimii ani numărul manoperelor clinice însuşite de studenţii din facultăţile de medicină dentară din celelalte state membre UE este mai mare. Conform directivelor 36 din 2005 şi 55 din 2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, formarea de bază ca medic dentist presupune “o experienţă clinică adecvată sub supraveghere corespunzătoare”.  Cred că ar trebui menţionată această prevedere mai clar în cadrul legislativ din România. S-a făcut în acest sens o petiţie adresată Ministerului Sănătăţii încă din 2014 de către Liga Studenţilor la Medicină Dentară din Bucureşti, susţinută de către decanii Facultăţilor de Medicină Dentară din ţară. Manoperele clinice pe care trebuie să le facă studenţii trebuie să fie unitare la nivelul Uniunii Europene, având în vedere că noi pregătim atât studenţi români care vor practica şi în alte ţări, cât şi studenţi străini care studiază în România şi se întorc mai apoi în ţările lor de origine.

Multe dintre sediile Facultății de Medicină Dentară sunt oferite de primării. Aveți în vedere mutarea într-un sediu nou, unde să fie totul în același loc?

Conlucrarea cu primăriile de sector este bună şi aici mă refer la primăriile sectorului 3 şi 1 şi acestea trebuie să continue în beneficiul pacienţilor cu probleme sociale din aceste sectoare, pacienţi care vor beneficia de tratamente stomatologice.  Având însă în vedere localizarea disciplinelor Facultăţii de Medicină Dentară  în zone diferite ale oraşului, este imperios necesară mutarea într-un singur sediu, pentru a veni nu numai în sprijinul studenţilor şi a creşte calitatea actului educaţional centrat pe student, ci şi pentru a putea oferi consultaţii de specialitate pacienţilor în cadrul unei clinici universitare multidisciplinare care să conţină toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv patologia orală, cea oncologică la nivelul cavităţii orale, rezolvarea cazurilor complexe chirurgicale care nu se pot adresa cabinetelor stomatologice. Este evidentă necesitatea comasării tuturor disciplinelor într-un singur sediu. Va dau încă un exemplu: Pedodonţia şi Ortodonţia se adresează copiilor. Cele două discipline au sediile la distanţe considerabile unul faţă de celălalt, fiind foarte dificil de parcurs de către pacientul copil. De asemenea trebuie înfiinţat un departament specializat care să se adreseze pacienţilor cu dizabilităţi. Sperăm în sprijinul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al Ministerului Învățământului și Cercetării pentru realizarea  acestui deziderat.

Ce proiecte aveţi pe termen scurt ?

Organizăm Primul Congres Internaţional al Facultăţii de Medicină Dentară din Bucureşti între 16-19 martie 2017. Se adresează în special medicilor stomatologi, dar şi studenţilor. Este un eveniment academic de anvergură internaţională, la care sunt prezentate tendinţele, inovaţiile din medicina dentară, cazuri clinice şi tehnici de tratament utile tuturor medicilor dentişti. Sunt invitate personalităţi de marcă, decani ai facultăţilor de medicină dentară, lideri de opinii din domeniul medicinei dentare din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Grecia, Israel, Brazilia. Sunt onorată să fiu preşedinta acestui congres, care necesită un efort organizatoric considerabil, dar care are premizele de a deveni un reper în viaţa noastră academică şi profesională.

Consideraţi importantă vizibilitatea naţională şi internaţională a Facultăţii de Medicină Dentară?

Este esenţială vizibilitatea facultăţii la nivel naţional şi internaţional. De asemenea clasificarea internaţională a universităţii este foarte importantă.  Ne propunem perfecţionarea nivelului informaţional, educativ şi formativ al studenţilor, rezidenţilor şi doctoranzilor pentru creşterea vizibilităţii Facultăţii de Medicină Dentară a UMF Carol Davila, atât ca centru de excelenţă în pregătirea profesională, cât şi din punct de vedere al activităţii de cercetare, prin realizarea de proiecte de cercetare, prin publicarea de articole în reviste naţionale şi internaţionale, prin prezenţa cu comunicări orale, conferinţe, postere la congresele de specialitate din ţară şi străinătate. La aceasta contribuie activitatea didactică, de cercetare, aportul resursei umane, diseminarea rezultatelor activităţii. Ca reprezentantă a României în Consiliul Societăţii Balcanice de Stomatologie particip în fiecare an la plenarele acestui organism regional, susţinând colaborările cu celelalte facultăţi de medicină dentară. De asemenea voi participa la dezbaterile Asociaţiei pentru educaţie în domeniul medicinei dentare din Europa (ADEE – Association for Dental Education in Europe).

Putem afirma că prin evidenţierea calităţii cadrelor didactice, a condiţiilor de pregătire a studenţilor, a şanselor de promovare pe piaţa muncii în domeniul sănătăţii, prin susţinerea vizibilităţii la nivel national şi international, va creşte şi mai mult gradul de adresabilitate al absolvenţilor de liceu la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila. Este o facultate cu o bogată tradiţie, care reunește, în componența actuală, cadre didactice cu experiență, cu potențial profesional, uman și organizatoric crescut, constituind o resursă umană de mare valoare, competitivă, capabilă să fie garanţia nivelului înalt de pregătire profesională şi ştiinţifică a absolvenţilor. Universitatea noastră este acreditată de către ARACIS cu grad înalt de încredere, fiind parte a elitei Universităţilor din România.

Este o concurență foarte mare între absolvenții de stomatologie. Necesarul de medici stomatologi este acoperit în zonele urbane, iar spre mediul rural prea puțini vor să plece. În aceste condiții, foarte mulți care termină nu-și găsesc locul aici, deci „producem” mult pentru export.

La ora actuală sunt peste 15000 de medici stomatologi în România, adică aproximativ 7 la 100.000 de locuitori dintre care aproape 20% sunt în Bucureşti. Numărul absolvenţilor de Medicină Dentară a crescut, astfel încât dacă în 2001 aveam la nivelul ţării 8694 medici stomatologi, în anul 2013 aveam deja 14282, conform INSP-CNSISP. Majoritatea îşi desfăşoară activitatea în mediul urban. Pentru a face atractivă orientarea stomatologilor spre mediul rural, ar trebui create facilităţi de către consiliile locale, în sensul alocării unor spaţii şi susţinerii financiare a dotării unor cabinete. Absorbția fondurilor europene pentru mediul rural şi dezvoltarea infrastructurii vor contribui de asemenea la dezvoltarea satelor româneşti și implicit va aduce medici la sate.

Ţinând cont de mobilitatea forţei de muncă în cadrul Uniunii Europene, absolvenţii Facultăţii de Medicină Dentară pot alege să-şi desfășoare activitatea în celelalte state membre. Tot mai mulţi tineri absolvenţi aleg această variantă, atât datorită condiţiilor economice mai bune, cât şi datorită statutului social şi respectului de care se bucură din partea comunităţii.

În România ar trebuie să ţinem cont la nivelul politicilor de sanătate publică în mod susţinut şi de sănătatea orală, având în vedere faptul că peste 80% dintre cetăţeni au probleme dentare, care pot avea repercusiuni şi asupra stării generale de sănătate şi nu în ultimul rând luând în considerare incidenţa crescută a leziunilor maligne de la nivelul cavităţii orale.

Care sunt cuvintele cheie din punctul dvs de vedere care ar trebui să caracterizeze educaţia studenţilor în domeniul medicinei dentare?

Cuvintele cheie care definesc viaţa universitară sunt, din punctul meu de vedere, responsabilitatea profesională, morală şi socială, creativitatea şi inovarea, dialogul şi colaborarea, activitatea universitară bazată pe excelenţă. Elementul esenţial al procesului didactic şi instructiv centrat pe student îl constituie asigurarea calităţii procesului instructiv-educaţional şi actualizarea permanentă a curriculei în concordanţă cu cerinţele Comunităţii Europene pentru creşterea competivităţii pe piaţa muncii.

Ca o componentă de valoare a prestigioasei Universităţi de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară şi-a construit o tradiție pe care o vom continua cu responsabilitate.

 

dr Paula Perlea

Conferenţiar universitar

Decan al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF Carol Davila Bucureşti

Doctor în ştiinţe medicale al Universităţii Ruprecht Karl din Heidelberg, Germania

Medic primar Stomatologie generală

Medic primar Endodonţie

Competenţă radiodiagnostic

 

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: